RU volhardt in ‘prestigebegroting’

Nijmegen- De medezeggenschap van de Radboud Universiteit heeft ondanks protesten van studenten en de grote verdeeldheid onder de leden van de vergadering op 3 juli toch ingestemd met de begroting. Dit heeft tot gevolg dat een kwart van het geld dat vrijkomt door het inleveren van de basisbeurs naar vastgoed en excellentietrajecten gaat. De RU kiest hiermee voor prestigeprojecten ten koste van het onderwijs van normale studenten, concludeert Studentenvakbond AKKU.

Het geld waar studenten en het College van Bestuur (CvB) over botsen is geld dat vrijgekomen is door het afschaffen van de basisbeurs in 2015. Het gaat hierbij om 6 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen gereserveerd wordt voor de Radboud Honours Academy (RHA) en vastgoed. De keuze om bijna een kwart van het geld te geven aan de Honours Academy, waar slechts 5 procent van de studenten aan mee doen, valt niet in goede aarde bij studenten. “Dit betekent dat er minder geld vrij komt voor de faculteiten, geld waar iedereen, ook de Honours studenten, profijt van hebben. De gewone student betaalt in feite voor het plezierreisje van de Honours student” aldus Berend Titulaer, vicevoorzitter van Studentenvakbond AKKU.

Studenten hielden tijdens de vergadering waarop de begroting besproken een stil protest tegen deze begroting. De vergaderzaal zat er zo vol mee dat verschillende studenten buiten de zaal plaats moesten nemen. Zij droegen buttons waarop €270,- stond, dit om het bedrag aan te stippen dat studenten per maand ingeleverd hebben sinds zij de basisbeurs verloren in 2015. Daarnaast waren zij gewapend met bordjes met leuzen en plaatjes. De protesten hebben gewerkt: het CvB heeft de universitaire medezeggenschap toegezegd dat zij instemming gaan krijgen op de inhoud van het Radboud Honours Academy.

De begroting is ingestemd ondanks een erg verdeelde studentengeleding. Fractieleden van studentenpartij AKKUraatd stemde allen tegen. “Wij zijn zo laat bij het proces betrokken dat we niet met goed geweten in konden stemmen. Daarnaast veranderden de toezeggingen die gedaan zijn niets aan de begroting zoals hij er ligt.” Aldus Dinja de Vries, fractievoorzitter van studentenpartij AKKUraatd. Bij leden van studentenpartij asap ontbrak eenheid, twee leden van de partij stemden voor, eentje tegen en het laatste lid was afwezig tijdens de vergadering. De eenmansfractie de Vrije Student stemde voor. Hierdoor kwam het stemtotaal van de studentengeleding op 3 voor, 4 tegen, 1 afwezig. Bij het personeel lag het stemgetal op 17 voor en 2 onthouding.

Doe mee! Deel dit bericht.