Studentenvakbond AKKU zoekt nieuw bestuur!

Wil jij de uitdaging aangaan en je inzetten voor de belangen van de studenten van de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen? Om de tafel met onderwijsinstellingen, huisvesters en de gemeente om de stem van de student te laten horen? Je eigen vaardigheden in teamverband een boost geven? Dan zoeken wij jou!

Dé belangenbehariger van de studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zoekt een nieuw bestuur. Studentenvakbond AKKU houdt zich bezig met alle zaken die voor studenten relevant zijn. Denk aan onderwijs, huisvesting, mobiliteit, duurzaamheid en vele andere zaken. Verschillende werkgroepen en commissies zijn druk bezig om onze doelen te realiseren. Binnen AKKU werken wij met een ambitieus team van gemotiveerde studenten.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter, vicevooriztter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. De tijdsinvestering per functie varieert tussen de 10 en 35 uur per week. Kijk hieronder voor de functieprofielen.

Wij bieden jou een uitdagend jaar waar je veel zult gaan leren, waarbij je je netwerk kunt verbreden en je CV een boost kunt geven. Daarnaast zal je vanuit de RU of HAN ook een lucratieve beurs ontvangen.

Solliciteer nu door een mail te sturen naar sollicitatiecommissie@akku.nu met een motivatiebrief en je CV. Solliciteren kan tot en met 23 juni!


Profielen AKKUbestuur 2019-2020

PROFIEL VOORZITTER

De voorzitter is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van AKKU, bijvoorbeeld in de media, naar de politiek en binnen het Nijmeegse studentenleven. Als voorzitter ben je boegbeeld en spreekbuis van AKKU en daarmee ook van de Nijmeegse student. Je komt sympathiek en charismatisch over en je hebt een sterke uitstraling en persoonlijkheid. Netwerken en lobbyen is je tweede natuur. Je bent representatief, en je bewust van het feit dat je alle verschillende type studenten vertegenwoordigt. Je bent bereid om naar allerlei activiteiten toe te gaan, bijvoorbeeld de constitutieborrels van andere verenigingen en onderwijsgerelateerde evenementen. Je bent de eerste keuze als het gaat om wie een externe activiteit zal bezoeken, al kan je dit natuurlijk afhankelijk van de beleidsterreinen ook met andere bestuursleden afstemmen.

Je vindt het leuk om pro-actief media te benaderen en AKKU zeven dagen per week 24/7 te “verkopen”. Je bent verbaal zeer vaardig; de kunst van het debatteren is onmisbaar. Je improvisatievermogenis groot, maar je kunt ook een langetermijnvisie uitdragen. Je kunt dingen kernachtig, duidelijk en zelfs simpel verwoorden, hoe ingewikkeld de zaken soms ook zijn. Als gezicht van de vereniging ben je ook in staat kritiek te ontvangen en in te schatten welke reactie juist is. Je bent op de hoogte van actuele zaken en hebt altijd een inhoudelijke reactie klaar. Je moet daarom in staat zijn om te vertrouwen op de kennis van je medebestuursleden. Dit omdat je een uitgebreid scala aan onderwerpen moet beheersen, waardoor je diepgang soms aan anderen moet overlaten. Waar je extern in gezelschap een dominante positie moet kunnen verkrijgen, ben je intern bij uitstek een teamspeler, juist niet dominant maar gewoon ‘één van de bestuursleden’. Dit betekent dat je weet welke rol je moet aannemen afhankelijk van de situatie.

Kerncompetenties:
Representatief, verbaal sterk, netwerken


PROFIEL VICEVOORZITTER

Waar de voorzitter extern gericht is, zal de vicevoorzitter de focus vaker intern richten. De vicevoorzitter houdt overzicht binnen de vereniging en moet daarom op de hoogte zijn van de belangrijkste beslissingen en activiteiten. Je onderhoudt actief contact met de coördinatoren zodat het gehele interne beleid op één lijn ligt. Als vicevoorzitter zorg je er daarnaast voor dat binnen het bestuur de taken goed verdeeld zijn. Je moet er voor zorgen dat beslissingen op tijd genomen worden en dat het beleid wordt uitgevoerd, zowel door het bestuur als de (coördinatoren van de) werkgroepen. De vicevoorzitter geeft leiding en moet daarin dan ook daadkrachtig zijn en een goed coördinerend vermogen hebben. Dit houdt soms ook in dat je conflicten zal moeten herkennen en oplossen. Dit vraag een empathische en open houding naar je bestuursleden en andere leden binnen de vereniging. Je wordt ook wel gezien als de ‘bestuursmama’.

Tevens ben je als vicevoorzitter een zeer belangrijke ondersteuning van de voorzitter, doordat je de nodige voorbereidingen treft op bijvoorbeeld het gebied van pers en media of op een andere manier hulp biedt. Daarnaast is de vicevoorzitter de natuurlijke vervanger van de voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter zelf. Dit betekent dat een deel van het voorzittersprofiel ook voor deze functie van toepassing is.

Kerncompetenties:
Helicopterview, daadkrachtig, coördinerend vermogen, samenbindend


PROFIEL SECRETARIS

De secretaris behandelt bijna alle communicatie die binnenkomt voordat het bij andere bestuursleden terecht komt. Denk hierbij aan post van externen maar ook aan nieuwe ideeën van leden of wanhopige studenten die hun hart komen luchten. Je bent er verantwoordelijk voor dat alles snel en nauwkeurig wordt afgehandeld en dat relevante informatie op de juiste plek terecht komt. Dit vraagt inzicht in de andere functies, het aanbrengen van structuur en organiserend vermogen en soms ook het stellen van prioriteiten. Je werkt nauw samen met de vicevoorzitter in het creëren van een overzicht over ieders taken.

Daarnaast onderhoud je als secretaris actief contact met de leden en coördinatoren. Je hebt feeling met wat er speelt onder de leden, toont daarin regelmatig interesse en bent gemakkelijk in de omgang. Je hebt affiniteit met (schriftelijke) contacten onderhouden en kan hierbij zowel een formele (vaak extern gerichte) als informele (vaak intern gerichte) toon hanteren. Je houdt de benodigde randvoorwaarden in de gaten, zoals het op voorraad hebben van voldoende papier om die ene brief op tijd te kunnen versturen. In en uitgaande post, e-mail, het organiseren van ALV’s en BV’s (algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen), het bijhouden van de ledenadministratie en het bijhouden van het archief zijn taken die je als secretaris op je neemt, naast de andere bestuurstaken.

Kerncompetenties:
Nauwkeurig, structureert en onderhoudt in/uitgaande communicatie, betrokken bij leden


PROFIEL PENNINGMEESTER

De penningmeester heeft een specifieke taak die van groot belang is voor AKKU. Jij draagt zorg voor het financiële beleid van AKKU en bent te zien als financieel directeur. De penningmeester registreert de uitkomsten en uitgaven en houdt het budget in de gaten. Je bent in staat beleid om te zetten in handelingen waar een prijskaartje aan hangt. Om deze functie goed te vervullen beschik je over praktisch inzicht, realisme en overtuigingskracht. Je werkt op een gestructureerde manier waardoor de financiële situatie up to date en op orde blijft. Je bent standvastig en indien nodig kunt je ‘nee’ zeggen. Bij grote beslissingen die door het gehele bestuur worden genomen, vervul jij de rol van financieel expert. Je bent in staat inzicht te creëren in de gevolgen van financiële beslissingen zowel op de korte als op langere termijn. Je handelt weldoordacht en hebt oog voor detail.

Inzicht in cijfers is zeker noodzakelijk. Je hoeft echter niet alles van tevoren te kunnen, binnen de organisatie wordt de penningmeester ook getraind in het verkrijgen van financieel inzicht alsook in bepaalde vaardigheden zoals het opstellen van een begroting en het bijhouden van het financiële overzicht. Onder andere deze scholing maakt van de functie van penningmeester een interessante functie waar veel te leren valt.

Kerncompetenties:
Financieel/praktisch inzicht, nee kunnen zeggen, gestructureerd werken, leergierig


ALGEMEEN BESTUURSLID

Als algemeen bestuurslid ben je op de hoogte van alles dat speelt binnen de vakbond en ondersteun je de rest van je bestuursleden waar het kan. Je bent breed georiënteerd en levert de extra inzet en energie die nodig is om activiteiten tot een succes te maken. Je bent een teamspeler die in de gaten heeft waar nog extra mogelijkheden liggen. Je kunt ook een algemeen bestuurslid zijn dat zich richt op één specifiek onderwerp dat belangrijk wordt gevonden door het bestuur, zoals het coördineren van een grote demonstratie.

De rest van jouw taken binnen het bestuur zijn afhankelijk van de verdeling van de beleidsterreinen en werkgroepen. Dit vraagt een flexibele houding van je omdat, nog meer dan bij de andere functies het geval is, jouw functie gedurende het jaar kan veranderen als interessante projecten zich aandienen of maatregelen om aandacht vragen. Je hebt veel vrijheid om de functie, in overleg met je medebestuursleden, vorm te geven. Daarom speelt het buiten de gebaande kaders denken en het nemen van initiatief een grote rol. De functie geeft je veel mogelijkheden om gedurende het jaar extra projecten op je te nemen en te ontwikkelen en vraagt dus een projectgerichte en zelfstandige werkhouding. Je hebt een sterk organiserend vermogen omdat projecten soms vanaf het begin af aan opgezet moeten worden en je kunt waar nodig anderen enthousiasmeren en betrekken bij jouw bezigheden.

Kerncompetenties:
Breed georiënteerd, initiatief nemen, ondersteunend én zelfstandig, projectgericht


ALGEMENE TAKEN

De functieprofielen laten nog veel ruimte voor het invullen van specifieke taken. Bovenstaande omschrijvingen geven bijvoorbeeld niet weer wie verantwoordelijk is voor welke werkgroepen of hoe deze verdeeld worden. Dit bepaalt het bestuur zelf. Elk bestuurslid moet er rekening mee houden dat hij zowel interne als externe taken onder zijn of haar verantwoordelijkheid krijgt. Tevens komt het voor dat meerdere bestuursleden met hetzelfde onderwerp bezig zijn en elkaar hierin ondersteunen.

Hieruit blijkt het belang van onderlinge samenwerking en loyaliteit; om alle terreinen zich goed te laten ontwikkelen zijn heldere communicatielijnen en flexibiliteit binnen het bestuur onmisbaar. Ook stemmen jullie samen de visie af die jullie in het bestuursjaar willen uitdragen. Deze wordt vormgegeven in het beleidsplan en wordt de leidraad door het jaar heen. De SoCo (sollicitatiecommissie) zal er in de sollicitatiegesprekken al wel naar vragen welke onderwerpen je interesse hebben, om zo te kijken of het bestuur als totaal wel aandacht zal geven aan alle onderwerpen waar AKKU zich mee bezig houdt.

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal eigenschappen die van elk bestuurslid verwacht worden. Je hoeft echter niet uit te blinken in elke eigenschap, omdat je veel ervan ook gedurende het bestuursjaar verder zult ontwikkelen. De onderstaande lijst geeft hiervan een overzicht maar is niet uitputtend:

AKKU gezind
Enthousiast
Zelfstandig en assertief
Verantwoordelijkheidsgevoel
Teamspeler
Feedback geven / ontvangen
Besluiten kunnen nemen
Actief
Prioriteiten stellen
Idealistisch
Stressbestendig
Probleemoplossend vermogen
Hulp durven vragen
Voldoende tijd beschikbaar hebben
ALV’s kunnen volhouden
Veel op kantoor willen zijn

Ten slotte zijn er een aantal eigenschappen waarvan wij denken dat deze ten minste door één persoon in het bestuur uitgedragen moeten kunnen worden, al hoeft dit niet altijd bij een specifieke functie te passen. Het kan daarom interessant zijn om alvast te kijken naar welke eigenschappen het beste bij je passen.

Kritische noot
Dossier kennis
Juridische interesse
Steunpilaar
Sfeermaker
Aanjager / Initiatiefnemer
Pietje precies
Vergadertijger
Uitvoerder / Resultaat gericht
Ervaring binnen AKKU / andere organisaties
Creatief
Lange termijn denken / Visie
Bestuur verbinden
Brede interesse
Mediator
Analytisch vermogen

Doe mee! Deel dit bericht.