Door: Gijs Kooistra

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet het besluit genomen om 250 miljoen euro te gaan herverdelen van Alpha-Gamma en Medische studies naar Bèta-techniek studies. Dit betekent dat er op de Radboud Universiteit waarschijnlijk honderden docenten ontslagen zullen worden. De kwaliteit van de Alpha-Gamma studies en Medische studies zullen hierdoor hard achteruit gaan. Dit zal tot gevolg hebben dat werkgroepen  met grotere groepen moeten worden gegeven of dat ze helemaal zullen worden afgeschaft. Ook zullen scripties vaker in groepen moeten worden begeleid in plaats van per individu en zullen meer studies dan nu een maximum aantal studenten krijgen.

Figuur 1: Teruglopende rijksbijdrage per student. Bron: Knelpuntenanalyse VSNU, p.19

Wat is de voorgeschiedenis?

De afgelopen decennia is er vaak bezuinigd op het hoger onderwijs. Het budget per student is hard achteruit gegaan (zie grafiek) terwijl  studenten ook geen studiefinanciering meer krijgen. Nadat het kabinet afgelopen jaar de zoveelste bezuiniging aankondigde, de zogenaamde doelmatigheidskorting, is een alliantie van studenten en docenten samen in actie gekomen onder de noemer ‘WOinActie’. Met WOinActie heeft Studentenbakbond AKKU protesten gevoerd in Den Haag om de neerwaartse spiraal om te buigen. Naar aanleiding van deze protesten heeft het kabinet de ‘commissie Van Rijn’ ingesteld met de opdracht een onderzoek te starten naar hoe de onderwijsbekostiging moet worden aangepast. Nadenken over een groter budget was hem bij voorbaat verboden. In zijn advies kwam Van Rijn dus o.a. met het plan om 250 miljoen te herverdelen.  Het kabinet heeft nu besloten vrijwel het gehele advies over te nemen. Volgens berekeningen van WOinActie betekent dit dat er landelijk 800 Medische docenten en 1200 sociale- en geesteswetenschappers moeten worden ontslagen. De broekriem wordt nog strakker aangetrokken.

Wat betekent dit voor jouw opleiding?

Het kabinet maakt nu dus extra middelen vrij voor Bèta-techniek studies. Dit is goed nieuws voor studenten aan deze opleiding. Toch zijn ook veel bèta’s tegen het plan. Zo zeggen twaalf bèta wetenschappers van de Jonge Akademie dat de belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen samenwerking vereist tussen wetenschappers van allerlei disciplines. Hun petitie was afgelopen donderdag al door 265 hoogleraren en docenten uit de Bèta-wetenschappen ondertekent. De andere disciplines, zijn op dit moment net als bèta-techniek noodlijdend. Momenteel werken alle docenten op onze Universiteit al structureel tien à twintig uur onbetaald over, zitten de collegezalen steeds voller, wordt het aantal vakken met werkgroepen steeds kleiner en worden steeds meer studenten in groepen begeleid in plaats van per individu. Een nog kleiner docentenbestand zal ontegenzeggelijk tot een groot verlies aan kwaliteit leiden en zal onze docenten nog vaker een burn-out opleveren. Ongetwijfeld zullen opleidingen moeten gaan sneuvelen, zoals laatst in Amsterdam al met de opleiding Nederlands het geval was.

Wat betekent dit voor het onderwijssysteem als geheel?

Vanwege de krimpende budgetten zal het voor veel studies onmogelijk blijken de groeiende studentenaantallen aan te kunnen. Meer opleidingen zullen uit noodzaak een numerus fixus invoeren. Selectieprocedures voor studies hebben echter twee problemen. Ten eerste: werken ze discriminerend. Scholieren uit bv. kansarme wijken en van etnische minderheden worden benadeeld als zij solliciteren bij een selectiestudie. Het is ontzettend belangrijk dat ons hoger onderwijs toegankelijk blijft voor iedere scholier die de studies aan kunnen. Enkel op deze manier kan het de zo belangrijke emancipatoire werking blijven behouden. Ten tweede komt met meer selecties de grote verworvenheid van keuzevrijheid in het onderwijs op de tocht. Studenten kunnen op dit moment zelf nog kiezen wat ze willen studeren.  Dit moet behouden blijven.

Wat wil Studentenvakbond AKKU?

AKKU vraagt twee dingen aan de Tweede Kamer:

  1. Stem tegen de herverdeling van 250 miljoen euro van Alpha, Gamma en Medisch naar Bèta-techniek zoals het kabinet nu heeft voorgesteld.
  2. Er moet landelijk gezien extra budget worden vrijgemaakt voor al het Hoger Onderwijs zodat de docenten in alle onderzoeksgebieden niet meer hoeven te bezwijken onder de werkdruk. Hierbij is het prima als Bèta-techniek meer profiteert van extra middelen dan de andere onderwijsgebieden.

Maar AKKU is toch een Nijmeegse vakbond en heeft toch geen invloed in Den Haag?

AKKU kan inderdaad niet in haar eentje de Tweede Kamer overtuigen om de bovenstaande twee zaken te doen.  Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met vakbonden en studentengroepen uit andere steden gelobbyd om deze bezuinigingen te voorkomen. Tevergeefs, want het kabinet heeft al onze signalen genegeerd. Om onze studies, werkgroepen, scriptiebegeleiding, oftewel, om onze geliefde docenten te behouden, zal heel het land in actie moeten komen.

Wat kan jij doen?

Hier hebben wij ook jouw hulp bij nodig. Momenteel zijn wij samen met de andere actiegroepen in het land bezig met het plannen van acties. Natuurlijk ben je van harte welkom met het organiseren van acties en het bedenken van plannen. Als je, vanwege tentamens of andere redenen, hier nu geen tijd voor hebt kun je drie andere dingen doen:

  1. Schrijf je via deze link in voor onze mailinglist om op de hoogte te worden gesteld van de acties die eraan komen;
  2. Word via deze link lid van Studentenvakbond AKKU. Met jouw hulp kunnen we een sterkere stem laten horen en hebben we meer financiën om acties te organiseren;
  3. Like onze Facebookpagina en volg ons op Instagram en Twitter en blijf op die manier op de hoogte van wat wij doen.
  4. Informeer je (mede)studenten en docenten door dit artikel te sharen en het erover te hebben met anderen.
Doe mee! Deel dit bericht.