Bestuur

Het bestuur 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:

Evelyn Janssens – voorzitter
voorzitter@akku.nu
06 8106 3002 (alleen pers)

Romé Kraaikamp – vicevoorzitter
vicevoorzitter@akku.nu

Stijn van Uffelen – secretaris
secretaris@akku.nu

Sandro Stevens – penningmeester
penningmeester@akku.nu

Bran van der Wateren – algemeen bestuurslid
algemeenbestuurslid@akku.nu