Het was reeds bekend dat er vanaf volgend jaar nieuwe regels zullen gelden voor studenten die een tweede studie willen volgen. Vanaf volgend jaar zijn instellingen (universiteit of hogeschool) vrij om de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie te bepalen. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft in een brief aan de universitaire medezeggenschap aangekondigd drie extra groepen uit de wind te willen houden. Het gaat om studenten die een schakelprogramma volgen, studenten van de opleiding kaakchirurgie en extranei.

Studenten mogen in 2011/2012 een schakelprogramma volgen tegen het wettelijk tarief (1713,- euro). Als zij echter meer dan één jaar over hun schakelprogramma doen moeten zij een instellingscollegegeld van 6.513,- euro per jaar gaan betalen. AKKUraatd was verbaasd over het voorstel om eerst alleen HBO-studenten die een schakelprogramma volgende het wettelijke tarief te laten betalen. Van zittende RU-studenten werd door het CvB verwacht “maar een paar vakjes ernaast te doen tijdens de master” om zo direct door te kunnen stromen naar de volgende master.

Kaakchirurgen in opleiding moeten zowel de opleiding tandheelkunde als geneeskunde volgen. Zij mogen beidde opleidingen tegen het wettelijke tarief (1713,- euro) volgen. Dirk had hierover vragen gesteld na bezorgde geluiden te hebben ontvangen vanuit de FSR Medisch.

Tot slot worden extranei uit de wind gehouden. Ook zij mogen in 2011/2012 tegen het wettelijke collegegeld van 1713 euro blijven studeren. Eerder was het College van Bestuur nog van plan hen het instellingscollegegeld te laten betalen. Extranei zijn studenten die examens afleggen maar verder geen colleges meer volgen of begeleiding krijgen.

De overgangsregelingen worden momenteel nog door de fractie bestudeerd. Hierover zal zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft. Het ziet er tot nu toe in ieder geval naar uit dat er zich voor het volgend collegejaar geen onverwachte veranderingen voordoen.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.