De werkgroep huisvesting zet zich in om er voor te zorgen dat er voldoende en betaalbare goede huisvesting is voor studenten in Arnhem en Nijmegen. Dit probeert de werkgroep door middel van aan tafel te gaan met relevante partijen, zoals de SSH&, Huurteams Nijmegen en de gemeenten Arnhem & Nijmegen. Ook houden wij ons Op Kamers in Nijmegen boekje bij waar bijna alle relevante informatie instaat over het vinden en huren van een kamer!

Visie

Het kamer tekort voor studenten moet aangepakt worden
De visie, of het ideaalbeeld, van AKKU is dat er voldoende en betaalbare kamers voor studenten moeten zijn in Nijmegen en Arnhem. Daarbij gaat altijd de voorkeur naar een overschot in tegenstelling tot een tekort, aangezien dat lagere prijzen en meer zekerheid met zich mee brengt. Om het huidige tekort in Nijmegen te verminderen, zijn wij als werkgroep van mening dat er maar een serieuze oplossing is: bijbouwen. Dat kan gaan om studentenwoningen, maar ook sociale huur voor starters om de doorstroom te bevorderen.

Steun voor huurders
Ook belangrijk om te benadrukken is dat studenten op de particuliere markt veel te maken hebben met misstanden, zoals te hoge huren. Hier moet vanuit de gemeente steun geboden worden, bijvoorbeeld door het steunen van Stichting Huurteams Nijmegen of de OKiN.

Successen

In het verleden heeft de werkgroep huisvesting al verschillende successen behaald.

Brandveiligheidsfilm
Op 1 januari 2014 ontstond er brand in een studentencomplex op de hoek van de Groesbeekseweg en de Heyendaalseweg in Nijmegen. Naar iedereens opluchting waren er geen slachtoffers, maar deze brand liet wel zien wat het gevaar is als een pand niet brandveilig is. Studentenvakbond AKKU en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakten samen een korte film over deze brand, waar we het belang van brandveiligheid in panden duidelijk proberen te maken.

Meer huisvesting gerealiseerd
Met de huidige en toekomstige studentenaantallen bij de RU en de HAN is het hard nodig dat er voldoende huisvesting is voor de Arnhemse en Nijmeegse student. Mede door het gelobby van AKKU zijn er in het verleden meerdere projecten opgestart om meer huisvesting te realiseren, en blijven we lobbyen om meer huisvesting bijgebouwd te krijgen.

OKiN

Contactgegevens

Wil je meer weten? Of lijkt het je leuk om bij de werkgroep huisvesting aan te sluiten? Stuur ons dan een berichtje op: huisvesting@team.akku.nu

Nieuwsberichten