Nijmegen, 29 augustus 2012 – Uit de kamernoodinventarisatie van de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) blijkt dat het tekort aan kamers in Nijmegen is gedaald tot honderd eenheden. Vorig jaar bedroeg het tekort nog honderdzestig kamers. Deze daling is te danken aan de stijging van het aantal wooneenheden van de SSHN (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen). Hoewel het tekort bij de SSHN afneemt, blijven de huurprijzen van particuliere studentenkamers te hoog.

De gemeente Nijmegen stelt zich ten doel om het kamertekort in 2016 hebben opgelost. De afgelopen jaren zijn al duizend kamers gerealiseerd. Daarnaast liggen op dit moment plannen op tafel om voor 2015 nog eens 1250 wooneenheden bij te bouwen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen vanuit de gemeente Nijmegen en de SSHN huurt ongeveer tweederde via een particuliere verhuurder. Op de particuliere markt liggen de prijzen vaak te hoog, is sprake van huisjesmelkers en zijn vaak problemen met brandveiligheid.

Door het jarenlang aanhoudende tekort aan studentenkamers is de verhouding tussen prijs en kwaliteit op de particuliere markt zoekgeraakt. Bijna dagelijks komen klachten binnen bij Stichting Huurteams over te hoge huurprijzen, slecht onderhoud en zelfs intimidatie. Studentenvakbond AKKU hoopt dat door het dalen van het kamertekort dit soort problemen snel tot het verleden zullen behoren.

AKKU is blij dat er na jarenlange inzet vooruitgang is geboekt. Naast de kwantitatieve verbeteringen zal de Studentenvakbond zich hard blijven maken voor de verhouding tussen prijs en kwaliteit van studentenhuisvesting, zowel via corporaties als particuliere verhuurders. Daarnaast zal de kamernood door AKKU in de gaten worden gehouden om toekomstige tekorten te voorkomen.

Doe mee! Deel dit bericht.