40e Bestuur van Studentenvakbond AKKU

Van links naar rechts: Constantijn (secretaris), Miranda (voorzitter), Jeroen (vicevoorzitter) en Joni (penningmeester)

Op 13 augustus heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het 40e bestuur bestaat uit Miranda van de Burgt (voorzitter), Constantijn van der Eijk (secretaris), Joni Visser (penningmeester), Jeroen Dols (vicevoorzitter). Op 14 augustus hebben zij officieel het stokje overgenomen van hun voorgangers.

Miranda van de Burgt wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij studeert op dit moment Filosofie op de Radboud Universiteit, en heeft een achtergrond in Stedenbouwkundig Ontwerpen. Ook heeft ze science cafés georganiseerd bij Saxion Hogescholen en Universiteit Twente, en maakt ze sinds 2016 deel uit van een Nijmeegse werkgroep voor Eerlijke Handel. Miranda: “Aankomend jaar kun je van mij als voorzitter verwachten, dat ik me zal focussen op het strijden voor duurzaamheid, opkom voor toegankelijkheid en inclusiviteit van studenten en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.”

Aankomend jaar is Constantijn van der Eijk de secretaris van AKKU. Constantijn studeert zowel Politicologie en Rechten aan de Radboud Universiteit en brengt hiermee zowel politieke als juridische kennis in het (bestuurs)laatje. Als lid van het Nijmeegs Studentenkoor is hij gewend om zijn stem te laten horen, en zijn ervaring met politieke jongerenorganisaties zal daarbij de boventoon voeren.

Joni Visser vervult komend jaar de functie van penningmeester. Joni studeert Rechtsgeleerdheid op de Radboud Universiteit en heeft al ruime juridische ervaring opgedaan bij pleitgenootschap Rota Carolina. Zijn blik is gericht op het versterken van de AKKU Rechtswinkel, en als lid van zowel de opleidingscommissie en facultaire studentenraad van Rechtsgeleerdheid klopt tevens een jong medezeggenschapshart.

Ten slotte zal Jeroen Dols de positie van vicevoorzitter invullen. Hij volgt de opleiding Politicologie aan de Radboud Universiteit, waar was hij actief was van Studievereniging ismus. Door zijn ervaring als keukenhulp bij restaurant de Dromaai zijn wij benieuwd wat hij komend jaar zal bekokstoven met het bestuur.

Doe mee! Deel dit bericht.