LijstHANdig is een fractie die bestaat uit studenten van de HAN die in de medezeggenschap zitten of medezeggenschappers ondersteunen. Wij zitten in opleidingscommissies, academieraden en in de centrale medezeggenschapsraad. Door wekelijks te vergaderen weten we wat zowel centraal als decentraal speelt. Hierdoor hebben we de juiste kennis van de HAN om het studentenleven te verbeteren.

Nieuwsberichten