Studentenvakbond AKKU bestaat uit een bestuur, zo’n 300 leden en donateurs en een scala aan werkgroepen.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden en is verantwoordelijk voor AKKU en alles wat zij doet. Tot de taken van het bestuur behoren onder andere het zorgdragen voor het dagelijkse bestuur van de vereniging, het opstellen van een beleidsplan en een begroting, het opstellen van een jaarverslag en een financieel jaarverslag en het zorgdragen voor de continuïteit binnen de vereniging door vacatures kenbaar te maken en zorg te dragen voor een goede overdracht.

Een van de voornaamste functies van het bestuur van AKKU is dat het een overkoepelend orgaan is van alle werkgroepen van AKKU en dat zij zorg draagt voor het goed functioneren hiervan.De actieve leden, ookwel activo’s, zijn van onschatbare waarde voor AKKU. Zij maken AKKU tot wat zij is. Activo’s ondersteunen het bestuur door plaats te nemen in werkgroepen, door te helpen bij het organiseren van activiteiten en vooral ook door hun creativiteit de vrije loop te laten en met het bestuur mee te denken over het huidige beleid. Elke maand wordt er een nieuwe ‘activo van de maand’ gekozen als een teken van dank. Dit gebeurt via een uiterst eervolle vermelding in onze nieuwsbrief. Daarnaast organiseert het bestuur een ledenbedankdag en een ledenweekend voor leden en veelal activo’s om hen in het zonnetje te zetten.

De werkgroepen van AKKU zijn toegespitst op een van de vele werkterreinen van de vakbond. De werkgroepen variëren mede daardoor van grootte, werkwijze en structuur. Dit maakt AKKU het dynamische geheel dat zij is. Binnen de werkgroep is er een coördinator, die nog extra direct contact met het bestuur heeft.