Article

Studentenvakbond AKKU kiest nieuw bestuur

Op 7 september heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Carmen Quint (voorzitter), Melchior Philips (secretaris), Ruben Kleijn (penningmeester/vicevoorzitter), Gino Luurssen (commissaris educatie), Sami Doğan (commissaris studentenwelzijn) en Sam Mouzarmi (commissaris externe betrekkingen). Op 8 september hebben zij het stokje overgenomen.

Carmen Quint (22) wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij is op dit moment bezig aan haar Research Master Behavioural Science op de Radboud Universiteit. Ook heeft ze geschreven voor het RU-magazine VOX en heeft ze allerhande andere ervaring met werken in de media. Carmen: “Nu we daadwerkelijk zijn aangesteld, kunnen we niet wachten om aan de slag te gaan om de studentenbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Ons bestuur bestaat uit een diverse groep van mensen die elkaar allemaal aanvullen maar tevens een doel voor ogen heeft: streven naar een Nijmegen waarin elke student zich thuis voelt.”

Aankomend jaar is Melchior Philips (23) de secretaris van AKKU. Melchior studeert Life Sciences aan de HAN, maar zijn interesses liggen breder dan enkel zijn opleiding. Komend jaar zal hij namelijk ook voorzitter van het dagelijks bestuur zijn van de Medezeggenschapsraad en student-lid van de Faculteitsraad Techniek en de Opleidingscommissie van Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Melchior doet dit vanuit LijstAKKU, de medezeggenschapsfractie van AKKU op de HAN en zo zal hij de perfecte tussenpersoon zijn tussen vakbond en medezeggenschap.

Ruben Kleijn (23) vervult de dubbele functie van penningmeester en vicevoorzitter. Ruben doet zowel Rechtsgeleerdheid als European Law School op de Radboud Universiteit en brengt hiermee juridische kennis in het (bestuurs)laatje. Zijn blik is gericht op het versterken van de organisatie, maar zijn hart zit daarnaast ook vol met de brandende passie van een ware vakbonder.

De functie van commissaris educatie gaat dit jaar naar Gino Luurssen (25). Hij volgt de opleiding Leraar Engels op de HAN. Met deze opleiding heeft hij het belang van kwalitatief hoger onderwijs ingezien en hiervoor wil hij zich komend jaar gaan inzetten. Naast zijn studie is hij reservist bij Defensie en daar heeft hij geleerd een teamspeler te zijn.

Sami Doğan (21) maakt het nieuwe AKKU-bestuur compleet; hij gaat aan de slag als commissaris studentenwelzijn. Hij studeert Filosofie aan de Radboud Universiteit. Op de faculteit FTR gaat hij komend jaar ook deelnemen aan de Faculteitsraad, waardoor ook hij direct in contact zal staan met de medezeggenschap. Hij is een goed analytisch denker en met zijn vaardigheden zal hij een goede aanvulling zijn op de capaciteiten van de rest.

Ten slotte zal Sam Mouzarmi (19) de positie van commissaris externe betrekkingen invullen. Hij volgt de opleiding Docent Geschiedenis aan de HAN. Daar was hij een van de oprichters van studievereniging Pontifex, alsook voorzitter. Hij heeft vaak zijn ogen gericht op de gemeentelijk politiek en dankzij deze blik zal hij de persoon zijn die het team dat AKKU heet afmaken.