Spring naar de hoofdinhoud

Studenten helpen OCW opdoeken

Wat moet een ministerie van Onderwijs als er geen studenten meer zijn? Dat is de vraag die  Studentenvakbond AKKU zichzelf vandaag stelde. Studenten gekleed als verhuizers parkeerden donderdag aan het begin van de middag drie verhuiswagens voor het ministerie van Onderwijs. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor de afschaffing van de basisbeurs in de bachelor en in de master.

´Door de afschaffing van de studiefinanciering komt de toegankelijkheid van hoger onderwijs sterk in het geding´, aldus Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat bij invoering van een leenstelsel het aantal studenten zal afnemen met 35.000. Hierbij zijn nog niet eens de gevolgen van de afschaffing van het reisrecht meegenomen. Hoven: ‘Geen stufi, geen studenten en dus ook geen ministerie van Onderwijs.

 

 

Foto’s door Karlijn Ligtenberg, vicevoorzitter LSVb. Voor meer informatie en achtergronden, kijk op LSVb.nl

 

 

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.