De werkgroep studentmobiliteit zet zich in voor een bereikbare en groene campus. De werkgroep voert regulier overleg met de gemeente en provincie over het beleid rondom openbaar vervoer en ruimtelijke ordening. Ook wordt er gewerkt aan eigen initiatieven.

Visie

Goed en betaalbaar openbaar vervoer
Niet iedereen woont in de buurt van de hogeschool of universiteit. In de huidige krappe woningmarkt is op kamers gaan niet voor iedereen weggelegd. Goed en betaalbaar openbaar vervoer is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep.

Duurzame mobiliteit
Het hoger onderwijs bereidt studenten voor op de toekomst. Maar de huidige, vervuilende productiemaatschappij vormt voor onze toekomst een ernstige bedreiging. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de hele vakbond, en dus ook voor de werkgroep studentmobiliteit. De werkgroep zet zich bewust in voor wandelaars, fietsers en voor het openbaar vervoer.

Een groene campus
Nijmegen heeft een echte onderwijscampus, en dat is een groot goed. Helaas kleurt onze campus nog altijd erg grijs. Er liggen meer stenen pleinen dan groene vlakken en dwars tussen de gebouwen lopen drukke autowegen. Het is prettiger en gezonder verblijven in het groen. De werkgroep mobiliteit pleit ervoor om auto’s te weren en betegeling in te ruilen voor beplanting. Zo ontstaat er meer ruimte voor studenten, maar ook voor flora en fauna.

Successen

Een groot aantal plannen waar de werkgroep in het verleden voor heeft gepleit, zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd.

De Heijendaalshuttle is voor studenten natuurlijk van groot belang. Op aandringen van de werkgroep studentmobiliteit zijn er verlengde bussen met scharnier gaan rijden, waardoor er plek is voor meer studenten. Toen busmaatschappij Hermes in 2014 de buslijn wilde schrappen, heeft de werkgroep dat voorkomen.

De aansluiting op het nachtnet was er niet geweest zonder de werkgroep mobiliteit. De werkgroep heeft bij de provincie, maar ook bij het ministerie, veelvuldig aangedrongen op de komst van nachttreinen tussen Nijmegen en Utrecht.

Betrokkenheid

Op dit moment is de werkgroep studentmobiliteit op een aantal vlakken actief. Hieronder sommen we een aantal dingen op, waar wij actief bij betrokken zijn. Daarnaast zijn er ook losse acties en artikelen/persberichten waar wij aandacht aan besteden.

Twee van onze leden zijn afgevaardigden in het ROCOV. Dit is een adviesorgaan met verschillende belangenbehartigers voor de provincie Gelderland op het gebied van regionaal OV.

Wij zitten actief aan tafel bij de groep Duurzaam Bereikbaar Heyendaal. Hier zitten we samen aan tafel met vertegenwoordigers van de RU, de HAN en het Radboud UMC. Samen proberen wij de campus duurzaam en bereikbaar te maken voor iedereen.

Ook zijn we actief bij de nieuwe inrichting van het stationsgebied in Nijmegen. Een van onze leden heeft deelgenomen aan het jongerendebat over het stationsgebied en we zitten aan tafel bij de gemeente om te zorgen dat de studentenbelangen bij de nieuwe inrichting zijn en blijven gewaarborgd.

Mocht je graag willen weten waar we op dit moment nog actief mee bezig zijn, stuur ons vooral een berichtje.

Contactgegevens

Wil je meer weten? Of lijkt het je leuk om bij de werkgroep studentmobiliteit aan te sluiten? Stuur ons dan een berichtje op: penningmeester@akku.nu.

Nieuwsberichten

juni, 2022
Duur OV is niet oké

Waarom is het openbaar vervoer zo kneiterduur? Dat vraag ik mij af. Studenten zitten vast in Nijmegen en worden tegengehouden…

juni, 2022