English below

AKKUraatd doet dit jaar voor het eerst onder de naam ‘Studentenvakbond AKKU’ mee aan de medezeggenschapsverkiezingen op de Radboud Universiteit. Dezelfde idealen, maar onder een nieuwe naam!

Onze kandidaten dit jaar:

Louise Stevens, student geschiedenis en filosofie
Linda Ruijs, student biologie en bestuurskunde
Cheng Chen, student international business communication
Gijs Wortelboer, student spatial planning
Noortje Smeenk, student politicologie
Elmyr Visser, student rechten
Nan Lont, student filosofie
Lloyd Hooghwinkel, student international business communication
Romy Geuvers, student medical biology
Zino Duckers, student geschiedenis

Onze kandidaten hebben in samenwerking met onze huidige USR-fractie een krachtig verkiezingsprogramma samengesteld. Hierin pleiten zij o.a. voor een nultolerantie van machtsmisbruik, een collegegeldvrij bestuursjaar en het verbreken van de banden met Israëlische universiteiten. Lees ons volledige verkiezingsprogramma hieronder!

Stemmen kan via ru.digitaleverkiezing.nl

English version: The Radboud-election programme of Student Union AKKU

This year, AKKUraatd takes part in Radboud’s co-participation elections under the new name ‘Student Union AKKU’ for the first time. The same ideals, but under a new name!

Our candidates this year are:

Louise Stevens (history and philosophy)
Linda Ruijs (biology and public administration)
Cheng Chen (international business communication)
Gijs Wortelboer (spatial planning)
Noortje Smeenk (political science)
Elmyr Visser (law)
Nan Lont (philosophy)
Lloyd Hooghwinkel (international business communication)
Romy Geuvers (medical biology)
Zino Duckers (history)

In cooperation with our current USR faction, our candidates have put together a powerful election program. For example, they advocate for a zero tolerance policy for power abuse, a tuition-free board year and the breaking of ties with Israeli universities. Read our translated election programme below!

Voting is possible via ru.digitaleverkiezing.nl

Doe mee! Deel dit bericht.