AKKU houdt zich bezig met verschillende speerpunten op het gebied Welzijn:

  • Het bespreekbaar maken van het studenten welzijn op de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
  • Concrete en laagdrempelige interventies om studenten te bereiken en te helpen.
  • Het promoten van een preventieve visie op Welzijn: Het is het beste om problemen te voorkomen!

Wie zijn wij?

AKKUWelzijn is opgericht onder meer omdat onder studenten burn-out, eenzaamheid en beklemmende prestatiedruk in toenemende mate aanwezig is. Het is het doel en de passie van onze groep om deze problemen bespreekbaar te maken en preventieve oplossingen te implementeren op de HAN en de Universiteit. Dit proberen we zowel door studenten persoonlijk te bereiken en door problemen op bestuurlijk vlak aan te kaarten. Naast welzijn op psychologisch vlak, houdt de werkgroep zich bezig met andere welzijnsaspecten, zoals gezonde voeding en het belang van sport.

AKKUWelzijn als verbindende factor

Vanuit onze visie is Welzijn iets wat we samen moeten doen. Daarom probeert de werkgroep met zoveel mogelijk verschillende instanties samen te werken en mee te denken, om zo een verbindende rol te spelen. Momenteel werkt AKKUWelzijn samen met verschillende instanties en initiatieven op de HAN, de Universiteit en binnen de gemeente Nijmegen. Ons team bestaat uit gemotiveerde studenten van zowel de Radboud Universiteit als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wil je meer weten of samenwerken met onze groep?

Je bent van harte welkom om ons te bereiken met vragen, initiatieven, of voor andere zaken! 

Per mail zijn we bereikbaar via: samdehaas@akku.nu of stuur een app naar 0637421987.