Skip to main content

Diensten, voor studenten door studenten

Groenten en fruit

Lokaal en biologisch. Wekelijks op te halen op de campus.

Gratis Juridisch Advies

Ons team van rechtenstudenten staat voor je klaar.

Trainingen

Voor jou of voor jouw bestuur. Op maat gemaakt.

Huur verlagen

Betaal je niet te veel? Doe de check met onze online tool.

Online studeren? Dat is pas ouderwets!

Jan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit, stelt in een interview in Volkskrant dat hoorcolleges vervangen moeten worden door online studeren. Colleges worden dan opgenomen zonder dat studenten de mogelijkheid hebben aanwezig te zijn. Want, zo stelt Derksen, studenten zijn tijdens college vooral druk met gapen, eten en drinken. Bovendoen kost het zowel docenten als studenten veel energie zichzelf hier elke dag naar toe te slepen.

Toch is het persoonlijk contact tussen student en docent essentieel. Immers, Studenten hebben bij enkel online studeren geen mogelijkheid om persoonlijk vragen aan de docent te stellen. Ook zal er geen ruimte meer zijn voor discussie; studeren wordt weer het eenrichtingsverkeer waarbij de docent informatie zendt richting de student. Het is dan ook naïef om te denken dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat door studenten op hun kamer achter een laptop colleges te laten beluisteren. Juist de ruimte voor vragen en discussie is belangrijk in het huidige academische klimaat waarin studenten bij elkaar komen om kennis met elkaar te delen. In dit opzicht is het online studeren van Derksen verre van revolutionair. De academische gemeenschap zou juist teruggaan naar de tijd dat de leermeester vertelt en de studenten enkel meeschrijven.


De klaagzang van Derksen komt voort uit het geven van hoorcolleges aan groepen van vijfhonderd eerstejaars in een grote collegezaal. Iedere student zal beamen dat deze colleges op zijn zachtst gezegd niet de meest inspirerende zijn. De oplossing van Derksen zal echter deze situatie niet verbeteren maar slechts verslechteren. Een echte oplossing is het verkleinen van de grote groepen studenten en meer college geven in werkgroepvorm naast de reguliere hoorcolleges. Op deze manier kunnen studenten elkaar stimuleren en is er genoeg ruimte voor vragen en discussie. De gedachte dat hier rijen docenten en hoogleraren voor nodig zijn is onjuist. Ouderejaars studenten kunnen door het volgen van cursus didactiek werkgroepen geven aan jongere studenten. Deze ouderejaars weten vaak nog goed waar pijnpunten in een vak lagen en kunnen goed inspelen op de behoeftes en interesses van de studenten. Daarnaast zullen de ouderejaars hun eigen sociale en didactische vaardigheden uitbreiden – twee vliegen in een klap.

Natuurlijk is het goed om het onderwijs te moderniseren. Een beter idee is om hoorcolleges, zoals ze in de huidige vorm worden gegeven, op te nemen en online beschikbaar te stellen voor studenten die door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte een keer niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Op deze manier krijgen de afwezigen niet alleen het college maar, ook de door medestudenten gestelde vragen mee. Daarnaast kunnen studenten de colleges voor het tentamen nog eens doornemen, als naslagwerk gebruiken of de opnames kunnen zelfs volledig openbaar online gezet worden in het kader van een leven lang leren. De opnames zijn op die manier een mooie aanvulling, maar mogen nooit dienen als vervanging van de reguliere hoorcolleges.


Het geven van veel en kwalitatief goede colleges heeft niets te maken met het ‘pamperen’ van studenten, zoals Derksen het zelf zo mooi kan zeggen. Deze colleges geven de studenten die net een tikkeltje harder moeten werken juist een kans op de universiteit. Iets dat we als Nederland kennisland alleen maar kunnen toejuichen.

Dit artikel verscheen ook in de Volkskrant.
Doe mee! Deel dit bericht.

Studenten helpen OCW opdoeken

Wat moet een ministerie van Onderwijs als er geen studenten meer zijn? Dat is de vraag die  Studentenvakbond AKKU zichzelf vandaag stelde. Studenten gekleed als verhuizers parkeerden donderdag aan het begin van de middag drie verhuiswagens voor het ministerie van Onderwijs. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor de afschaffing van de basisbeurs in de bachelor en in de master.

´Door de afschaffing van de studiefinanciering komt de toegankelijkheid van hoger onderwijs sterk in het geding´, aldus Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat bij invoering van een leenstelsel het aantal studenten zal afnemen met 35.000. Hierbij zijn nog niet eens de gevolgen van de afschaffing van het reisrecht meegenomen. Hoven: ‘Geen stufi, geen studenten en dus ook geen ministerie van Onderwijs.

 

 

Foto’s door Karlijn Ligtenberg, vicevoorzitter LSVb. Voor meer informatie en achtergronden, kijk op LSVb.nl

 

 

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.

Studenten komen alsnog bedrogen uit

Nijmegen, 9 oktober 2012 – Waar eerder deze dag nog in de Tweede Kamer werd gestemd over de daadwerkelijke afschaffing van de langstudeerboete lekken in de avond geruchten uit over de invoering van een leenstelsel ingaande per 1 september 2014. Studentenvakbond AKKU betreurt dat ondanks het goede begin van deze dag studenten uiteindelijk bedrogen uitkomen.

De langstudeerboete is vandaag definitief van tafel en zal voor het sinterklaasfeest nog worden teruggestort. Voor de studenten die de studie niet binnen nominaal plus één jaar afronden betekent dit dat de boete van 3.000 euro vervalt. Vandaag is hier een leenstelsel voor in de plaats gekomen dat alle studenten raakt met een vergelijkbaar bedrag per jaar. De studieschuld zal – zelfs voor studenten die nominaal afstuderen – minimaal 13.000 euro hoger zijn bij het afstuderen, bovenop het bedrag van vijftienduizend euro dat nu de gemiddelde schuld van studenten is.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Als deze geruchten waar zijn, is het belachelijk dat studenten straks met een schuld van 13.000 euro worden opgezadeld puur omdat ze willen studeren. Dat deze draai van afschaffen langstudeerboete naar invoeren leenstelsel binnen één dag gebeurt maakt het alleen maar meer bizar.’’

Studentenvakbond AKKU pleit voor de afschaffing van de langstudeerboete, maar ziet een leenstelsel niet als ruilmiddel.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenorganisaties verheugd met afschaffing langstudeerboete

Utrecht, 1 oktober 2012 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn verheugd met het deelakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. Hierin staat opgenomen dat de langstudeerboete voor studenten wordt teruggedraaid en uiterlijk begin 2013 terugbetaald.

 

De langstudeerboete die per 1 september jl. effectief in werking is getreden, wordt na 1 maand al weer teruggedraaid. Tevens worden de boetes die al zijn geïnd weer terugbetaald aan de studenten. Dit is vandaag om 15.00 uur bekend gemaakt door de VVD en de PvdA tijdens een persconferentie. De studentenorganisaties zijn opgelucht dat de boete nu eindelijk van tafel wordt geveegd. Eerder organiseerden zij al een groot protest en voerden zij een rechtszaak tegen de langstudeerboete.

 

Zij roepen de politiek op zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen en te starten met de terugbetaling van de reeds geïnde boetes. Er moet nu zo snel mogelijk een eerlijk en helder beeld geschetst worden voor studenten.

<Bericht via www.lsvb.nl>

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenbond niet blij met nieuwe halte station Nijmegen

Stationsplein Nijmegen. Foto: Theo van ZwamNIJMEGEN – De studentenbond Akku is niet blij met de plannen van de gemeente Nijmegen om langs de busbaan bij het Stationsplein nieuwe bushaltes te maken. Hier zouden straks onder meer de bussen van en naar campus Heyendaal moeten stoppen.

Akku vreest dat dit gevaarlijke situaties oplevert omdat dan grote groepen mensen de busbaan over moeten steken richting het NS-station. Het opsplitsen van het huidige grote busstation is een verkeerde keuze, meent Akku. “Zo creëer je onduidelijkheid voor de reizigers. Overstappen voor reizigers wordt ook extra ingewikkeld en onduidelijker”, meldt woordvoerder Freek Bos. “Er moet ook een grotere afstand afgelegd worden door de reizigers.”

Het opsplitsen van het busstation gaat in tegen alle trends, meent Bos. In bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Ede-Wageningen worden het station en de stationsomgeving juist verbouwd om de busstation meer te centraliseren omdat dit reizigersvriendelijker is. Reizigers verdwalen juist op deze stations omdat er meerdere bushaltes/stations zijn.

Op 19 september neemt de gemeenteraad een besluit over de aanpassingen bij het Stationsplein.

© Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.
Foto: Theo van Zwam

Doe mee! Deel dit bericht.

Kamernood Nijmegen blijft dalen

Nijmegen, 29 augustus 2012 – Uit de kamernoodinventarisatie van de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) blijkt dat het tekort aan kamers in Nijmegen is gedaald tot honderd eenheden. Vorig jaar bedroeg het tekort nog honderdzestig kamers. Deze daling is te danken aan de stijging van het aantal wooneenheden van de SSHN (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen). Hoewel het tekort bij de SSHN afneemt, blijven de huurprijzen van particuliere studentenkamers te hoog.

De gemeente Nijmegen stelt zich ten doel om het kamertekort in 2016 hebben opgelost. De afgelopen jaren zijn al duizend kamers gerealiseerd. Daarnaast liggen op dit moment plannen op tafel om voor 2015 nog eens 1250 wooneenheden bij te bouwen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen vanuit de gemeente Nijmegen en de SSHN huurt ongeveer tweederde via een particuliere verhuurder. Op de particuliere markt liggen de prijzen vaak te hoog, is sprake van huisjesmelkers en zijn vaak problemen met brandveiligheid.

Door het jarenlang aanhoudende tekort aan studentenkamers is de verhouding tussen prijs en kwaliteit op de particuliere markt zoekgeraakt. Bijna dagelijks komen klachten binnen bij Stichting Huurteams over te hoge huurprijzen, slecht onderhoud en zelfs intimidatie. Studentenvakbond AKKU hoopt dat door het dalen van het kamertekort dit soort problemen snel tot het verleden zullen behoren.

AKKU is blij dat er na jarenlange inzet vooruitgang is geboekt. Naast de kwantitatieve verbeteringen zal de Studentenvakbond zich hard blijven maken voor de verhouding tussen prijs en kwaliteit van studentenhuisvesting, zowel via corporaties als particuliere verhuurders. Daarnaast zal de kamernood door AKKU in de gaten worden gehouden om toekomstige tekorten te voorkomen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Verkiezingskoorts: de toekomst van het hoger onderwijs

Een samenwerking van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad, LUX en Studentenvakbond AKKU.

Hoger onderwijs staat hoger dan ooit op de politieke agenda. Opvallend is dat niet, want met maatregelen zoals de langstudeerboete, de verkorting van het recht op Openbaar Vervoer en de afschaffing van de basisbeurs is er genoeg reden voor discussie. Veel studenten demonstreerden afgelopen jaar tegen de maatregelen die werden opgelegd door staatsecretaris Halbe Zijlstra. Er werd door de Landelijke Studentenvakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer Van Verenigingen zelfs een rechtszaak tegen de staat aangespannen over de langstudeerboete. Zij kregen in de rechtszaal geen gelijk, maar wellicht wel op 12 september, wanneer Nederland naar de stembus gaat.

Op de avond voor de verkiezingen wordt het hoger onderwijs nog eenmaal onder de loep genomen in LUX. Zijn de maatregelen van Zijlstra goed voor het onderwijs en student? En zo nee, hoe kan het beter?

Een debat met Anne-Wil Lucas (VVD), Jasper van Dijk (SP), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Niels van den Berge (GroenLinks). Afgevaardigden van D66, PvdA en het CDA zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Het debat staat onder leiding van Bregje Cobussen.

Dinsdag 11 september, aanvang 20.00 uur.
Vrije entree
Locatie Marienburg 38-39, Nijmegen. Kaarten zijn binnenkort te reserveren op de site van LUX (www.lux-nijmegen.nl), telefonisch via 0900-5894636 en aan de kassa.

Doe mee! Deel dit bericht.

Vakantie

AKKU is gesloten van 9 juli tot en met 12 augustus. De email zal daardoor minder snel beantwoord worden.

Op 15 augustus zal het nieuwe bestuur officieel van start gaan. Voor de mensen met een groentepakket; vanaf 21 augustus zullen er weer groentepakketten geleverd worden.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe en danken iedereen voor een geweldig jaar!

Bestuur 2011-2012.

Doe mee! Deel dit bericht.

Nieuw bestuur AKKU

Op dinsdag 5 juni is het nieuwe bestuur van Studentenvakbond AKKU aangesteld door de Algemene Ledenvergadering.

We zijn erg blij met dit nieuwe bestuur bestaande uit Tom Hoven, Anna Verhoek, Naomi Geelen, Herman de Jonge, Stas Uittenbogaard en Pepijn Eymaal. Op 15 augustus zal de overdracht plaatsvinden.

Kijk hier voor het eerste interview met Tom Hoven en huidig voorzitter Jos Bakker.

Doe mee! Deel dit bericht.