Nijmegen – ‘De internationale studenten wonen in Nijmegen en Arnhem relatief goed,’ dat conludeerde studentenvakbond AKKU op dinsdag 30 januari in hun rapport over de huisvesting van Internationale Studenten in Nijmegen en Arnhem. De voornaamste reden hiervoor is dat zowel de RU als de HAN relatief veel zorg dragen voor de zogenaamde ‘exchange’ studenten en hier goed over samenwerken met de SSH&, aldus AKKU. Wel herkende de studentenvakbond enkele knelpunten waar een verdere groei van internationals tot problemen gaat leiden.  De reden dat AKKU zich hierop werpt, is dat er onderhand al 4.690 internationale studenten in de steden wonen en dat er verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen.

Alhoewel de studentenvakbond tot de conclusie kwam dat de huisvestingssituatie van internationale studenten in Nijmegen en Arnhem vergeleken met andere studentensteden goed is, herkende zij ook een aantal knelpunten. Waar het volgens AKKU mis kan gaan, is dat het woningaanbod van de onderwijsinstellingen voornamelijk ingericht is op studenten die maximaal een jaar in Nederland komen studeren. Echter komen er steeds meer internationale studenten die hun volledige bachelor of master in Nijmegen of Arnhem willen volgen. De studentenvakbond voorziet dat dit scheef gaat groeien als er niks gebeurt. Ook woont het merendeel van de internationals op de particuliere markt, waar instanties nauwelijks zicht op hebben. Dit herkent de studentenvakbond als een probleem omdat de internationale studenten vaak hun rechten als huurder niet kennen en dus makkelijk uitgebuit kunnen worden.

De voornaamste reden dat er geen al te grote problemen spelen, zoals in studentensteden als Amsterdam, Utrecht of Groningen, is volgens AKKU dat de RU en de HAN goed zorgen voor de exchange studenten die hier komen studeren. In samenwerking met o.a. de SSH& wordt zo’n 30% van de internationale studenten in Nijmegen door hen gehuisvest en 25% in Arnhem. De voorzieningen voor deze studenten worden door de studentenvakbond als relatief goed gewaardeerd. Het grootste probleem zien zij bij de 70 tot 75% van de internationale studenten die hier buiten vallen.

Klik hier om het complete rapport van AKKU Huisvesting te lezen.

Doe mee! Deel dit bericht.