Studentenvakbond AKKU behartigt de belangen van studenten in Nijmegen en is in die functie actief aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

AKKU is een levendige vereniging met meer dan vijftig vrijwilligers en meer dan 200 leden. Iedere dag komen zij op voor onze belangen op het gebied van onderwijs, medezeggenschap, duurzaamheid, rechtshulp, trainingen, huisvesting en meer!

AKKU is een vakbond. Wij werken als een collectief. In je eentje kun je als student niet op tegen de bureaucratie van je opleiding, de bezuinigingsdrift van de overheid of de grillen van de huizenmarkt. Maar door samen te werken staan we sterker. Zo kunnen we wel een vuist maken voor onze studentenbelangen.

AKKU is opgericht in 1981 als Nijmeegse Studenten Vereniging A.K.K.U. en is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Samen met tien andere studentenbonden vormt AKKU een landelijke federatie die ook op nationaal niveau van zich laat horen.