Wij hebben gezien hoeveel mensen waarschijnlijk onterecht bemiddelingskosten aan hun makelaar hebben betaald. Ons vermoeden is dat dit een groot probleem is. Hieraan is tevens aandacht besteed in drie uitzendingen van Kassa, waarvan de meest recente op 28 februari 2015. Wanneer er onterecht is betaald, kan het geldbedrag alleen worden teruggevorderd door een proces bij de kantonrechter te starten, tenzij de makelaar in het voorstadium bereid is het bedrag terug te betalen. Verdere ontwikkelingen zullen uiteraard op deze site bijgehouden worden.

Op dit moment staat Studentenvakbond AKKU meerdere huurders bij die zich hebben gemeld. Vanwege de grote aantallen nemen wij op dit moment geen nieuwe zaken in behandeling.