Skip to main content

Diensten, voor studenten door studenten

Gratis Juridisch Advies

Ons team van rechtenstudenten staat voor je klaar.

Meldpunt BSA

Ben jij op enige wijze benadeeld door het Bindend Studieadvies? Meld het hier!

Huur verlagen

Betaal je niet te veel? Doe de check met onze online tool.

Mensen, wensen en grenzen: seksualiteit onder de studentenloepOp donderdag verscheen de langverwachte aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland. De YouTube-uitzending, miljoenen keren bekeken, schetste een beeld van een cultuur waarin invloedrijke personen stelselmatig de grenzen van meisjes en vrouwen konden overtreden. 

De samenwerking tussen Tim Hofman, zijn team en enkele van de slachtoffers vormt de onthulling van één van de grootste Nederlandse misbruikschandalen sinds het ontstaan van de MeToo-beweging. Daarmee hebben oude vragen over seksualiteit een nieuwe urgentie gekregen. Welke risico’s kleven aan seksualiteit? Wanneer is seksueel gedrag grensoverschrijdend? Hoe kan je persoonlijke grenzen aangeven en respecteren? Welke verantwoordelijkheid heeft de omgeving?

In dit artikel probeert AKKUWelzijn vanuit het studentenperspectief het antwoord op deze vragen zo dicht mogelijk te benaderen.


Seksualiteit: wat is het?

Wie het terrein van de intimiteit en seksualiteit betreedt, betreedt een terrein waarvan de binnengrens met potlood geschetst is. De centrale factor hier, immers, is de persoonlijke beleving van mensen. Wat de één als een moment van intimiteit kan beleven, kan voor de ander – net zo gevoelsmatig – een puur seksueel moment zijn. Evengoed kan de onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen bepaalde individuen die grens in één klap van haar relevantie ontdoen.

Een andere factor die het stellen van een definitie bemoeilijkt, is taal. Weinig dingen in het leven zijn zó aan de kunst van de communicatie onderhevig, als álles wat met intimiteit en seksualiteit te maken heeft (komen we later op terug).

In dit artikel wagen we daarom géén poging om het begrip ‘seksualiteit’ te definiëren. In plaats daarvan leggen we de nadruk op de ‘belevingskant’ door de keerzijde seksualiteitsmedaille te belichten.


De keerzijde van de seksualiteitsmedaille

Seksuele gezondheid
Een eerste schaduwkant is het risico op aantasting van de seksuele gezondheid. Ten eerste kan het gaan om een seksueel overdraagbare aandoening. Deze worden zoals de naam al verraadt, overgebracht door penetratie of orale seks. Mensen tussen de 16 en 29 jaar vormen een risicogroep: in 2020 liep maar liefst 2,6% tijdens het laatste seksuele contact een geslachtsziekte op (bron: RIVM).

Bovendien kan de seksualiteit kan worden belemmerd door een ‘seksuele disfunctie’. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld minder zin hebben in seks of tijdens de gemeenschap op problemen stuiten. Een voorbeeld hiervan is pijn rondom de vagina bij penetratie (vaginisme): 1 op de 2 vrouwen onder de 25 jaar ervaart weleens pijn tijdens de penetratie; in een veelvoud van gevallen komt pijn regelmatig of zelfs frequent voor (bron: Rutgers).

Ter illustratie vind je hier een uitgebreid onderzoek naar seksuele problematiek onder jongeren.

Acceptatie en veiligheid
Een ander belangrijk thema is sociale veiligheid. Het nieuwe kabinet-Rutte IV belooft de sociale veiligheid en gelijke behandeling in het hoger onderwijs te waarborgen. De belofte strekt zich dus mede uit tot personen die vanwege hun gender, seksuele identiteit of seksuele oriëntatie, in een onderwijssetting niet het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn. Cijfers onderstrepen de urgentie: ruim 40% van de LHBTIQ+-jongeren tussen de 18 en 24 jaar verbergt hun identiteit in het onderwijs (bron: Movisie).


Bijna de helft van de LHBTIQ+-jongeren verbergt hun identiteit in het onderwijs


Seksueel grensoverschrijdend gedrag
De derde, meest actuele schaduwkant is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer is seksueel gedrag grensoverschrijdend? Vanwege de complexiteit, het persoonlijke karakter en de vele uitingsvormen is het ook hier lastig om een eenduidige definitie te geven. 

Movisie en Sensoa geven zes factoren voor de beoordeling of sprake is van grensoverschrijdend gedrag:

1. Wederzijdse toestemming. Dit betekent dat alle betrokken partijen zich ergens prettig bij voelen. Seksuele handelingen zonder toestemming, of het nou gaat om zoenen, het doorsturen van een naaktfoto of penetratie, zijn dus altijd grensoverschrijdend.

2. Vrijwilligheid. De vrije wil vormt de basis van seksueel contact. Iemand moet dus in vrijheid ‘ja’ én ‘nee’ kunnen zeggen. Praktijken als manipulatie, chantage of (dreigen met) geweld zetten hier een dikke, vette streep doorheen.

3. Gelijkwaardigheid. In het sociale verkeer is gelijkwaardigheid zeer belangrijk. Heeft de één meer macht of invloed dan de ander, zoals een docent ten opzichte van een student? De ander kan dan misschien moeilijker ‘nee’ zeggen. Op de ‘sterkere’ partij rust dan de verantwoordelijkheid om de grenzen van de ‘zwakkere’ of jongere partij in het oog te houden.

4. Ontwikkelings- of functioneringsniveau. Gezond seksueel gedrag is in lijn met de ontwikkelingsfase en het functioneringsniveau van de betrokkenen partijen. Enerzijds verlangt dit dat iemand ‘helemaal klaar’ is om een stap te zetten, anderzijds het vermogen om de juistheid en consequenties van bepaald gedrag in te schatten. Tegen die achtergrond is het hoogst twijfelachtig of iemand die (te) veel alcohol heeft gedronken nog in staat is diens grenzen aan te geven. Van de andere partij wordt dan dus extra voorzichtigheid verlangd.

5. Context. Of bepaald seksueel gedrag grensoverschrijdend is, is sterk afhankelijk van de context waarin het wordt vertoond. Hiermee wordt bedoeld dat voor de omgeving aanstootgevend gedrag zoveel mogelijk wordt vermeden. Zo wordt luidruchtige seks in het pashokje van de Hunkemöller in vrijwel alle gevallen als problematisch ervaren.

6. Impact. Seksueel gedrag kan lichamelijke, emotionele of geestelijke schade teweegbrengen. Dit kan al aan de orde zijn bij handelingen die iemand mogelijk als betrekkelijk ‘onschuldig’ ervaart, zoals een kneep in het achterwerk of een seksueel getinte uitlating. Ook geen condoom gebruiken wanneer niet duidelijk is of de gemeenschap veilig is, kan schadelijk zijn. Verantwoord seksueel gedrag vereist dus doordacht beleid over de mogelijke nadelige gevolgen.


Seksueel grensoverschrijdend gedrag is nóóít de schuld van het slachtoffer!


Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is alomtegenwoordig. Ook onder studenten is het, zacht gezegd, een grootschalig probleem. 

Een aantal feiten (bron: Amnesty International):

 • – 10% van de studenten heeft ooit seksuele penetratie zonder toestemming meegemaakt
 • – In 72% van de gevallen ging de ander door zonder te checken of het slachtoffer dit wilde
 • – 60% van de slachtoffers beschouwde de penetratie (aanvankelijk) niet als grensoverschrijdend
 • – 75% van de slachtoffers ervoer na hun ervaring psychische en seksuele problemen
 • – 38% van de slachtoffers heeft het niet met iemand kunnen/durven bespreken

Ook andere vormen van seksueel geweld, zoals aanranding, komen onder studenten veelvuldig voor. In Maastricht, bijvoorbeeld, geeft ruim een kwart aan in hun studententijd met ongewenste aanraking te maken te hebben gehad (bron: Maastricht University). En ook tijdens het uitgaan, zeker wanneer er alcohol of drugs in het spel is, is grensoverschrijdend gedrag, van opmerkingen tot betasting, sterk aan de orde.

Gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
De impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd en persoonlijkheid van het slachtoffer en de aard, ernst en duur van het misbruik. Ook kan de schade pas later, zo niet jaren na de gebeurtenis(sen) optreden. 

De schade kan zich op verschillende manieren uiten:

1. Lichamelijk. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot directe (verwondingen, SOA) of indirecte (zelfbeschadiging) lichamelijke schade. Een slachtoffer kan bovendien klachten ontwikkelen waarvoor geen aanwijsbare oorzaak ontstaat, zoals hoofd- en buikpijn. Ook kunnen hartkloppingen en soortgelijke klachten ontstaan.

2. Geestelijk. Seksueel grensoverschrijdend gedrag leidt vaak tot gevoelens van spanning, schaamte, schuld. Vaak ervaart het slachtoffer slaapproblemen en heeft deze de neiging de situatie te bagatelliseren. Ook kan zware psychische problematiek worden ontwikkeld, zoals een PTSS, verslaving en suïcidaliteit.

3. Sociaal. Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren vaak wantrouwen jegens hun omgeving en een onvermogen om grenzen te stellen. Op de lange termijn kunnen zij in een sociaal isolement terechtkomen. Werkloosheid of verminderde studieprestaties vormen ook een reëel risico.

4. Seksueel. Slachtoffers kunnen seksueel gedrag gaan vermijden of juist overmatig risicovol seksueel gedrag vertonen, wat eventueel tot relatieproblemen kan leiden. Ook kunnen vraagtekens bij de (seksuele) identiteit ontstaan; denk aan twijfels over de geaardheid of het zich niet thuisvoelen in het eigen lichaam.


Signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Gevoelens van angst, schuld en schaamte kunnen ervoor zorgen dat slachtoffers zwijgen over hun traumatische ervaring. Voor de omgeving is het daarom moeilijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen. 

Toch kunnen er wel degelijk verontrustende signalen zijn. Bijvoorbeeld:

 • – Zware concentratieproblemen
 • – Verhoogde prikkelbaarheid
 • – Eetproblemen
 • – Schrikreacties bij aanraking
 • – Afzondering/vermijding van sociale situaties
 • – Een sterke afkeer van of juist overmatige fixatie op seks
 • – Lichamelijke verwondingen
 • – Middelenmisbruik

Mocht je bij iemand in je omgeving één van deze signalen herkennen, dan hoeft dat op zichzelf geen bewijs voor seksueel grensoverschrijdend gedrag te zijn. Meerdere signalen geven wél aanleiding om extra op te letten. Better safe than sorry!
Jezelf en elkaar helpen: tips

1. Praat met elkaar. Op deze manier kan je je wensen en grenzen op seksueel gebied stellen en bewaken. Ook is praten een belangrijke manier om te helen van grensoverschrijdend gedrag. Vind je het moeilijk of eng om je grenzen aan te geven? Dat is helemaal niet erg. Je kan jezelf trainen om effectief je grenzen te leren aangeven. Deze tips kunnen je hierbij helpen. Heb je behoefte aan meer persoonlijke hulp? Dan kan je altijd een coach of professioneel hulpverlener in de arm nemen.

2. Vraag naar de wensen en behoeften van de ander. Zeker op het gebied van seksualiteit komt het regelmatig voor dat iemand moeite heeft om uit zichzelf diens wensen, behoeften en grensoverschrijdende ervaringen te delen. Door vragen te stellen kan je de ander daarbij helpen.

3. Luister naar wat een ander je vertelt. Luisteren en observeren zijn van cruciaal belang om iemands grenzen te begrijpen. Ook draagt het enorm bij aan het herstelproces dat een slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag doormaakt.  

4. Check of je de ander goed begrijpt. Een gevoelig thema als seksualiteit is onderhevig aan de edele kunst van het communiceren. Verbaal, maar zeker ook nón-verbaal. Misverstanden liggen dus altijd op de loer. 

Twijfels in de communicatie? Áltijd doorvragen, dus!

5. Respecteer en accepteer de wensen en behoeften van de ander. Nederland heeft het polderen uitgevonden, maar op seksueel gebied geldt:
6. Zorgvuldigheid staat voorop. Seksualiteit verschaft niemand een genotsmonopolie. Verdiep je dus in een ander en in diens wensen en grenzen. Vraag altijd of de ander een condoom wil gebruiken. Wees extra voorzichtig als de ander alcohol of drugs heeft gebruikt. Vraag jezelf af hoe je iemand op diens gemak kan stellen. Denk na over de impact die een bepaalde woordkeus kan hebben. Er is geen enkel excuus om het niet te doen.  

7. Spreek elkaar aan op gedrag (een grapje, een opmerking) dat een ander mogelijk als seksueel grensoverschrijdend ervaart. Op deze manier wordt ongewenst gedrag in de studiekring, in de klas, binnen de vereniging of elders niet de norm. 

8. Help een ander. Een dierbare, een studiegenootje, een onbekende in de supermarkt: iedereen kan slachtoffer van seksueel misbruik zijn of anderszins in een kwetsbare positie verkeren. Zelfs al wordt er niet over gesproken. Of het nou om een luisterend oor of een bos bloemen gaat: alle hulp is welkom. Altijd.

9. Onthoud:

          – Voel je dat iemand je grens over gaat? Dan klopt dat altijd!

          – Grensoverschrijdend gedrag is NÓÓIT de schuld van het slachtoffer!

          – Wat er ook is gebeurd, in wat voor situatie je je bevindt: je bent oké!Hulplijnen

Slachtofferhulp Nederland
Website:www.slachtofferhulp.nl
Telefoon: 0900-0101 (ma t/m vr van 08:00-22:00 uur)
Chatfunctie: Ja

C
entrum Seksueel Geweld
Website: www.centrumseksueelgeweld.nl
Telefoon: 0800-0188 (24/7 bereikbaar)
Chatfunctie: Ja

Verbreek de Stilte
Website: www.verbreekdestilte.nl
Telefoon: 0900-9999 001 (ma t/m vr van 8:00-20:00, za van 10:00-17:00 uur)
Chatfunctie: Ja

Mind Korrelatie
Website: www.mindkorrelatie.nl
Telefoon: 0900-1450 (ma t/m vr van 09:00-21:00 uur)
Chatfunctie: Ja

Zelfmoordpreventie
Website: www.113.nl
Telefoon: 0800-0113 (24/7 bereikbaar)
Chatfunctie: Ja

De Luisterlijn
Website: www.deluisterlijn.nl
Telefoon: 088-0767 000 (24/7 bereikbaar)
Chatfunctie: Ja

GGD Gelderland-Zuid
Website: www.ggdgelderlandzuid.nl
Telefoon: 088-144 71 44
E-mail: info@ggdgelderlandzuid.nl

Vertrouwenspersonen onderwijsinstellingen
* Radboud Universiteit (RU):

vertrouwenspersonen@ru.nl

* Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN):
Elke faculteit van de Hogeschool heeft minimaal één vertrouwenspersoon (art. 8 Klachtenregeling). Voor de contactgegevens kan contact worden opgenomen via de faculteit van je opleiding.

Studentpsychologen onderwijsinstellingen
* Radboud Universiteit (RU):
Algemene informatie is te vinden op: https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-en-advies/links-pagina-studentenbegeleiding/studentenpsycholoog/

* Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN):
Algemene informatie is te vinden op: https://www.han.nl/studeren/succesvol-studeren/persoonlijke-begeleiding/
 

Doe mee! Deel dit bericht.

Studenten en persoonsgegevens: eerste hulp bij privacyschending


Vandaag heeft een onbekende de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgeperst. Er zouden maar liefst 180.000 persoonsgegevens buit zijn gemaakt. Voor studenten kan het datalek ernstige gevolgen hebben, zoals phishing en identiteitsfraude. Niet chill! Onze Rechtswinkel legt daarom uit wat persoonsgegevens zijn, hoe je er grip op kunt krijgen en wat je kunt doen tegen een inbreuk op jouw privacy.

Wat zijn persoonsgegevens? Dit zijn, kort gezegd, alle gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan algemene gegevens, zoals je naam, adres en rekeningnummer. Daarnaast spreekt de AVG over ‘bijzondere persoonsgegevens’: gegevens die erg gevoelig zijn. Een selfie op Instagram of gegevens over je politieke opvattingen zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Verder is het van belang wie de gegevens in handen heeft. Immers, niet alle gegevens zijn voor iedereen bruikbaar. Je studentnummer, bijvoorbeeld, is alleen voor de hogeschool of universiteit waaraan je studeert een relevant gegeven. Deze instelling is namelijk de enige die het gegeven kan koppelen aan jou als persoon. 


Ook een selfie op Instagram is een persoonsgegeven!


Om meer grip te krijgen op jouw persoonsgegevens, heb je drie belangrijke rechten. Het eerste is het recht op inzage van gegevens. Zo kun je de Radboud Universiteit of HAN vragen om je antwoorden op open tentamenvragen op te sturen. Het tweede recht betreft het recht op wijziging. Je kunt, zoals de term al verraadt, je onderwijsinstelling verzoeken een gegeven in de database te veranderen. Denk hierbij aan verwerking van een verhuizing, of het doorvoeren van een geslachtsverandering. Het derde recht is het recht op verwijdering. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer je bent afgestudeerd, of doorstroomt na het behalen van je propedeuse. Het staat je dan vrij om de onderwijsinstelling die je verlaat te verzoeken je contactgegevens te verwijderen. 


Studenten van wie de privacy is geschonden, kunnen een schadevergoeding eisen


Als slachtoffer van een datalek heb je helaas niets meer aan deze rechten. Met lege handen sta je echter niet. Je kunt je namelijk beroepen op het recht van informatie. Op deze manier kun je achterhalen wat er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Vervolgens kun je, zowel zelfstandig als als groep, een schadevergoeding eisen. In het verleden heeft de rechter diverse partijen met ‘immateriële schade’ een bedrag van €500 toegekend.

Ben jij slachtoffer van een datalek? Onze Rechtswinkel geeft gratis informatie en advies. En ook als je extra juridische stappen wilt ondernemen, staan onze juristen voor je klaar!

Doe mee! Deel dit bericht.

Landelijk kamertekort verdubbelt; “Wanneer worden we wakker?”

Foto door FakirNL, Creative Commons 4.0 Licentie, via WikiCommons

Het landelijke studentenwoningtekort zal over drie jaar verdubbeld zijn. Dit blijkt uit nieuwe prognoses van Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting. Wij vrezen dan ook het ergste. “De politiek moet  ingrijpen, anders staat studenten een ramp te wachten.” 

De cijfers spreken boekdelen. Waar er afgelopen najaar al een tekort aan 22.000 studentenwoningen was, zal dit over drie jaar maar liefst 50.000 zijn. Het Ministerie van Onderwijs voorspelt namelijk dat er tegen die tijd ruim 100.000 meer studenten dan zullen zijn. ‘En de helft daarvan is uitwonend,’ aldus Kences.

De woningnood zal ook in Nijmegen voelbaar zijn. Zo heeft Nijmegen al een tekort van 2100 wooneenheden. Ondertussen staat het terugdringen van het tekort op losse schroeven. Het ‘facetbestemmingsplan’ waar de gemeente aan werkt, zal de verhuur van woonruimte aan studenten namelijk niet makkelijker, maar juist moeilijker maken. Wij roepen de gemeente daarom op om het plan te heroverwegen. Bestuurslid Merlijn de Bruin: “Zoals het er nu ligt, zal het nóg moeilijker worden om studenten een dak boven het hoofd te geven. Daarmee zal onze grootste nachtmerrie, studenten in tentenkampen, werkelijkheid worden. Wanneer worden we wakker en doen we écht iets aan het tekort?”

Doe mee! Deel dit bericht.

Arnhemse studenten overwinnen!

Foto door Maxxiwe, Creative Commons 4.0 Licentie
Foto door Maxxiwe, Creative Commons 4.0 Licentie, via WikiCommons

De gemeente Arnhem heeft nieuwe regelgeving over verkamering aangenomen. De gemeenteraad heeft gestemd tegen gedwongen spreiding van studenten en voor plannen voor betere huisvesting. Een overwinning voor studenten, dankzij samenwerking van vele jongerenorganisaties. 

De gemeenteraad van Arnhem heeft op 28 oktober unaniem een nieuw facetbestemmingsplan voor verkamering aangenomen. Met dit plan probeert de gemeente zowel buitensporige verkamering -het opkopen van panden om ze om te zetten in kamers voor de verhuur-  terug te dringen, als de kwaliteit van kamers te verbeteren. 

In andere gemeenten heeft te strenge regulering van verkamering geleid tot een groter kamertekort voor studenten. AKKU heeft zich dan ook ingezet voor een plan dat de kwantiteit en kwaliteit van studentenkamers waarborgt, zonder studenten op straat te zetten. Met succes.
Eerdere versies van het plan bevatten onder andere de zogenaamde 50-meterregel, waardoor een groot deel van Arnhem op slot zou komen te staan voor verkamering. AKKU heeft hierover ingesproken en samen met diverse jongerenorganisaties een brief opgesteld naar de gemeenteraad. Dankzij een amendement van onder andere de VVD en D66 is de 50-meterregel alsnog uit het plan gehaald. 

Het nieuwe plan vergroot de verantwoordelijkheid van verhuurders en zet in op onderling overleg tussen belanghebbenden. In de komende periode gaat AKKU dan ook in gesprek met Arnhemse huurders, verhuurders, handhaving en de gemeente om het belang van studenten te verdedigen.  

Daarnaast is een motie van SP en PvdA over sociale studentenhuisvesting aangenomen. De gemeente zal in 2021 plannen presenteren voor een nieuw studentencomplex. AKKU is erg blij met deze ontwikkeling. 

Al met al is dit plan een succesverhaal voor studenten. Samen met diverse politieke jongerenorganisaties hebben we laten zien dat de gemeente niet om het geluid van de studenten heen kan.

“Deze uitkomst is een succesverhaal voor studenten.”

Menno Uphoff, voorzitter Studentenvakbond AKKU

Studentenvakbond AKKU kijkt tevreden terug op de samenwerking met diverse jongerenorganisaties en politieke partijen op dit onderwerp. Het nieuwe plan laat veel ruimte voor overleg met belanghebbenden, zonder studenten uit de stad te verjagen. AKKU zal zich bij deze overleggen blijven inzetten voor het belang van studenten. Ook kijken we met veel enthousiasme naar de plannen die Arnhem gaat presenteren voor een nieuw studentencomplex.

Doe mee! Deel dit bericht.

Alsnog geen kamers meer in Arnhem?

Na de discussie van afgelopen jaar heeft Arnhem de plannen gepresenteerd om verkamering verder te reguleren. Studentenvakbond AKKU strijdt tegen regelgeving die de stad op slot zet voor studenten.

Sinds begin dit jaar wordt er in Arnhem gewerkt aan een plan om verkamering te reguleren. De gemeente vindt dat te veel panden worden omgezet in kamers om te verhuren, vooral in de wijk Spijkerkwartier. De plannen werden begin oktober gepresenteerd en meteen viel er iets op; de 50-meter regel, die in juni door de gemeenteraad werd verworpen, was door het College opnieuw in de plannen gezet. 

De gemeenteraad was het hier niet mee eens. Door een motie van de VVD moest het College de 50-meter regel opnieuw uit de plannen halen. Het voorstel werd aangepast en op 7 oktober opnieuw besproken. Bij deze vergadering was AKKU ook aanwezig om duidelijk te maken hoe belangrijk het aanbod van studentenkamers is. 

Bij de bespreking werd duidelijk dat sommige partijen nog steeds een 50-meter regel willen, ondanks de dubbele afwijzing hiervan door de gemeenteraad. 

                  “De stad op slot zetten lost niets op”

Andere maatregelen in het nieuwe plan zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van kamers en de aansprakelijkheid van verhuurders. 

Studentenvakbond AKKU vindt dat de nieuwe maatregelen de overlast in delen van Arnhem goed aanpakken, zonder kamerverhuur onnodig te verbieden. Een 50-meter regel voor de hele stad zet Arnhem op slot voor studenten en zorgt op lange termijn voor een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook lost het de huidige overlastproblemen niet op, omdat bestaande panden niet geraakt worden door de regel. Beter voor studenten én de stad is het inzetten op goed verhuurderschap, hogere kwaliteit en overleg. 

De huidige plannen bieden hierin genoeg ruimte om met huurders en verhuurders te werken aan een prettige stad voor iedereen. Studentenvakbond AKKU roept de gemeenteraad dan ook op om niet over te gaan tot spreidingsregels en vooral vaart te maken met de dialoog.

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeenteraad wil kamertekort aanpakken

Foto: Pim van Tend, Creative Commons licentie, bijgesneden.

Nijmeegse gemeenteraad neemt motie aan om bij het reguleren van verkamering het kamertekort tegen te gaan.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op 23 september besloten om verkamering anders te gaan reguleren. Naast een huisvestingsverordening komt er een facet-bestemmingsplan. Hiermee kan de gemeente andere eisen aan verkamerde panden stellen (denk aan bijvoorbeeld fietsenrekken) en staat de gemeente niet met lege handen als de huisvestingsverordening door de rechter wordt vernietigd. De houding van de gemeente Nijmegen naar verkamering  verandert hierdoor van ‘ja, mits’’ naar ‘nee, tenzij’. Studentenvakbond AKKU twijfelt al langer aan deze manier van reguleren, omdat het  kan zorgen voor een nog groter kamertekort.

Begin september sprak Menno Uphoff namens AKKU de gemeenteraad toe om het studentenbelang te verdedigen. De gemeenteraad wilde enkel stemmen of er wel of niet een facet-bestemmingsplan gemaakt moest worden. Al snel werd echter duidelijk dat een dergelijk plan het kamertekort nog erger kan maken. Ook had de gemeente geen duidelijke plannen om het huidige tekort van 2100 kamers daadwerkelijk aan te pakken. Dit terwijl het tekort nu al grote gevolgen heeft, zoals dat de gemiddelde student in Nijmegen per maand 80,- meer aan huur betaalt dan is toegestaan door de krappe woningmarkt voor studenten.

Door de gemeenteraad werden meerdere moties ingediend om het kamertekort aan te pakken. Raadslid voor GroenLinks Cherelle de Leeuw diende een motie in om met belanghebbenden in gesprek te gaan én het kamertekort actief te verminderen. Het punt om in gesprek te gaan met belanghebbenden is helaas weggestemd door de raad. Wel moet Nijmegen actief gaan sturen op meer studentenkamers en de gemeenteraad hierover informeren. Een motie van de PvdA om het marktaandeel van de SSH& te vergroten wordt later behandeld. Ook werd een amendement van D66 tegen het ‘nee, tenzij’-principe weggestemd. 

Studentenvakbond AKKU is blij dat de gemeente het kamertekort actief wil verminderen. Wel blijft de bond waakzaam voor als het facet-bestemmingsplan wordt gepresenteerd in 2021. De gemeenteraad heeft al het signaal gegeven dat het kamertekort verminderd moet worden. De uitwerking van het plan moet er dan ook voor zorgen dat het tekort niet nog erger wordt en er voldoende plek is voor studenten in Nijmegen. 

Studentenvakbond AKKU zet zich in voor studentenbelangen, onder andere op het gebied van huisvesting.

Doe mee! Deel dit bericht.

Klokkenluiden in de Medezeggenschapsraad

Als lid van een medezeggenschapsraad geniet je rechtsbescherming als je te goeder trouw een misstand meldt.

Fotograaf DirkVE onder Creative Commons licensie, niet bewerkt

Op alle hogescholen en universiteiten zijn er medezeggenschapsraden ingesteld, zodat ook studenten enige inspraak hebben op het beleid van de instelling. Meestal is hiervan geen sprake, maar soms kan er twijfel ontstaan over de rechtmatigheid van de praktijken binnen de onderwijsinstelling. Als medezeggenschapper weet je dan misschien niet precies wat te doen in zo’n situatie.

Het is dan goed om te weten dat je als lid van de medezeggenschapsraad en daarmee werknemer van de onderwijsinstelling rechtsbescherming geniet als eventuele klokkenluider. Een persoon mag geen nadelen ondervinden, wanneer hij of zij ter goeder trouw melding maakt van een misstand. Dit kan je terugvinden in artikel 7:658c BW. Hierbij is dus van belang dat je daadwerkelijk het idee hebt dat er een misstand plaatsvindt en dat je dus niet (opzettelijk) een foutieve melding doet puur om schade te berokkenen. 

Ook moet je eerst proberen de misstand intern op te lossen, door bijvoorbeeld een melding te doen bij het meldpunt van de onderwijsinstelling. Als je naar buiten wil treden met een misstand kan je eens kijken op de website van het Huis voor Klokkenluiders, deze is met de wet van 2016 opgezet om werknemers in dit soort zaken bij te staan.

Bevind jij je in een situatie waarin je niet precies weet wat te doen? Dan kan je contact met ons opnemen en zullen we je zo goed mogelijk adviseren.

Doe mee! Deel dit bericht.

Nieuw AKKU bestuur 20/21

Op donderdag 2 juli heeft AKKU het 42e bestuur ingestemd. Per 1 augustus zal het volgende bestuur het stokje overnemen; Menno Uphoff (voorzitter), Aafke Vlaaming (secretaris), Sandro Stevens (interim-penningmeester), Giovanni Meijer  (algemeen bestuurslid) en Zoë Roos (algemeen bestuurslid).

Van links naar rechts: Giovanni Meijer, Aafke Vlaming, Menno Uphoff, Sandro Stevens, Zoë Roos

Menno zal de functie van voorzitter gaan bekleden. Hij studeert politicologie en heeft zich al eerder bezig gehouden met politieke zaken. Menno gaat zich o.a. bezighouden met huisvesting en de Landelijke Studentenvakbond.

‘Komend jaar gaan we zowel grote als kleine problemen voor studenten aanpakken. Van het leenstelsel tot vervelende huisbazen tot de veel te hoge werkdruk.

Menno Uphoff, voorzitter

Als secretaris gaat Aafke aan de slag. Zij studeert Artificial Intelligence. Aafke bekommert zich om het welzijn van studenten. Er moet volgens haar verandering komen en dat begint bij  de enorme werkdruk van studenten aan het licht te brengen.

Sandro kennen wij al van het 41e bestuur,  waar hij zich al heeft bewezen als goede penningmeester. De nodige tijd zal hij het bestuur ondersteunen als interim penningmeester met de juiste portie kennis.

Giovanni begint dit jaar aan de studie communicatiewetenschappen op de Radboud. Dit komt goed ten pas aangezien hij zich gaat ontfermen over de pr.  Daarnaast richt hij zijn aandacht op de hbo fractie LijstAKKU. Als oud-hbo’er en actief lid bij LijstAKKU kent hij de HAN en de fractie al aardig goed.

Ten slotte zal ook Zoë algemeen bestuurslid worden. Zij studeert Docent Geschiedenis aan de HAN. Zoë richt zich o.a. op de #NietMijnSchuld campagne. Sinds januari is zij actief in het Nijmeegse actiecomité en zo is zij AKKU binnengerold. Naast haar passie voor actie, vindt zij duurzaamheid erg belangrijk. Ook hier zal zij mee aan de slag gaan.

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeenteraad beslist: geen kamerstop in Arnhem

De gemeenteraad heeft gesproken, er komt in Arnhem geen 50-meter grens voor het verkameren van panden. Studentenvakbond AKKU is blij met deze ontwikkeling, omdat het kamertekort nu al groot genoeg is.

Een meerderheid van de raad stemde voor het schrappen van de 50-meter maatregel.

Eerder dit jaar sprak Sandro Stevens namens AKKU in bij de gemeenteraad om het geluid van studenten te laten horen. Samen met verschillende andere aanwezigen spraken wij ons uit tegen de maatregelen die de gemeente rondom verkamering wilde invoeren. Ons belangrijkste speerpunt was het schrappen van de geplande 50-meter maatregel. Deze maatregel houdt in dat binnen 50 meter rondom een verkamerd pand er geen nieuwe panden verkamerd mogen worden. Invoering van deze maatregel is desastreus voor het aanbod van studentenkamers.

Op 17 juni was het dan zo ver, het definitieve plan van aanpak van de gemeente Arnhem om het verkameringsdossier aan te pakken lag ter stemming voor aan de raad. Ondanks onze kritiek, die inmiddels door een groot aantal organisaties en politieke partijen werd gesteund, stond de 50-meter grens helaas nog wel in gewijzigde plan van aanpak van de gemeente.

Gelukkig kwam de gemeenteraad in actie. Er werden twee amendementen ingediend: één door D66, en één door CDA & VVD. Beide bepleiten dat de 50-meter grens niet uitvoerbaar zou zijn en een disproportioneel negatief effect zou hebben op het aanbod van kamers. D66 stelde voor om de 50-meter grens in zijn geheel te schrappen, het amendement van de CDA & VVD behield de 50-meter grens alleen voor de wijk Spijkerkwartier, de brandhaard van (illegale) verkameringsproblematiek in Arnhem. In een schriftelijke reactie heeft AKKU de raad nogmaals op het hart gedrukt dat de 50-meter grens voor studenten zeer onwenselijk is.

Uiteindelijk heeft het amendement van de CDA & VVD een meerderheid behaald. Het amendement van D66 strandde. Studentenvakbond AKKU is blij met dit resultaat. Dat de 50-meter grens nu is ingevoerd in het Spijkerkwartier is begrijpbaar, omdat er in deze wijk grote problemen zijn met (illegale) verkamering en de de daaruit voortkomende overlast. Tegelijkertijd blijft er elders in de stad wel ruimte voor verkamering en dus voor een groter aanbod van studentenkamers. Al met al is er in het geamendeerde plan een juiste balans gevonden tussen de belangen van studenten, verhuurders en omwonenden.

Studentenvakbond AKKU kijkt tevreden terug op de constructieve gesprekken met politieke partijen en belangenorganisaties. Het gewijzigde plan is een grote stap vooruit in het zeer beladen dossier verkamering. Zowel huurders, verhuurders als omwonenden zijn er bij gebaat om deze constructieve dialoog in de toekomst voort te zetten.

Studentenvakbond AKKU zet zich in voor studentenbelangen, onder andere op het gebied van huisvesting.

Doe mee! Deel dit bericht.

Bijna 1500 handtekeningen tegen proctoring

Onze medezeggenschapspartij AKKUraatd startte vorige week een petitie tegen proctoring. Binnen no-time kwamen er bijna 1500 handtekeningen binnen.

Afgelopen maandag werd de petitie digitaal overhandigd. Tijdens een online vergadering stelden
onze raadsleden de petitie in als achtergrond.

De Radboud Universiteit kondigde onlangs aan een pilot te starten met Proctorio. Hoewel de pilot op het eerste oog vrijwillig lijkt, zijn studenten in de praktijk genoodzaakt mee te doen. Anders lopen ze studievertraging op.

Het programma Proctorio neemt je computerscherm, zoekopdrachten, oogbewegingen en microfoongeluid op en maakt hier analyses van. Ook maakt het programma een scan van je kamer. Studenten zijn ten behoeve van die scan verplicht om een video op te nemen waarin je hele kamer zichtbaar is. Daarnaast worden studenten in de pilot verplicht om tentamens te maken terwijl ze alleen zijn in hun kamer. In sommige huishoudens is dat onmogelijk.

AKKUraatd pleit voor het gebruik van alternatieve tentamenvormen, die geen inbreuk maken op de privacy van studenten. Dit pleidooi werd kracht bijgezet met een petitie, die inmiddels al bijna 1500 keer getekend is. Afgelopen maandag diende onze raadsleden de petitie in tijdens een online vergadering met het college van bestuur.

Momenteel wordt het besluit heroverwogen. Raadslid Marina volgt dit proces op de voet. AKKUraatd zal er alles aan doen om het gebruik van online proctoring te voorkomen. Zodra er meer bekend is, laten we dit horen via onze sociale media.

Doe mee! Deel dit bericht.