Skip to main content

Ed Winters trekt volle zalen in Nijmegen

Op 14 november was dierenrechtenactivist Ed Winters, beter bekend als Earthling Ed, één dag in Nijmegen op uitnodiging van de Vegan Student Association (VSA). De hele dag waren er activiteiten op de campus, en AKKUduurzaam hielp mee om dat te organiseren. Met meer dan 300 bezoekers was het een groot succes.

(14-11-2019) Onder leiding van politiek filosoof Mathijs van de Sande ging een grote groep studenten ‘s avonds met Ed Winters in discussie, na diens lezing over dierenethiek.
📸 Elena Freudenberg

In de Britse dierenrechtenbeweging is Ed Winters een toonaangevend figuur. De acties die hij vanuit Londen opzet hebben tot inspirerende successen geleid. Zo heeft het bestuur van de London Fashion Week, een evenement dat over de hele wereld wordt gevolgd, besloten om het gebruik van bont te verbieden naar aanleiding van een campagne die door Winters was opgezet. Ook op sociale media boekt hij succes. Onder de naam Earthling Ed bereikt hij miljoenen mensen met zijn berichten en vlogs over dierenrechten en veganisme.

Ed spreekt vol passie en vanuit zijn idealen. Het is inspirerend om te zien hoe hij mensen helpt.

AKKU-bestuurslid Romé Kraaikamp

Winters was maar een dag in Nijmegen. Toch was er een breed scala aan activiteiten. Tijdens een lunchlezing bij AKKU vertelde hij over de impact die de bio-industrie heeft op ons klimaat. Daarvoor was er een workshop voor leden van de VSA over hoe je de socratische gesprekstechniek kunt gebruiken om te communiceren over veganisme. Gedurende de dag liet Earthling Ed dat ook in de praktijk zien. In de hal van het Spinozagebouw ging hij met voorbijgangers in gesprek. Last but definitely not least was er ‘s avonds een lezing over dierenethiek. Dit verhaal trok zoveel mensen naar het Grotiusgebouw, dat zelfs de beheerders van het restaurant aldaar besloten om een avondje plantaardig eten te serveren.

Ed Winters was in Nijmegen op uitnodiging van de Vegan Student Association. Onze werkgroep AKKU-duurzaam hielp mee om de verschillende evenementen te organiseren. Heb jij ook een groen hart en lijkt het je leuk om groene activiteiten te organiseren? Lees dan snel verder op de pagina van onze werkgroep.

Hoe werkt het BSA?

Zit jij in het eerste jaar van een studie, dan krijg je te maken met het bindend studieadvies, meestal afgekort tot BSA. Dit is een minimaal aantal studiepunten wat je moet behalen om door te mogen gaan met jouw opleiding. Hoe dit precies werkt, legt Rechtswinkel AKKU uit in deze wekelijkse blog.

In het beste geval heb je natuurlijk sowieso een positief advies.

Aan het eind van het jaar krijg je een negatief of positief studieadvies, afhankelijk van hoeveel punten je hebt behaald. Een vereiste voor het bindend studieadvies is dat de opleiding jou halverwege het studiejaar een voorlopig studieadvies moet geven. Gebeurt dit niet mag je dus, ongeacht eventuele onvoldoende resultaten, door met de opleiding.

Helaas kunnen resultaten weleens vanwege persoonlijke omstandigheden lager uitvallen dan jouw potentieel. Daarom kan de opleiding ook bij het niet halen van de vereiste studiepunten een positief studieadvies geven. Van belang is dat de opleiding af weet van deze omstandigheden, dus meldt deze altijd meteen aan jouw studieadviseur, mentor of decaan.

Tegen een BSA besluit kan altijd beroep worden ingesteld. Dit doe je in eerste instantie bij de examencommissie, die het besluit hebben gemaakt. Heb jij vragen over de BSA of ben je het oneens met jouw BSA besluit? Neem dan contact op of kom langs op een van onze spreekuren op dinsdag en woensdag!

Studentenvakbonden verzamelen samen meer dan 25 duizend handtekeningen

Op 4 november lanceerden de landelijke federatie LSVb samen met de Young & United een campagne om het leenstelsel af te schaffen. Niet zonder succes, want in twee weken tijd werd de petitie al meer dan 25 duizend keer getekend.

Young & United is de vakbond voor jongvolwassenen, en een trouwe bondgenoot van AKKU.

In een maatschappij waarin je zonder opleiding niet aan de bak komt, kan het niet zo zijn dat je als student met enorme schulden opgezadeld wordt nog vóór je goed en wel aan je werkende leven bent begonnen. Het leenstelsel is een schuldenmachine geworden. Daarom gaan wij het kabinet dwingen om het schuldenstelsel af te schaffen.

De komende tijd gaat AKKU lokale bijeenkomsten organiseren. Samen kunnen we plannen smeden over hoe nu verder. Wil je ook meedoen? Teken dan snel de petitie en vul ‘Nijmegen’ in als studiestad.

Kleingeld bij de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer

Afgelopen maand behandelde de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voorafgaand aan het debat diende de LSVb een position paper in waarin werd gepleit voor meer investeringen in het onderwijs én in het leven van studenten. De lobbyist van de LSVb, Monty Aal, voerde voorafgaand aan het debat gesprekken met verschillende kamerleden.

Tijdens Prinsjesdag wordt de Rijksbegroting gepresenteerd. Vervolgens zijn de Algemene Beschouwingen, maar de daarna volgen per ministerie nog aparte begrotingsbesprekingen.

Er werden verschillende interessante moties ingediend tijdens het debat. Zo vroeg Frank Futselaar van de SP om de kwijtschelding van de studieschuld van studenten met een functiebeperking te verhogen naar het pre-leenstelsel niveau (van €1200 nu naar €3400). Studenten met een functiebeperking hebben het financieel nog moeilijker dan anderen. Studenten met een beperking zijn soms genoodzaakt langer voor hun studie uit te trekken, en ook een bijbaan zit er voor deze groep vaak niet in. Over deze motie is nog niet gestemd. Op dit moment loopt er namelijk al een grote evaluatie van de studiefinanciering, en die resultaten worden eerst afgewacht.

Michel Rog van het CDA diende een motie in over de studievoucher. Dit is een cadeaukaart waarmee studenten vanaf vijf jaar na afstuderen nog een paar vakken kunnen volgen. Dit recht op bijscholing is bedacht als compensatie voor de pechgeneratie die geen basisbeurs meer heeft, maar ook nog niet profiteert van de investeringen in het onderwijs. Het CDA wil deze karige compensatie iets beter maken door de termijn van vijf jaar los te laten. Ook over deze motie is nog niet gestemd. De minister denkt namelijk dat DUO veel extra kosten moet maken om dat plan uit te voeren, en wil daarover nog een brief naar de Kamer sturen. Vertel haar maar niet dat ze straks ook de misgelopen basisbeurs compleet moet gaan terugbetalen.

Ook vanuit de hoek van de VVD kwam er een interessant geluid. Dennis Wiersma, onderwijswoordvoerder bij deze partij, vroeg de minister om het profileringsfonds breder onder de aandacht te brengen. Uit dit fonds betalen universiteiten financiële compensatie voor studenten die uitlopen vanwege hun werk in een bestuur, onderneming of medezeggenschapsraad, maar ook vanwege ziekte, zwangerschap, of bijzondere familieomstandigheden. Wiersma ging in zijn betoog vooral in op het meer stimuleren van ondernemerschap, maar er zijn ook grote problemen met de compensatie bij noodomstandigheden. De meeste linkse partijen vinden het dus niet erg als het profileringsfonds onder de loep wordt genomen en de motie haalde een ruime meerderheid. Op de Radboud Universiteit is AKKUraatd hier al langere tijd mee aan de slag.

Twee andere plannen die op steun van de studentenbonden kunnen rekenen komen uit de koker van GroenLinks. Samen met de SGP dienden zij het voorstel in om de aanvullende beurs vanaf 1 januari aanstaande te verhogen en voor meer mensen beschikbaar te stellen. GroenLinks diende ook nog het voorstel in om 38 miljoen te investeren in de alfa, gamma en medische wetenschappen om de bezuinigingen van Van Rijn te compenseren. Deze plannen moeten worden betaald uit het verhogen van de kansspelbelasting, respectievelijk uit een potje met geld dat over is gebleven van de maatschappelijke diensttijd.

Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest in het debat, maar al met al blijft het rapen naar kleingeld.

Het kabinet heeft dit jaar 11 miljard te besteden, en in de aanloop naar deze begroting verwachtte heel Nederland dan ook dat er geld zou worden uitgetrokken voor het Hoger Onderwijs. Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest in het debat, maar al met al blijft het rapen naar kleingeld. Het is maar weer eens duidelijk geworden dat er geen grote investeringen gaan komen zolang studenten dat niet zelf afdwingen. Gelukkig worden er op dat gebied door de Federatie LSVb in samenwerking met de FNV flinke stappen gemaakt.

Tijdens het debat zijn nog veel meer moties ingediend, ook over het basis- en voortgezet onderwijs. De hele lijst kun je hier vinden. Daarbij zijn ook stemmingsuitslagen te zien. Het hele debat is te zien op Debat Gemist, maar het meest interessant is om de tweede termijn terug te kijken.

Wie is verantwoordelijk voor jouw zoekgeraakte jas?

Ongetwijfeld ken je de bordjes die bij menig café of concert op de muur hangen. Raakt je tas of jas kwijt, dan heb je dikke pech, zo luidt de boodschap. Maar hoe zit dat met de aansprakelijkheid als jouw jas ineens zoekraakt bij de garderobe? De Rechtswinkel AKKU legt het uit.

Bij menig garderobe hangt een bordje zoals deze.

Wanneer jij je jas laat ophangen bij een bewaakte garderobe, dan sluit je zonder dat je het misschien beseft een bewaarnemingsovereenkomst. Jij geeft je jas af bij het personeel van de garderobe en het personeel belooft op zijn beurt goede zorg te dragen voor jouw jas. Vaak krijg je nog een afgiftebewijs mee. De afspraak die je net hebt gemaakt geldt als een wettelijke overeenkomst.

Als je terug komt blijkt jouw jas weg te zijn. Het personeel wijst je op het bordje naast de garderobe. De tekst op dit bordje valt onder de algemene voorwaarden van de uitbater.

Volgens de wet mogen algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Dit wil zeggen dat de voorwaarden niet oneerlijk mogen zijn tegenover jou als consument. Als een eigenaar van een garderobe een dergelijke algemene voorwaarde opneemt dan zal hij zélf moeten aantonen dat die voorwaarde niet onredelijk bezwarend is.

Lukt dat niet, dan geldt deze voorwaarde niet. Bordjes die de aansprakelijkheid op deze manier proberen te omzeilen worden in de meeste gevallen als onredelijk bezwarend geacht door de rechter. De garderobebaas is dus in dat geval wél aansprakelijk als jouw jas zoek raakt.

Maakt het dan nog uit voor de aansprakelijkheid of je hebt moeten betalen voor de garderobe of niet? Kort gezegd: nee. Het gaat erom dat er een bewaarnemingsovereenkomst is gesloten. Daarvoor is betaling geen vereiste. De uitbater is in de meeste gevallen dus alsnog aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw jas.

Hoe zit het dan bij een openbare kapstok die niet bewaakt is? Denk hierbij aan de kapstokken bij de kroeg. Je kiest er in dit geval zelf voor om je jas hier op te hangen. Als het blijkt dat je jas later mee is genomen door iemand anders, kan je de kroegbaas hier niet op aanspreken. Je hebt immers er zelf voor gekozen om je jas daar onbewaakt op te hangen en er is in dit geval geen bewaarnemingsovereenkomst gesloten met de uitbater.

Kort gezegd: laat je dus niet op het verkeerde been zetten door deze bekende bordjes. Je kunt je jas met een gerust hart ophangen bij een bewaakte garderobe. De kans bestaat dat je jas kwijtraakt, maar je kunt dan wel een vergoeding eisen van de uitbater. Bij een openbare kapstok zoals in de kroeg heb je helaas wel pech als je jas ineens kwijt blijkt te zijn.

Ben je zelf een jas kwijtgeraakt? Of heb je een andere hulpvraag op juridisch vlak? Neem dan contact op met de AKKU rechtswinkel of kom langs op een van onze spreekuren!

Raadsleden van AKKU steunen FNV

Het college van bestuur is in de laatste raadsvergadering op de Radboud Universiteit flink teruggefloten door de FNV. Dit naar aanleiding van een voorgenomen evaluatie van de schoonmaakdiensten op de universiteit. Het bestuur sorteert met de evaluatie voor op het verder uitbesteden van de schoonmaak, terwijl de FNV de schoonmakers liever in vaste dienst ziet. Raadsleden van AKKUraatd, de medezeggenschapspartij van AKKU, steunen de FNV in hun bezwaren.

Leon Verdonschot maakte eerder een documentaire over de sector schoonmakers van FNV.

Op de meeste faculteiten zijn de schoonmakers momenteel in dienst via het bedrijf Asito. Alleen bij FNWI is de situatie anders. De schoonmakers die daar werken zijn in dienst van de Radboud Universiteit. Dat is wel zo prettig. Op die manier heeft de universiteit namelijk zelf grip op de arbeidsomstandigheden. Bij particuliere bedrijven laten die nogal eens te wensen over. Idealiter zouden daarom alle schoonmakers bij de universiteit in dienst gaan.

Het college van bestuur (CvB) wil de schoonmaakdiensten echter gaan evalueren, met het doel om de organisatie op alle faculteiten gelijk te trekken. De FNV is bang dat hiermee ook de schoonmakers van FNWI hun positie kwijtraken.

ATIR is nauw verbonden met de schoonmaaksector. Het is een beetje alsof je een autofabrikant vraagt waar je het beste in kan investeren: autosnelwegen of een beter spoornetwerk?

FNV-raadslid Mathijs van de Sande legt in de universiteitsblad Vox hun standpunt uit.

Die angst is niet voor niks. Het CvB kiest er namelijk voor om de evaluatie te laten uitvoeren door adviesbureau ATIR. Zij moeten gaan uitzoeken hoe de schoonmaak uniform, adequaat en doelmatig ingericht kan worden, met aandacht voor meetbaarheid en financiën.

AKKUraatd is bang dat deze focus botst met waarden als sociale veiligheid, goede arbeidsomstandigheden en inclusiviteit. De Radboud Universiteit onderschrijft die waarden in haar strategisch plan. Om deze waarden te kunnen borgen, pleit AKKUraatd ervoor dat alle schoonmakers in dienst komen van de universiteit. De Radboud Universiteit heeft dan volledige grip op de arbeidsvoorwaarden van haar schoonmaakmedewerkers.

Mag een opleiding geld vragen voor een toelatingstoets?

Wist je dat de inschrijving voor een opleiding niet afhankelijk mag zijn van andere kosten dan het collegegeld? De Rechtswinkel AKKU krijgt regelmatig vragen binnen over een toelatingstoets waarvoor een (aankomende) student moet betalen.

Het gaat hierbij om ‘gestandaardiseerde toetsen’. Dit zijn bijvoorbeeld GMAT en IETLS/TOEFL toetsen. Aan studenten wordt gevraagd om zo’n toets te doen om te bewijzen dat zij de juiste (taal)vaardigheden bezitten om tot een opleiding toegelaten te worden. De kosten voor dit soort toetsen kunnen soms tot in de honderden euro’s lopen.

Voor sommige toetsen betaal je honderden euro’s!

In 2018 heeft de minister van Onderwijs besloten dat de kosten voor deze ‘gestandaardiseerde toetsen’ niet meer aan de student in rekening mogen worden gebracht. Het is dus belangrijk om te weten dat onderwijsinstellingen een gestandaardiseerde toets wel als toelatingsvereiste mogen hanteren, maar dat het verboden is om de kosten daarvoor op studenten te verhalen.

Heeft jouw opleiding een gestandaardiseerde toets als toelatingsvoorwaarde? En vragen zij jou de kosten daarvan te betalen? Of heb je de kosten voor zo’n toets al betaald? Wij kunnen jou helpen om de betaling te voorkomen of terug te vorderen. Neem snel contact met ons op.

Studentenverenigingen uit Utrecht vragen je hulp

Namens 36 studentbesturen vraagt de VIDIUS studentenunie uit Utrecht je hulp. Teken de petitie zodat deze besturen in hun verenigingskamers mogen blijven.

Bestuurders uit Utrecht met een open brief aan de Universiteit. (29-10-2019)

Alle 36 verenigingen zitten in een pand genaamd ‘Pnyx’ in de binnenstad van Utrecht. Helaas worden ze door de Universiteit Utrecht gedwongen om op korte termijn te verhuizen naar een oud laboratorium, weggestopt op het Utrecht Science Park.

Dit pand is totaal ongeschikt, niet toegankelijk en niet zichtbaar noch vindbaar voor studenten. Om een signaal af te geven aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, is de studentenvakbond in Utrecht een petitie gestart.

AKKU is solidair met de verenigingen in Utrecht. Wij willen dan ook een oproep doen aan studenten uit Nijmegen om de petitie te ondertekenen. Onze dank is groot!

Bemiddelingskosten, mogen verhuurders deze wel vragen?

Of het nou onwetendheid of kwaadwillendheid is, nog steeds vragen veel makelaars en verhuurders om hoge bedragen voor het vinden van een woning voor een huurder. Dit noemen zij dan bemiddelingskosten. Vaak staat de hoogte van dit bedrag in schril contrast met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Binnen drie jaar na het betalen van bemiddelingskosten kan je deze nog terugvragen.

Sinds 2015 zijn deze bemiddelingskosten door de Hoge Raad verboden. Er mogen alleen bemiddelingskosten worden gevraagd van de huurder door degene die bemiddelen bij het zoeken naar een woning die niet bij hun eigen woonaanbod hoort en zij niet in opdracht van een verhuurder werken.

Bemiddelingskosten

Heb jij bemiddelingskosten betaalt bij het vinden van een woning? Binnen 3 jaar na het betalen van deze kosten kan je deze terugvorderen. Wij kunnen je daarbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op of kom langs op een van onze spreekuren op dinsdag en woensdag!

Tikkies sturen naar Mark Rutte

De studenten die vanaf het studiejaar 2015/2016 zijn begonnen aan een opleiding, zijn de dupe van het mislukte leenstelsel experiment van de overheid.

Wij willen ons geld terug omdat wij tussen het afschaffen en de herinvoering van de basisbeurs vallen. Daarom gaan wij 4 november massaal Tikkies sturen naar Mark Rutte met onze studieschuld.

Mark Rutte die zich afvraagt hoe hij al deze Tikkies moet gaan betalen

Heel veel studenten verzamelen zich maandag in Utrecht om samen Tikkies te sturen. Meer informatie daarover is te vinden in op Facebook.

Is Utrecht voor jou te ver weg? Dan ben je ook welkom op het kantoor van Studentenvakbond AKKU in Nijmegen. We verzamelen vanaf 11:30 met koffie en taart. Om 12:00 gaan we samen tikkies versturen! Ook hiervoor is een Facebook-evenement aangemaakt.