Sinds een paar jaar heeft AKKU een plaats in het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) van Gelderland. Het ROCOV mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op het beleid van OV-aanbieders, op dit moment Breng en Arriva en van de provincie. Dit is dus dé plek om de belangen van de Nijmeegse studenten te behartigen op het gebied van openbaar vervoer en studentenmobiliteit. Naast het ROCOV wil de werkgroep zich ook focussen op de mobiliteit van de studenten buiten het openbaar vervoer, punt van aandacht is onder andere de kwaliteit van de fietspaden in Nijmegen.

De Werkgroep Studentenmobiliteit is een professionele en invloedrijke werkgroep die zich in de afgelopen tijd onder andere bezig heeft gehouden met de 1 keer in en uitchecken bij alle vervoerders, de dienstregeling van onder andere Breng. Een van de toekomstige projecten is de verbouwing van het plein voor het station.

Lijkt het je interessant om hieraan mee te werken en de toekomst van de mobiliteit van de student te waarborgen? Stuur een e-mail naar mobiliteit@akku.nu.

Loopt de overstap tussen bus en trein te vaak mis? Is een kruispunt te gevaarlijk of moet je te lang wachten op onzinnige plek? Ook dan kan je ons mailen op mobiliteit@akku.nu.