Skip to main content

Demonstratie 20 maart

In de Landelijke Actieweek van de LSVb zal op dinsdag 20 maart een studentendemonstratie plaatsvinden in Nijmegen. In een wetsvoorstel van staatssecretaris Halbe Zijlstra wordt voorgesteld om de studiefinanciering in de masterfase af te schaffen, het OV-recht in te korten en de regels voor een aanvullende beurs aan te passen. Op 20 maart zullen studenten om 13.30u bij Centraal Station verzamelen, om vanuit daar een mars naar de Grote Markt te laten plaatsvinden. Aldaar zullen Tweede Kamerleden, de voorzitter van de LSVb en anderen de studenten toespreken.

Ben jij er bij? Meld je dan aan bij het facebook event !

Maatregelen als het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase, het inkorten van de ov-kaart en de nieuwe regels rondom de aanvullende beurs zorgen ervoor dat studeren niet langer voor iedereen toegankelijk is en bovendien de kwaliteit niet wordt verbeterd. Studenten worden met torenhoge studieschulden opgezadeld. Ook veranderen wederom, net als bij de invoering van de Halbeheffing, de ‘spelregels’ gedurende het ‘spel’. Studenten zullen noodgedwongen kortere masters of zelfs helemaal geen master meer doen. Wisselen van studie is onbetaalbaar geworden. Veel studenten zullen slechts hun bachelors afmaken, ook al weten ze dat ze het zichzelf daarmee, in deze maatschappij, alleen maar lastiger maken.
Deze opeenstapeling van bezuinigingen brengt in sneltreinvaart de langzaam opgebouwde toegankelijkheid en de hoge kwaliteit van onderwijs in een neerwaartse spiraal. Wij raken als samenleving een belangrijke kennisbron kwijt. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing worden hierdoor sterk ontmoedigd.

Daarom zullen we over moeten gaan tot actie. Op 1 maart in een breed gedragen vergadering van een zestigtal studenten en een tiental organisaties besloten om op 20 maart te demonstreren. Om 13.30u zullen we dus verzamelen op het centraal station, daarna zal er een mars naar de Grote Markt zijn. Aldaar zullen Tweede Kamerleden, de voorzitter van de LSVb, en anderen ons toespreken.

Slimme verkeerslichten maken campusrotonde veiliger

De gemeente Nijmegen wil de onveilige situatie van de rotonde op de universiteitscampus aan de Heyendaalseweg/Erasmuslaan aanpakken. Door 20.000 euro te investeren in verhoging van fietspaden, extra bebording en een kunstwerk op de rotonde, verwacht de gemeente de situatie veiliger te maken.

OV-coördinator Freek Bos van Studentenvakbond AKKU stelt dat hiermee de situatie niet veilig genoeg wordt. ‘’De gemeente geeft geld uit aan een papieren maatregel die het probleem niet oplost.’’ In zijn ogen ligt het gevaar niet in de te hoge snelheid van automobilisten en bussen: “Er is een conflict tussen de vele voertuigen en fietsers op de campusrotonde. Voor dat probleem moet een oplossing worden gezocht.”

Bos pleit voor een geleidelijke doorstroom van zowel fietsers als bussen. Dat kan volgens Bos onder andere bereikt worden door een slim verkeerslicht: ‘’Zo’n verkeerslicht voorkomt dat bussen en fietsers tegelijk op de rotonde zijn. Op die manier worden onveilige situaties echt vermeden.’’

Nijmeegse Studenten gaan de straat op

Kabinetsplannen brengen toegankelijkheid hoger onderwijs in gevaar

Vandaag vond op de Radboud Universiteit een openbare actiebijeenkomst plaats waar is besloten tot een grote demonstratie. Het initiatief werd genomen door #Studierecht, een Nijmeegs samenwerkingsverband van studenten, politieke jongerenorganisaties en studentenvakbond AKKU. Woordvoerder Joep Karskens: “Het is nu echt tijd voor actie. Dit is grootste bezuiniging op de studiefinanciering sinds de invoering van het stelsel. Studenten moeten massaal van zich laten horen.”

Op de vergadering kwamen ruim 50 studenten af. Ze zijn blij dat er eindelijk actie gevoerd zal worden tegen de kabinetsplannen. Ook de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Pascal ten Have, was aanwezig. “Door de kabinetsplannen komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ernstig in gevaar. Demonstreren tegen dit vernietigende beleid is niet meer dan logisch.”

De demonstratie in Nijmegen zal plaatsvinden op 20 maart. Die dag valt in de landelijke actieweek van 19 tot 23 maart. Door het hele land zullen studentenbelangenbehartigers dan actievoeren tegen de voorgenomen bezuinigingen van kabinet-Rutte.

 

Iets te zeggen? Laat je horen: solliciteer voor AKKUraatd!

AKKUraatd is al jaren de grootste en meest actieve fractie en levert in deze hoedanigheid een belangrijke bijdrage aan de Universitaire Studentenraad (USR). AKKUraatd is een bewezen sterke basis. AKKUraatd staat voor kwaliteit en continuïteit. Dat willen we zo houden en daarom zijn we op zoek naar opvolgers!

Solliciteren?
Lijkt het jou interessant om mee te denken over de kwaliteit van onderwijs, het studentenleven en faciliteiten op de RU? Wil jij je net als wij onder meer inzetten voor studiekeuzegesprekken, een goede collegegelden- en bestuursmaandenregeling, en meer werkplekken? En sta jij te trappelen om het college van bestuur volgend jaar het vuur aan de schenen te leggen? Solliciteer dan voor een plekje op de lijst van AKKUraatd!

Procedure:
Stuur je motivatiebrief, CV en minimaal twee referenties (incl. telefoonnummer) voor 4 maart naar akkuraatdsoco@studentenvakbondakku.nl. Na deze sollicitatiedeadline zal de SoCo contact met je opnemen over het op korte termijn plannen van een sollicitatiegesprek.

Kom in actie!

Een update vanuit de Landelijke Studenten Vakbond die we jullie niet willen onthouden. Het hoger onderwijs ligt opnieuw nog altijd hevig onder vuur en de mobilisatie van studenten vanuit de vakbonden zal komende weken in een stroomversnelling raken. Alle pijlen zijn voorlopig gericht op een grote Landelijke Actieweek (19 – 23 maart), en om dit en wat daarna komt, tot een succes te maken zijn alle studenten met hart voor onderwijs nodig. Daarom is er op dinsdag 28 februari en elke daarop volgende dinsdag het LSVb Actiecomité. Iedereen die mee wilt is van harte uitgenodigd, er wordt gezamenlijk een trein gepakt.

Voor degenen die niet naar Utrecht af kunnen reizen is er ook op donderdag 1 maart om 12.30 in het Erasmusgebouw, onder de trap, een Nijmeegse actievergadering gehouden. Ook hier hopen we velen van jullie te treffen.

Houd ook onze website in de gaten voor lopende acties, zoals de brieven naar leden van de Tweede Kamer. Wil je beter op de hoogte blijven of meehelpen? Mail ons!

Landelijke brievenactie: doe ook mee!

De periode van 19 tot en met 23 maart zal in het teken staan van acties tegen de maatregelen in het hoger onderwijs. Landelijk houden de studentenbonden een actie om zovéél mogelijk studenten een brief laten schrijven gericht aan Tweede Kamerleden, om hen op het hart te drukken dat het wetsvoorstel van Zijlstra moet worden tegengehouden. Het betreft de grootste bezuiniging op studiefinanciering sinds de invoering van het stelsel.

AKKU doet mee aan deze actie en heeft ervoor gezorgd dat de brieven klaar liggen bij al bijna elke studievereniging, op ons kantoor en nu ook online! Postzegel is niet nodig, want wij zullen ze persoonlijk overhandigen.

Help ook mee! Haal de brieven op bij je studievereniging of kom bij ons langs om ze te ondertekenen, vertel het ook aan andere studenten, laat zelfs je ouders er een ondertekenen! Door dit te doen versterk je de positie van de LSVb in een belangrijke lobby en help je ons om Kamerleden te overtuigen om het onderwijs toegankelijk te houden.

Geacht Tweede Kamerlid – OV

Geacht Tweede Kamerlid – basisbeurs master

Geacht Tweede Kamerlid – aanvullende beurs

 

Tanja Jadnanansing (PvdA) in gesprek met studenten over toekomst hoger onderwijs

Nijmegen – Op 26 maart gaat PvdA kamerlid Tanja Jadnanansing in gesprek met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit (RU). Onder het genot van pizza zal er op de HAN over de toekomst van het hoger onderwijs worden gesproken.

Jadnanansing wil graag van studenten weten hoe de huidige situatie is in het hoger onderwijs en wat er volgens de studenten nog aan verbeterd kan worden. “De laatste tijd is er veel veranderd in het hoger onderwijs. Er zijn allerlei maatregelen ontwikkeld die de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk zetten” legt Maarten Venhovens, fractielid van LijstAKKU, uit. Venhovens is erg blij dat Tanja Jadnanansing met Nijmeegse studenten in gesprek wil gaan. “LijstAKKU vindt het erg belangrijk dat de mening van studenten gehoord wordt in de Tweede Kamer.”

De pizzasessie zal op 26 maart plaatsvinden van 16:30 tot 18:30 uur op de HAN locatie “Laan van Scheut”. Studenten kunnen zich aanmelden via pizzasessie@studentenvakbondakku.nl.

Iets te zeggen? Laat je horen!

AKKUraatd is op zoek naar opvolgers!

Ben jij iemand die oprecht iets wil betekenen voor onze universiteit en de medestudent, ben je kritisch ingesteld en een teamplayer? En ben je daarbij ook nog eens geïnteresseerd in de medezeggenschap op het hoogste niveau? Dan is mogelijk AKKUraatd iets voor jou. Al jaren zijn wij de grootste en meest actieve fractie binnen de Universitaire Studentenraad.

Voel je dat je enthousiast begint te worden en wil je meer weten? Op 14 februari organiseren wij in de pauze om 12:30-13:45 een geïnteresseerdenbijeenkomst in TvA 4.00.18. Stuur een mailtje naar akkuraadt@gmail.com als he hier graag aanwezig bij wilt zijn. Ook is het, los van bovengenoemde bijeenkomst, natuurlijk mogelijk om een keertje een thee/koffie met één van ons te drinken. Met veel plezier beantwoorden wij al je vragen over de USR en de fractie.’

“Halbe Zijlstra breekt kennisland af” – Simone Endert in de Volkskrant

Simone Endert, fractievoorzitter van AKKUraatd, stelt dat Halbe Zijlstra Nederland als kennisland afbreekt en vraagt zich af of Zijlstra enig idee heeft welke schade hij aanricht met zijn maatregelen. Haar stuk is geplaatst in de Volkskrant van vandaag. Lees het hier!

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3131221/2012/01/21/Halbe-Zijlstra-breekt-kennisland-af.dhtml’

Duurzaamheidscafé

Interessant: het eerste duurzaamheidscafé op maandag 30 januari in de VillaLUX!

Dit keer een thema-avond over het Nederlandse klimaatbeleid.  Praat en denk mee met onder anderen Bert Jeene (wethouder Gemeente Nijmegen), Jos Sluijsmans (eigenaar van Fietsdiensten.nl), studenten Line van Kesteren, en professor Bram Bregman (hoogleraar Climate Change Science Management and Sustainability aan de Radboud Universiteit Nijmegen). De gespreksleiding is in handen van Ruben Hoendersloot. Voor meer info: http://www.lux-nijmegen.nl/agenda/debat/alle-programma”s/duurzaamheidscaf%E9-%231%3A-het-nederlandse-klimaatbeleid._6744/