Studentenvakbond onderschrijft het duurzaamheidsconvenant van de Radboud Green Office. Op deze pagina lees je aan welke acties wij ons in het kader van dit convenant committeren. Dik gedrukt staat telkens een criterium van de Radboud Green Office weergegeven. Daaronder staat onze commitment. Wij roepen andere studentenorganisaties op om ook mee te doen aan het convenant.

Beleid en leden

Wij committeren ons tot aandacht voor verduurzaming en zijn bereid het convenant te ondertekenen.

Al sinds onze oprichting in 1981 staan wij pal voor duurzaamheid. Naast talloze andere acties heeft onze studentenpartij AKKUraatd wij dit convenant opgezet.

Wij communiceren het convenant en de daaruit voortvloeiende commitment naar alle leden.

Het convenant is beschikbaar op onze website en wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrief.

Wij stimuleren de leden om op een duurzame manier om te gaan met de omgeving.

Wij organiseren verschillende activiteiten in het kader van bewustwording.

Energie

Wij gebruiken, daar waar mogelijk, energiezuinige (LED) verlichting.

Wij betrekken een kantoor dat in beheer is van de Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit gebruikt duurzame verlichting.

Wij gaan bewust om met het in en uitschakelen van elektronische apparaten en de verwarming.

Alle sleutelhouders van ons kantoor krijgen hierover instructies.

Afval

Wij verstrekken zo min mogelijk papieren informatiedragers zoals flyers, posters en stickers.

Dit jaar is er volledig digitale campagne gevoerd in verband met corona, maar voor aankomend jaar zal er ook gekeken worden of er goede alternatieven zijn voor fysieke campagnemiddelen.

Wij denken bewust na over wat voor soort gadgets wij uitdelen, bijvoorbeeld tijdens de Introductie.

Voor zover we gadgets uitdelen, kiezen wij voor nuttige, duurzame of eetbate gadgets. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld voor appels of hervulbare waterflesjes gekozen.

Wij zetten zo veel mogelijk in op digitale informatievoorziening

Het leeuwendeel van onze promotie gaat via nieuwsbrieven, website en sociale media.

Wij dragen zorg voor afvalscheiding en daarmee recycling in de openbare ruimte en stimuleren/communiceren belang van scheiding

Wij scheiden ons afval.

Wij gaan werken met duurzame alternatieven voor eenmalig bruikbare spullen, zoals plastic borden, bekers en versiering.

Wij maken geen gebruik van single-use plastics. Onze borden en bestek zijn tweedehands ingekocht.

Mobiliteit

Wij overwegen bij de reisbestemmingen duurzame alternatieven voor het vliegtuig.

Wij maken geen gebruik van het vliegtuig. Wij vergoeden voor zakelijke reizen in beginsel alleen treinritten.

Voedsel en drank

Wij stellen als organisatie duurzaamheidseisen aan cateraars, in het geval van verenigingen op de campus het Facilitair Bedrijf.

Wij kiezen altijd voor veganistische maaltijden op evenementen.

Wij trachten tijdens onze activiteiten voedselverspilling tegen te gaan.

Wij vragen deelnemers altijd om overgebleven eten mee te nemen in bakjes.

Wij dragen zorg voor een aanbod van vegetarisch/veganistisch voedsel.

Wij serveren altijd een veganistische optie bij onze evenementen. De tosti’s die onze leden kunnen kopen zijn plantaardig.

Sociale duurzaamheid

Wij geven ondersteuning aan een goed doel.

Als vakbond doen wij niet anders. Zelf zetten wij ons in voor het collectieve studentenbelang. Wij werken regelmatig samen met andere goede doelen en delen hun initiatieven.

Wat betreft sponsoring kiezen wij voor ‘eerlijke’ partners.

Wij werken niet met sponsoren, in het geval dat wij dat wel gaan doen zullen wij kijken naar het duurzame karakter van deze sponsoren.

Wij zetten in op communicatie over duurzame maatregelen online en offline.

Wij communiceren hierover op onze website.

Speciaal

Op de volgende speciale wijze wordt aandacht gegeven aan duurzaamheid.

Wij hebben ons hard gemaakt voor de oprichting van een Green Office op de Radboud Universiteit.

Met de volgende zaken op het gebied van duurzaamheid worden problemen ondervonden.

Wij dienen regelmatig initiatieven in voor het verduurzamen van de universiteit en gemeente. Daarbij zijn wij afhankelijk van de commitment die deze partijen maken. Nog te vaak prioriteren deze externe partijen financiële belangen boven het belang van duurzaamheid.