Kun je volgend jaar geen lid meer zijn van Studentenvakbond AKKU? Geen nood, je mag nu Vriend van AKKU worden! De Stichting Vrienden van AKKU (SVvA) is de donateursstichting van AKKU. De SVvA is ontstaan op initiatief van enkele oud leden van AKKU en heeft als doel het warmhouden van het contact met en tussen oudleden én natuurlijk het vergroten van de financiële stabiliteit van AKKU.

Waarom vriend van AKKU worden?

In het verleden draaide AKKU vooral op subsidie van de universiteit. Om de onafhankelijkheid van AKKU te waarborgen en geen verantwoording te hoeven afleggen aan de universiteit over haar activiteiten, heeft AKKU gekozen voor financiële onafhankelijkheid. Hierdoor is zij in grote mate afhankelijk van andere inkomsten zoals donateursgelden.

Een keer per jaar organiseert de SVvA een activiteit voor de Vrienden van AKKU. Door deel te nemen aan de activiteiten blijf je in contact met andere (oud)leden van AKKU. Daarnaast ontvang je als Vriend geregeld een update van de activiteiten van AKKU. Indien gewenst kun je op de mailinglijst van AKKU blijven en zowel de interne nieuwsbrief blijven ontvangen als de stukken voor algemene ledenvergaderingen.

Wat kost het om Vriend van AKKU te worden?

Je kunt zelf je donatiebedrag kiezen met een minimum van € 25,-. Het merendeel van het geld zal uiteraard naar AKKU gaan. Een klein gedeelte van de inkomsten zal apart gezet worden voor de operationele kosten van de stichting en de Vriendenactiviteit. Afhankelijk van het soort activiteit kan hiervoor ook een aanvullende eigen bijdrage gevraagd worden.

Kan ik mij direct online inschrijven?

Ja, dat kan zeker. Zie het formulier hieronder.

  Eerste voornaam

  Inclusief tussenvoegsel

  Gebruik geen studentenmail

  Dit is toegestaan voor donateurs.

  Dit is toegestaan voor donateurs.

  Vul je straatnaam en huisnummer in

  Ik machtig SVvA om jaarlijks mijn donatie van mijn rekening af te schrijven.

  Het donatiebedrag wordt jaarlijks van je rekening afgeschreven met een doorlopende SEPA-incasso. Het incassant-ID dat wordt gebruikt is NL53ZZZ401453280000.

  Ja, ik ga akkoord.

  Kijk op www.akku.nu/privacy voor de voorwaarden.