De afgelopen jaren gaat het steeds slechter met studentenwelzijn. Burn-outs, prestratiedruk, depressies, en veel andere problemen komen steeds meer voor onder jongeren. Ondertussen zien we dat er een gebrek is aan toegankelijke zorg en moet je zelfs voor hulp van een studentpsycholoog op een wachtlijst staan. Om deze problemen aan te kaarten en ervoor te zorgen dat studenten gewoon zonder mentale problemen moeten kunnen studeren bestaat de werkgroep Welzijn!

Bij de werkgroep focussen we op het verbeteren van studentenwelzijn op allerlei manieren. Zo hebben we vorig jaar actief gelobbyed voor de afschaffing van het BSA en ook een meldpunt opgezet waar mensen de problemen hebben ervaren door het BSA konden melden. Daarnaast worden er ook onderzoeken en artikelen gepubliceerd over de problemen die studenten ondervinden en hoe ze hun situatie op korte termijn konden verbeteren. Uiteraard worden er ook nog acties gevoerd voor betere studentenwelzijn en alles wat daar op raakt. Zo hebben wdwe

Wat doe je als lid van de werkgroep:

  • Het adviseren en meebepalen van de opvattingen van AKKU op het gebied van welzijn
  • Het organiseren van acties voor betere voorzieningen voor studentenwelzijn en de preventie van welzijnsproblemen
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor betere preventie van welzijnsproblemen op de RU en HAN en waar de oorzaken van de huidige problemen liggen
  • Het informeren van studenten over de oorzaken van de welzijnsproblematiek, maar ook de mogelijke oplossingen
  • Het lobbyen bij de gemeentes, onderwijsinstellingen, en soms op landelijk niveau voor beter welzijnsbeleid

Wat kunnen we jou bieden:

  • Sturing en ondersteuning bij het ontwikkelen van deze plannen op basis van jarenlange ervaring en de contacten die daarmee zijn gelegd
  • Toegang tot meerdere middelen die ingezet kunnen worden, beiden financieel en organisatorisch
  • Meerdere trainingen op het gebied van welzijn, organiseren, en actievoeren

Klinkt dit interessant en als echt iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar info@akku.nu! Wij nemen contact met je op voor een kort en gezellig kennismakingsgesprek.