De werkgroep studentmobiliteit zet zich in voor een bereikbare en groene campus. De werkgroep voert regulier overleg met de gemeente en provincie over het beleid rondom openbaar vervoer en ruimtelijke ordening. Ook wordt er gewerkt aan eigen initiatieven.

Visie

Goed en betaalbaar openbaar vervoer
Niet iedereen woont in de buurt van een hogeschool of universiteit. In de krappe woningmarkt en bij gebrek aan een basisbeurs, is op kamers gaan niet meer voor iedereen weggelegd. Goed en betaalbaar openbaar vervoer is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep.

Duurzame mobiliteit
Het hoger onderwijs bereid studenten voor op de toekomst. Maar de huidige, vervuilende productiemaatschappij vormt voor onze toekomst een ernstige bedreiging. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de hele vakbond, en dus ook voor de werkgroep studentmobiliteit. De werkgroep zet zich in voor wandelaars, fietsers en voor het openbaar vervoer.

Een groene campus
Nijmegen heeft een echte onderwijscampus, en dat is een groot goed. Helaas kleurt onze campus nog altijd erg grijs. Er liggen meer stenen pleinen dan groene vlakken en dwars tussen de gebouwen lopen drukke autowegen. Het is prettiger en gezonder verblijven in het groen. De werkgroep mobiliteit pleit ervoor om auto’s te weren en betegeling in te ruilen voor beplanting. Zo ontstaat er meer ruimte voor studenten, maar ook voor flora en fauna.

Successen

Een groot aantal plannen waar de werkgroep in het verleden voor heeft gepleit, zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd.

De Heijendaalshuttle is voor studenten natuurlijk van groot belang. Op aandringen van de werkgroep studentmobiliteit zijn er verlengde bussen met scharnier gaan rijden, waardoor er plek is voor meer studenten. Toen busmaatschappij Hermes in 2014 de buslijn wilde schrappen, heeft de werkgroep dat voorkomen.

De aansluiting op het nachtnet was er niet geweest zonder de werkgroep mobiliteit. De werkgroep heeft bij de provincie, maar ook bij het ministerie, veelvuldig aangedrongen op de komst van nachttreinen tussen Nijmegen en Utrecht.

De werkgroep is in het verleden nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen. De werkgroep was daarin pleitbezorger van Nijmegen Noord. Met de ontwikkeling van dit stadsdeel zijn er veel starterswoningen gebouwd. Zo kunnen studenten ook na afstuderen in de buurt blijven wonen, en ontstaat er betere doorstroom op de kamermarkt.

Contactgegevens

Wil je meer weten? Of lijkt het je leuk om bij de werkgroep studentmobiliteit aan te sluiten. Stuur ons dan een berichtje op: mobiliteit@akku.nu.

Nieuwsberichten

juni, 2022
Waarom is het openbaar vervoer zo kneiterduur? Dat vraag ik mij af. Studenten zitten vast in Nijmegen en worden tegengehouden…
juni, 2022