Studentenvakbond AKKU behartigt de belangen van studenten in Nijmegen op de RU en de HAN. Opgericht in 1981 als het ‘Aktie Komitee Kritische Universiteit’, heeft AKKU zich de jaren daarna consequent actief ingezet voor de student in het hoger onderwijs, met als drie belangrijkste beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en duurzaamheid. In 2001 heeft AKKU een flinke reorganisatie ondergaan, waarbij onder andere de AKKUnieuws werd geïntroduceerd. Dit was een knipoog naar de destijds recent opgeheven universiteitskrant “KUnieuws”. Vandaag de dag is AKKU groter dan ooit tevoren en is zij op allerlei gebieden en beleidsterreinen gegroeid. Zo zijn ook AKKUduurzaam, de Rechtswinkel en het Trainingsbureau onderdeel van AKKU. Tevens is AKKU vertegenwoordigd in de medezeggenschap door AKKUraatd (op de RU) en LijstAKKU (op de HAN).


Hieronder een chronologisch overzicht

Jaren negentig
Begin jaren negentig waren er opnieuw langdurige bezettingen van universiteitsgebouwen. In 1990 eindigde een bezetting van anderhalve week in openbare onderhandelingen met het universiteitsbestuur over onder meer studenteninspraak. Ook namen dat studiejaar Nijmeegse studenten massaal deel aan landelijke protesten tegen de minister van Onderwijs Jo Ritzen. Onder meer met een colonne van 30 bussen vanaf de campus richting het Haagse Binnenhof. In het AKKU-bestuur zat toen onder meer de latere LSVb-voorzitter René Danen.

In de loop van de jaren ’90 daalde de steun van Nijmeegse studenten voor AKKU. Hun mening veranderde met de tijdgeest, terwijl AKKU radicaal voorstander van basisdemocratie, sociale gelijkstelling en emancipatie bleef.

In 1994 richtte Studentenvakbond AKKU samen met het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv), studievereniging Milieuprisma, de Progressieve Studenten Fractie, het Overleg Nijmeegse Studenten en Jongeren Milieu Actief het Universitair Milieu Platform (UMP) op. Al snel bleek dat AKKU de enige organisatie was die zich actief voor het UMP wilde inzetten, waardoor het UMP volledig onderdeel werd van AKKU. Later is het UMP omgevormd tot het huidige AKKUduurzaam.

Nieuw millennium
In 2001 onderging AKKU een flinke reorganisatie. Het kamerbureau en de kopieerservice werden afgeschaft waardoor het bestuur meer tijd had voor belangenbehartiging. Vanaf dat moment begon de steun van studenten voor de koers van AKKU weer toe te nemen, al schommelde het ledental flink. AKKU trad actief naar buiten met het krantje AKKUnieuws, waarvan de naam een knipoog was naar de recent opgeheven universiteitskrant KUnieuws was.

In 2002 gaf AKKU haar ‘koepelzetel’ als studentenbelangenbehartiger in de universitaire studentenraad op – omdat het vond dat die zetel te weinig democratisch gelegitimeerd was – en doet sindsdien mee aan de open verkiezingen voor de studentenraad met de fractie AKKUraatd. De fractie groeide van één zetel in 2002, via drie zetels in 2003, 4 zetels in 2005, 5 zetels in 2007 en 6 zetels in 2009.

Ook in 2002 was AKKU samen met de Landelijke Studenten Vakbond de drijvende kracht achter de grootste studentendemonstratie in tien jaar tijd. Op 12 november verzamelden 12.000 studenten zich op het museumplein in Amsterdam tegen de plannen van demissionair staatssecretaris Annette Nijs voor forse bezuinigingen, en te voorkomen dat het Nederlandse hoger onderwijs inzet wordt bij een internationaal handelsspel. De aanstelling van deze staatssecretaris heeft niet lang geduurd.

In de zomer van 2003 verhuisde AKKU van de Thomas van Aquinostraat naar het Gymnasion, De verhuizing ging niet zonder slag of stoot: AKKU stemde ooit in met de verhuizing toen beloofd werd dat de Heyendaalseweg plaats zou maken voor een plein dat het bruisende middelpunt van de campus zou worden. Een uithoek van de campus met uitzicht op een betonnen muur, met in de eerste week geen stroom, en in de eerste maand geen internet, maakte die belofte niet echt waar. Een korte bezettingsactie van het oude kantoor zorgde in ieder geval voor enige haast met de electriciteit en het internet. Maar de betonnen muur en de uithoek bleef.

Niet alleen voor wat betreft de studentenraad heeft AKKU een sprong gemaakt in verzelfstandiging. In 2007 besloot AKKU dat ze niet meer jaarlijks afhankelijk wilde zijn van subsidieverstrekker SNUF, omdat deze zich te veel bemoeide met het beleid. In vijf jaar tijd is de jaarlijkse subsidie afgebouwd tot nul. SNUF ondersteunt AKKU nu alleen nog met een kantoorpand, voor al het andere put AKKU uit contributie, projectsubsidies, sponsoring en donaties.

In 2006 was al het plan ontstaan voor het oprichten van Huurteams in Nijmegen. Na enkele jaren van goede ideeën op papier, kwam het er in 2009 dan ook echt van, en richtte AKKU met een forse subsidie van gemeente Nijmegen, de Stichting Huurteams Nijmegen] op. In het begin huisde ze in het kantoor van AKKU, maar tegenwoordig zetelen zij op het Universitair Bedrijven Centrum.

In 2009 richtte AKKU het trainingsbureau op. Sindsdien geeft AKKU trainingen aan studieverenigingen, medezeggenschap, individuele studenten en natuurlijk aan zichzelf. Daarvóór deden AKKU’s actieve leden dat soms ook al wel, maar nu werdt het georganiseerd, geïnstitutionaliseerd en gestroomlijnd. Langzaam maar zeker begon het ook een klein extra centje op te leveren.

Werd net gespoken over een demonstratie van 12.000 studenten? In 2011 wilde Staatssecretaris Halbe Zijlstra 3000 euro boete invoeren voor studenten die meer dan één jaar uitlopen op hun studie – en dat ook laten gelden voor de huidige lichting studenten. De demonstratie van 2002 kwam daarom in de schaduw te staan van de massale demonstratie van 21 januari, tegen deze Halbe-heffing. 20.000 studenten verzamelden zich op het malieveld voor het uitjoelen van Staatssecretaris Halbe Zijlstra – die die dag ook jarig was.

Sinds 2011 is er veel gebeurd. Zo is Stichting Vrienden van AKKU opgericht, een stichting die zich bezighoudt met het donateursbeleid van AKKU.

Wil je meer weten over de heroïsche geschiedenis van AKKU? Kom een keer langs op kantoor en onder het genot van een warm kopje koffie of thee zal het hele epos op je af komen.