Article

RU berooft studenten van verschuldigde verbeteringen onderwijs

RU berooft studenten van verschuldigde verbeteringen onderwijs

Nijmegen – Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit weigert het totaalbedrag wat vrijgekomen is uit het wegvallen van de basisbeurs te investeren in verbeteringen van het onderwijs voor alle studenten, terwijl dit wel de landelijke afspraak is die gemaakt is tussen onderwijsinstellingen, het ministerie van OCW en studentenorganisaties. Dat concludeert Studentenvakbond AKKU na het bekendmaken van de begroting van de RU.

Toen studenten in 2015 de basisbeurs inleverden, werd door studentenorganisaties, het ministerie van OCW en onderwijsinstellingen afgesproken dat het geld dat dit op zou leveren ten goede zou moeten komen aan de kwaliteit van het onderwijs. De RU gaat volgens de begroting voor 2018 het geld dat vrijkomt echter uitgeven aan excellentietrajecten en vastgoed. Van de 6 miljoen euro die vrijgemaakt is voor investering in het onderwijs, gaat slechts 4,5 miljoen naar de faculteiten om te investeren in onderwijsverbetering. “Alle studenten hebben 270 euro per maand ingeleverd, maar nu wil de RU er maar een klein deel van laten profiteren. Dat betekent dat de RU zich niet aan de afspraken houdt. Dit kunnen ze niet maken tegenover de studenten.” aldus Floris Boone, voorzitter van AKKU.

De voorgestelde begroting van de RU ligt op maandag 3 juli ter instemming voor aan de medezeggenschap van de onderwijsinstelling. De Universitaire Studentenraad (USR) liet al weten niet tevreden te zijn met de voorgestelde begroting.[1] Sindsdien zijn er echter enkele toezeggingen gedaan door het College van Bestuur, zo zou de nieuwe USR eerder betrokken worden in het proces en zou geld dat eventueel over was alsnog naar de onderwijskwaliteit kunnen gaan. Dinja de Vries, lid van de USR namens studentenpartij AKKUraatd, zegt over de voorgestelde begroting van de RU: “Dit zijn toezeggingen op rechten die we al hebben. We krijgen eigenlijk niks van ze.”

De voorgestelde begroting van de RU valt waarschijnlijk ook niet in goede aarde bij landelijke studentenorganisaties. De LSVb en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteerden dinsdag 30 mei al een plan waarin de studentenorganisaties er gezamenlijk voor pleiten dat alle studenten mee moeten kunnen profiteren van de investeringen van het door hun ingeleverde geld.[2] Het plan van de RU druist echter ook hier tegen in.

 

 

[1] ‘Waar de miljoenen van de basisbeurs heen moeten,’ VOX 23-05-2017, [https://www.voxweb.nl/nieuws/waar-het-geld-uit-de-basisbeurs-heen-moet-gaan]

[2] ‘LSVb en ISO: Universiteiten en hogescholen moeten laten zien hoe ze basisbeursgeld omzetten in onderwijskwaliteit’, [https://lsvb.nl/2017/05/30/lsvb-en-iso-universiteiten-en-hogescholen-moeten-laten-zien-hoe-basisbeursgeld-omzetten-onderwijskwaliteit/]