Trainingsbureau

Het AKKU Trainingsbureau is opgericht om studenten en studentenorganisaties van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) te ondersteunen. Dit doet zij door trainingen aan te bieden aan individuele studenten, studentenbesturen en medezeggenschapsorganen.

Trainingen voor studentenorganisaties

AKKU Trainingsbureau organiseert trainingen voor studenten uit studentenorganisaties zowel op eigen initiatief als op aanvraag vanuit een vereniging of medezeggenschapsorgaan. Studentenorganisaties kunnen aangeven waar de training over moet gaan en wanneer deze ongeveer plaats moet vinden. Het trainingsbureau verzorgt vervolgens een training die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Voorbeelden van trainingen die het trainingsbureau aanbiedt zijn een training time management, vergaderen of promotie.

Trainingen voor individuele studenten

Het trainingsbureau organiseert trainingen waar individuele studenten zich voor kunnen inschrijven over onderwerpen als time management of leerstofverwerking (“learn to learn”).  AKKU Trainingsbureau probeert zich met name te richten op onderwerpen die doorgaans buiten het curriculum van de verschillende studies van de RU of HAN vallen omdat het niet als doel heeft onderwijstaken over te nemen.

De trainers

De trainers van AKKU Trainingsbureau zijn doorgaans studenten (of inmiddels afgestudeerden) die zelf vaak al ervaring hebben opgedaan in een bestuur of binnen de medezeggenschap. De trainers kunnen zodoende tijdens de training uit eigen ervaring vertellen, naast de theorie en praktische onderdelen die in de training aan bod komen.

Binnen het trainingsbureau zijn deze studenten opgeleid tot trainer door middel van een opleidingsweekend en een ontwikkeltraject na dit weekend. Er worden regelmatige trainersavonden georganiseerd waar de trainers ervaringen kunnen uitwisselen of een externe trainer de trainers nieuwe vaardigheden kan aanleren danwel kennis kan laten opdoen. Het trainingsbureau heeft de professionalisering van de trainers hoog in het vaandel staan.

Tarieven

De open trainingen voor individuele studenten zijn gratis te bezoeken. Data voor deze gratis open trainingen liggen vast en zijn te vinden op de website. Voor groepen wordt er een vergoeding gevraagd van 40 euro per uur, waarbij studie- en studentenverenigingen uit Nijmegen en Arnhem 50% korting krijgen. Medezeggenschapsorganen kunnen doorgaans een budget voor trainingen aanvragen bij hun opleiding of faculteit, of de trainingskosten declareren bij het opleidings- of faculteitsbestuur. Wanneer voor een studentenorganisatie of medezeggenschapsgremium het tarief financieel niet haalbaar is kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Kijk voor meer informatie op de website van het trainingsbureau!

Contact:
E-mail: trainingen@studentenvakbondakku.nl
Telefoon: 06-11091173