Stichting Vrienden van AKKU

Student-af?
Kun je volgend jaar geen lid meer zijn van Studentenvakbond AKKU? Geen nood, je mag nu Vriend van AKKU worden! De Stichting Vrienden van AKKU (SVvA) is de donateursstichting van AKKU. De SVvA is ontstaan op initiatief van enkele oud leden van AKKU en heeft als doel het warmhouden van het contact met en tussen oudleden én natuurlijk het vergroten van de financiële stabiliteit van AKKU.

Waarom Vriend van AKKU worden?
In het verleden draaide AKKU vooral op subsidie van de universiteit. Om de onafhankelijkheid van AKKU te waarborgen en geen verantwoording te hoeven afleggen aan de universiteit over haar activiteiten, heeft AKKU gekozen voor financiële onafhankelijkheid. Hierdoor is zij in grote mate afhankelijk van andere inkomsten zoals donateursgelden.
Een keer per jaar organiseert de SVvA een activiteit voor de Vrienden van AKKU. Door deel te nemen aan de activiteiten blijf je in contact met andere (oud)leden van AKKU. Daarnaast ontvang je als Vriend geregeld een update van de activiteiten van AKKU. Indien gewenst kun je op de mailinglist van AKKU blijven en zowel de interne nieuwsbrief blijven ontvangen als de stukken voor algemene ledenvergaderingen.

Wat kost het om Vriend van AKKU te worden?
Je kunt kiezen tussen € 25,-, € 50,- en € 75,- als donatiebedrag. Het merendeel van het geld zal uiteraard naar AKKU gaan. Een klein gedeelte van de inkomsten zal apart gezet worden voor de operationele kosten van de stichting en de Vriendenactiviteit. Afhankelijk van het soort activiteit kan hiervoor ook een aanvullende eigen bijdrage gevraagd worden.

Hoe word je Vriend van AKKU?
Om vriend van AKKU te worden, hebben we enkele gegevens van je nodig, zoals je naam, adres, bankrekeningnummer en emailadres. Je vindt hier het machtigingsformulier, en de voorwaarden. Het ingevulde machtigingsformulier kun je dan opsturen naar:

Stichting Vrienden van AKKU
Kamer N-1.380
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Zodra we je machtigingsformulier hebben ontvangen, krijg je van ons een mailtje en dan ben je officieel Vriend van AKKU!