Nijmegen, 10 december 2014 – Studentenvakbond AKKU strijdt fel tegen de plannen van vervoerder Breng (Hermes) om lijn 10 op te heffen of de tarieven voor de bus te verhogen. Breng stelt deze maatregelen voor omdat het bedrijf inkomsten uit de studentenkaart misloopt. Studentenvakbond AKKU wordt gesteund door het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV) dat negatief over de plannen van Breng heeft geadviseerd.

Iedere ochtend is het dringen voor een plekje in de Heyendaalshuttle. Om de veiligheid te bevorderen, heeft de gemeente zelfs geïnvesteerd in nieuwe bushaltes op het stationsplein. Breng wil deze buslijn nu opheffen omdat het minder inkomsten zou opleveren in vergelijking met voorgaande jaren. Het bedrijf heeft echter onvoldoende aangetoond dat ze minder inkomsten krijgt uit de OV-studentenkaart.

Vervoerders in Nederland regelen zelf hoe zij de inkomsten die zij vanuit Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) krijgen voor het vervoeren van studenten onder elkaar verdelen. Voorzitter Floor Albers van der Linden: “Het kan niet zo zijn dat Breng studenten opzadelt met hun problemen.” Het is ook opvallend dat het totale budget van OC&W niet minder is geworden. “Als een vervoerder zelf een rol speelt in de verdeling, moet hij ook de gevolgen dragen van het feit dat hij bij het verdelen heeft zitten slapen” vervolgt Albers van der Linden. Bovendien krijgen treinvervoerders door de herverdeling meer geld toegewezen, waar Breng met hun treinen tussen Arnhem en Doetinchem ook van profiteert. Albers van der Linden: “De totale omzet van Breng kan gestegen zijn, maar toch willen ze lijn 10 schrappen of het tarief verhogen”.

ROCOV en Studentenvakbond AKKU zijn al in gesprek geweest met Hermes. Zo is voorgesteld om in overleg met OC&W te gaan over een herverdeling van het OV-studentenkaartbudget of het aantrekkelijker maken van het gebruik van lijn 10, zodat de bussen ook buiten de spits goed gevuld zijn. Hier heeft Hermes geen reactie op gegeven of toezeggingen gedaan. Het is onduidelijk waarom Nijmeegse studenten moeten boeten voor de slechte verdeling van de gelden.

Studentenvakbond AKKU eist dan ook dat de opdrachtgever van Breng, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de tariefsverhoging en het schrappen van lijn 10 verbiedt. De Stadsregio heeft het ROCOV van onvoldoende informatie voorzien om een gedegen advies te kunnen geven en kan daarom niet tot een goede belangenafweging komen. Neemt de Stadsregio desondanks toch een besluit, dan handelt de Stadsregio hiermee in strijd met de wet.

Doe mee! Deel dit bericht.