Article

Toegankelijkheid hoger onderwijs krijgt klappen

Ook de rector magnificus deed een duit in het zakje

Een schuld van €40.000 werd moeiteloos aangetikt.

Een leven lang studeren; wat kost dat eigenlijk?

Met een beetje moeite wordt de €100.000 gehaald

De schulden ontwijken blijkt lastig

studenten zijn huiverig om zich in de schulden te werken

Nog één klap!

Afgestudeerden waren ook nieuwsgierig hoeveel hun eigen opleiding vandaag de dag zou kosten

NIJMEGEN – Op maandag 4 september hielp Studentenvakbond AKKU  studenten met het inschatten van hun op te bouwen schulden bij de Opening van het Academisch Jaar. Ook demissionair minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap was aanwezig. Het doel is om duidelijk te maken dat de toegankelijkheid van het onderwijs is afgenomen door het beleid van de demissionair minister.

De bijeenkomst dient onder andere als inspiratie voor studenten, medewerkers en sympathisanten van de academische gemeenschap en staat dit jaar in het teken van geluk. Het riep daarmee meer dan alleen verbaasde gezichten op bij de leden van Studentenvakbond AKKU om te zien dat demissionair minister komt spreken over dit onderwerp. Door het gevoerde beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn studenten opgezadeled met een schuldenstelsel, met alle gevolgen van dien.

De plek waar je wieg staat wordt daarmee steeds belangrijker. Studenten kijken al gauw aan tegen een gemiddelde schuld van 20.000 euro voor het afronden van een vier-jarige opleiding in het hoger onderwijs. Daarmee neemt de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs af. In een interview met het Financieel Dagblad stelt Bussemaker dat andere partijen nu de toegankelijkheid van het onderwijs moeten bewaken. “Dat juist onder haar bewind de toegankelijkheid is afgenomen, is zout in een open wond”, aldus Floris Boone, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Kwetsbare groepen in onze samenleving worden het hardst geraakt door deze maatregel. Het onderwijs is er voor iedereen en we moeten er als samenleving voor zorgen dat het ook voor iedereen toegankelijk is.

De actie van maandag had een serieuze toon, maar zal met een ludiek karakter worden uitgevoerd. Wij willen graag aandacht voor de problematiek rondom het leenstelsel en gaan dat als volgt laten zien: voor de Vereeniging stellen wij een ‘Kop van Jut/Jet’ op waarop we inzichtelijk gaan maken hoeveel studieschuld een student gaat oplopen. Met één klap ga je zien hoe gemakkelijk je een schuld opbouwt!