Skip to main content

Onderwijs gaat extra inleveren

 

Een week met verschillende debatten en berichten over het leenstelsel komt ten einde met een knaller. Eerder in de week bevestigde het Nibud iets dat LSVb en AKKU al eerder meldden: het onderzoek naar de gevolgen van het leenstelsel klopte niet. Nu Den Haag weer in de ban is van de 3% norm gaat het kabinet echter weer een stapje verder: Er wordt 600 miljoen extra bezuinigd op de  onderwijsbegroting.

Dit bedrag moet voornamelijk door het afschaffen van de prijscompensatie voor onderwijsinstellingen en het Nationaal Onderwijs Akkoord worden opgebracht. Om CDA en D66 mee te krijgen wordt er weliswaar ook extra geïnvesteerd, maar het saldo blijft een klap van 100 miljoen euro ten koste van onderwijs. onderwijsbegroting.

Dit is nu het plan dat het kabinet voorlegt aan de oppositie die nodig is voor in de Senaat: wél investeringen, maar méér bezuinigingen én het leenstelsel. Voor meer informatie, zie scienceguide

Hoe het komt dat er steeds bezuinigd wordt op onderwijs? Volgens Hans Clevers, voorzitter van de KNAW, Koninklijke Nederlande Akademie van de Wetenschap, ligt de oorzaak bij het CPB. In doorrekeningen van het CPB moet elke uitgegeven euro binnen vier jaar weer geld opleveren, anders staat een partij bekend als geldverspiller. Aangezien investeren in onderwijs zich pas op een veel langere termijn terugbetaalt, besluiten veel partijen na een CPB-doorrekening van hun programma toch te snijden in onderwijs. Reden voor Clevers om te betogen dat politici zich meer onafhankelijk moeten opstellen van het ‘regime van het CPB’.

Doe mee! Deel dit bericht.

Grijp je kans! Sollicitatiedeadlines!

We hebben er al eerder op gewezen, maar de medezeggenschapsverkiezingen komen er weer aan. Omdat wij opzoek zijn naar de allerbeste kandidaten, en jij misschien als allerbeste kandidaat onze oproep tot nu toe gemist had, plaatsen we de oproep nogmaals:

AKKUraatd en LijstAKKU zoeken opvolgers! Lijkt jou het leuk, leerzaam en inspirerend om namens studenten het beleid van je onderwijsinstelling te beoordelen en te veranderen? Solliciteer!

De deadlines voor sollicitaties komen er al snel aan. Voor AKKUraatd is de deadline morgenavond, 28 februari, om 23.59u. Solliciteer je voor LijstAKKU? Dan krijg je er nog een weekend bij, om voor 4 maart, 0.01u, je sollicitatie ingestuurd te hebben!

Laat de kans niet liggen!

Doe mee! Deel dit bericht.

Iets te zeggen? AKKUraatd en LijstAKKU zoeken opvolgers!

Binnen de medezeggenschap van de RU en de HAN doet AKKU elk jaar ontzettend veel voor de student. De huidige fracties van AKKUraatd (RU) en LijstAKKU (HAN) zetten zich hard in, maar zijn ook al opzoek naar opvolgers!

 

Als fractielid van AKKUraatd heb je een zetel in de Universitaire Studentenraad. Als lid van deze raad heb je inspraak op het beleid van de Radboud Universiteit. Dit kan gaan om werkplekken of De Refter, maar ook om een regeling over wetenschappelijke integriteit of bestuursbeurzen. Fractie AKKUraatd is betrokken bij alle faculteiten en studenten van de universiteit en vraagt rechtstreeks input van studenten. We zijn niet bang voor eigen initiatief of nieuwe ideeën. Doordat we verbonden zijn aan Studentenvakbond AKKU hebben we een brede achterban met veel kennis en ervaring. Kortom, AKKUraatd is een stabiele, betrokken en zichtbare medezeggenschapsfractie. Ben jij de student die wij zoeken?

 

Als lid van LijstAKKU heb je een zetel in de Centrale Medezeggenschapsraad van de HAN. Je hebt inspraak, adviesrecht en over vele zaken zelfs instemmingsrecht. Dat betekend dat het bestuur in die zaken niet om de MR heen kan. Of het nou gaat om de richtlijnen voor nakijktermijnen, de begroting van de hele HAN, de duurzame ambities van de campus, of het voortbestaan van studentenbladen en initiatieven gaat, LijstAKKU beslist mee.  LijstAKKU vertegenwoordigd een nieuwe aanpak op de HAN: Wij zijn de eerste fractie binnen de raad, en tonen ons ambiteus, idealistisch en werken van onderop aan de belangen van studenten. Zo organiseerden wij pizzasessies over onderwijs, de Bikkelaward voor studenten met een beperking en zorgden wij voor een veiliger station Presikhaaf.

Werkzaamheden van een medezeggenschapper?
– Met een hecht team opkomen voor studentenbelangen
– Vergaderen met college van bestuur en medewerkers over beleid van de universiteit of de HAN
– Schrijven van beleidsnotities, brieven en persberichten
– Gesprekken voeren met beleidsmedewerkers over diverse zaken (bijvoorbeeld voorlichting, roostering, duurzaamheid op de campus)
– In gesprek gaan met studenten via bijvoorbeeld schaduwfracties of Polstd
– Organiseren van debatten over actuele onderwijszaken
– Beheren van social media
– Lobby in samenwerking met Studentenvakbond AKKU

 

Solliciteren?
Wil jij niet slechts studeren maar nét even wat meer doen? Lijkt het jou interessant om mee te denken over de kwaliteit van onderwijs, het studentenleven en faciliteiten? Wil jij je net als wij onder meer inzetten voor kwalitatief onderwijs, duurzaamheid op de campus, een goede collegegelden- en bestuursmaandenregeling, het actieve studentenleven, voldoende goede werkplekken en betaalbare maaltijden? Heb je een mening over onderwijszaken of wil je jezelf hierin verdiepen? Wil je graag met een hecht team samenwerken om de stem van de student te laten horen? En sta jij te trappelen om het college van bestuur volgend jaar het vuur aan de schenen te leggen? Solliciteer dan voor een plek op de lijst van AKKUraatd of LijstAKKU!

AKKUraatd organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 13 februari om 12.30u in E2.18. Wil je meer weten over de fractie of de aankomende verkiezingen? Kom langs op deze bijeenkomst, of kijk hier voor het vorige verkiezingsprogramma van AKKUraatd of hier voor de website van AKKUraatd.

Wil je meer weten over medezeggenschap op de HAN of LijstAKKU? Klik hier voor een informatieboekje (1,5 A4) over LijstAKKU of mail naar algemeenbestuurslid@studentenvakbondAKKU.nl om een informeel gesprek aan te gaan over LijstAKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

Een leven lang lenen

Krijgt de arme student alsnog een cadeau? Want zo presenteerden Bas Jacobs en Gerrit de Jager hun plan om de aflossingsperiode voor studenten te verlengen. Deze economen die gisteren door de Tweede Kamer gehoord werden, pleiten ervoor om niet meer na 15 jaar terugbetaling de restschuld van studenten kwijt te schelden. Juist armere studenten worden in hun plan harder gepakt.
Volgens De Jager zou de termijn verlengd moeten worden naar 25 jaar, volgens Jacobs zelf tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Hun redenatie is hetzelfde: later in je leven ga je meer verdienen en een deel van de studenten kan binnen 15 jaar de lening niet terugbetalen. Natuurlijk kan er voorzien worden dat met een leenstelsel de studieschuld voor studenten zo groot wordt dat er significant meer studenten de schuld niet terug kunnen betalen, wat de staat weer geld kost.


Volgens Studentenvakbond AKKU is dit ook waar deze maatregel om draait: meer inkomsten voor de rijksoverheid ten koste van de student. Hoewel er gezegd wordt dat de armere student hierdoor meer financiële ruimte krijgt om af te lossen, wordt één aspect over het hoofd gezien: langer ‘mogen’ terugbetalen, betekent ook méér rente betalen. Waar een afgestudeerde met een hoog salaris alsnog snel kan terugbetalen, zal een armere hoogopgeleide met dit plan vijfentwintig of misschien wel veertig jaar aan rente moeten gaan betalen.

VVD en PvdA hebben aangegeven dit plan interessant te vinden en te gaan onderzoeken. Wij kunnen alvast ons advies aan de regeringspartijen meegeven: ‘Doe. Het. Niet.’  Zulke schulden zijn geen pretje, niet voor de student én niet voor de samenleving. Door meer rente lopen de schulden nog hoger op. De grens van 15 jaar is een goede regeling voor verplegend personeel, onderwijzers, zzp’ers en andere hoogopgeleiden die na hun opleiding niet per se veel geld verdienen. We hopen dat VVD, PvdA en de rest van het parlement niet in dit plan meegaan en zullen dit ook nauwlettend in de gaten houden.

Lees ook: ‘Laat student in leenstelsel langer aflossen’ – nu.nl
Doe mee! Deel dit bericht.

De gevaarlijke verkeerssituatie rond de rotonde Erasmuslaan/Heyendaalseweg

Gisteren heeft Studentenvakbond AKKU samen met haar USR-fractie AKKUraatd een brief gestuurd naar de gemeente waarin aandacht gevraagd wordt voor de gevaarlijke situatie tussen bussen en fietsers bij de rotonde op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan.

De gemeente had eerder uitlatingen gedaan de rotonde te willen verbeteren, maar tot op heden hebben we daarvan niets gezien. Ook denken we niet dat het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde, zoals de gemeente van plan is, de gevaarlijke situatie tussen bussen en fietsers zal wegnemen.

We hebben de gemeente gevraagd op dit probleem op te lossen, waarbij we expliciet naar de realisatietermijn hebben gevraagd. Het is immers niet de bedoeling dat eerst iemand onder een bus terecht komt, voordat de gemeente aan veiligheidsmaatregelen gaat denken! Momenteel wachten we op reactie van de wethouder van Mobiliteit. We hopen dat de wethouder de urgentie van dit probleem inziet, en we zullen jullie in de op de hoogte houden zodra de wethouder met een reactie komt.

Zie hiervoor ook het bericht dat het ANS hierover schreef.

Doe mee! Deel dit bericht.

Hoofdlijnenbrief over het leenstelsel

Vandaag, na de ministerraad, heeft de Minister van OCW bevestigd dat het kabinet, ondanks oppositie in de eerste kamer, door wil gaan met het leenstelsel. Daarbij heeft ze een aantal feiten over dit leenstelsel bevestigd, randvoorwaarden die dit stelsel niet bepaald dichter bij het predicaat ‘sociaal’ brengen.

Ook studiefinanciering voor nieuwe masterstudenten zal vanaf 2014 verdwijnen, zelfs als je nu al aan je bacheloropleiding werkt. Wie dus vanaf 2014 aan een bachelor óf masterstudie begint, moet dat zonder basisbeurs doen. Daarnaast verdwijnt de aanvullende beurs voor studenten wiens ouders weigerachtig of onvindbaar zijn. Hiermee wordt juist een zeer kwetsbare groep extra getroffen.

De LSVb heeft al gereageerd op de plannen. Volgens LSVb-voorzitter Kai Heijneman laat Bussemaker met deze brief zien dat ze haar huiswerk toch opnieuw moet doen. Om deze boodschap voor de Minister iets te verzachten, biedt de LSVb haar wel gratis huiswerkbegeleiding aan. Voor een meer uitgebreide reactie verwijst Studentenvakbond AKKU door naar de reactie van de LSVb.

Doe mee! Deel dit bericht.

Online studeren? Dat is pas ouderwets!

Jan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit, stelt in een interview in Volkskrant dat hoorcolleges vervangen moeten worden door online studeren. Colleges worden dan opgenomen zonder dat studenten de mogelijkheid hebben aanwezig te zijn. Want, zo stelt Derksen, studenten zijn tijdens college vooral druk met gapen, eten en drinken. Bovendoen kost het zowel docenten als studenten veel energie zichzelf hier elke dag naar toe te slepen.

Toch is het persoonlijk contact tussen student en docent essentieel. Immers, Studenten hebben bij enkel online studeren geen mogelijkheid om persoonlijk vragen aan de docent te stellen. Ook zal er geen ruimte meer zijn voor discussie; studeren wordt weer het eenrichtingsverkeer waarbij de docent informatie zendt richting de student. Het is dan ook naïef om te denken dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat door studenten op hun kamer achter een laptop colleges te laten beluisteren. Juist de ruimte voor vragen en discussie is belangrijk in het huidige academische klimaat waarin studenten bij elkaar komen om kennis met elkaar te delen. In dit opzicht is het online studeren van Derksen verre van revolutionair. De academische gemeenschap zou juist teruggaan naar de tijd dat de leermeester vertelt en de studenten enkel meeschrijven.


De klaagzang van Derksen komt voort uit het geven van hoorcolleges aan groepen van vijfhonderd eerstejaars in een grote collegezaal. Iedere student zal beamen dat deze colleges op zijn zachtst gezegd niet de meest inspirerende zijn. De oplossing van Derksen zal echter deze situatie niet verbeteren maar slechts verslechteren. Een echte oplossing is het verkleinen van de grote groepen studenten en meer college geven in werkgroepvorm naast de reguliere hoorcolleges. Op deze manier kunnen studenten elkaar stimuleren en is er genoeg ruimte voor vragen en discussie. De gedachte dat hier rijen docenten en hoogleraren voor nodig zijn is onjuist. Ouderejaars studenten kunnen door het volgen van cursus didactiek werkgroepen geven aan jongere studenten. Deze ouderejaars weten vaak nog goed waar pijnpunten in een vak lagen en kunnen goed inspelen op de behoeftes en interesses van de studenten. Daarnaast zullen de ouderejaars hun eigen sociale en didactische vaardigheden uitbreiden – twee vliegen in een klap.

Natuurlijk is het goed om het onderwijs te moderniseren. Een beter idee is om hoorcolleges, zoals ze in de huidige vorm worden gegeven, op te nemen en online beschikbaar te stellen voor studenten die door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte een keer niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Op deze manier krijgen de afwezigen niet alleen het college maar, ook de door medestudenten gestelde vragen mee. Daarnaast kunnen studenten de colleges voor het tentamen nog eens doornemen, als naslagwerk gebruiken of de opnames kunnen zelfs volledig openbaar online gezet worden in het kader van een leven lang leren. De opnames zijn op die manier een mooie aanvulling, maar mogen nooit dienen als vervanging van de reguliere hoorcolleges.


Het geven van veel en kwalitatief goede colleges heeft niets te maken met het ‘pamperen’ van studenten, zoals Derksen het zelf zo mooi kan zeggen. Deze colleges geven de studenten die net een tikkeltje harder moeten werken juist een kans op de universiteit. Iets dat we als Nederland kennisland alleen maar kunnen toejuichen.

Dit artikel verscheen ook in de Volkskrant.
Doe mee! Deel dit bericht.

Studenten helpen OCW opdoeken

Wat moet een ministerie van Onderwijs als er geen studenten meer zijn? Dat is de vraag die  Studentenvakbond AKKU zichzelf vandaag stelde. Studenten gekleed als verhuizers parkeerden donderdag aan het begin van de middag drie verhuiswagens voor het ministerie van Onderwijs. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor de afschaffing van de basisbeurs in de bachelor en in de master.

´Door de afschaffing van de studiefinanciering komt de toegankelijkheid van hoger onderwijs sterk in het geding´, aldus Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat bij invoering van een leenstelsel het aantal studenten zal afnemen met 35.000. Hierbij zijn nog niet eens de gevolgen van de afschaffing van het reisrecht meegenomen. Hoven: ‘Geen stufi, geen studenten en dus ook geen ministerie van Onderwijs.

 

 

Foto’s door Karlijn Ligtenberg, vicevoorzitter LSVb. Voor meer informatie en achtergronden, kijk op LSVb.nl

 

 

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.

Studenten komen alsnog bedrogen uit

Nijmegen, 9 oktober 2012 – Waar eerder deze dag nog in de Tweede Kamer werd gestemd over de daadwerkelijke afschaffing van de langstudeerboete lekken in de avond geruchten uit over de invoering van een leenstelsel ingaande per 1 september 2014. Studentenvakbond AKKU betreurt dat ondanks het goede begin van deze dag studenten uiteindelijk bedrogen uitkomen.

De langstudeerboete is vandaag definitief van tafel en zal voor het sinterklaasfeest nog worden teruggestort. Voor de studenten die de studie niet binnen nominaal plus één jaar afronden betekent dit dat de boete van 3.000 euro vervalt. Vandaag is hier een leenstelsel voor in de plaats gekomen dat alle studenten raakt met een vergelijkbaar bedrag per jaar. De studieschuld zal – zelfs voor studenten die nominaal afstuderen – minimaal 13.000 euro hoger zijn bij het afstuderen, bovenop het bedrag van vijftienduizend euro dat nu de gemiddelde schuld van studenten is.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Als deze geruchten waar zijn, is het belachelijk dat studenten straks met een schuld van 13.000 euro worden opgezadeld puur omdat ze willen studeren. Dat deze draai van afschaffen langstudeerboete naar invoeren leenstelsel binnen één dag gebeurt maakt het alleen maar meer bizar.’’

Studentenvakbond AKKU pleit voor de afschaffing van de langstudeerboete, maar ziet een leenstelsel niet als ruilmiddel.

Doe mee! Deel dit bericht.