Dinsdag 26 april heeft de 2e kamer gestemd over de wet verhoging collegeld langstudeerders, beter bekend als de Halbeheffing. Dit wetsvoorstel is aangenomen met een meerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en CU. Dat de coalitie en haar gedoogpartner vóór zouden stemmen was in lijn der verwachting, maar het overstag gaan van SGP en CU kwam als een verassing voor velen. Deze draai kan er voor zorgen dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ook een meerderheid haalt, waar tot gisteren SGP en CU-senatoren sceptisch waren over de Halbeheffing. De draai van de ChristenUnie werd veroorzaakt door het aannemen van een amendement op het wetsvoorstel waardoor schrijnende gevallen uitgezonderd worden van de maatregel. Een ander amendement dat aangenomen is zorgt ervoor dat de maatregel niet komend academisch jaar ingaat, maar pas het jaar erop. Er zal vooralsnog geen uitzondering worden gemaakt voor studentbestuurders; mogelijk word daar nog over gesproken bij het behandelen van andere wetsvoorstellen die over Studiefinanciering gaan. Studentenvakbond AKKU is hoopvol over het alsnog van tafel vegen van deze absurde maatregel, constaterende dat de Eerste Kamer rijk bedeeld is met hoogleraren en universiteitsbestuurders. Voorts is er daarna nog de gang naar de rechter. Studerend Nederland zal dit niet laten gebeuren!

Aangenomen amendementen:
– Jaar uitstel (Dijkgraaf)
– Schrijnende gevallen: ziekte, sterfgevallen e.d. krijgen uitzondering (Rouvoet)
– Instellingen mogen selecteren op basis van examencijfers. (van der Ham, Dijkgraaf, Lucas).

Niet aangenomen, o.a. uitzondering voor bestuurders en 20 andere amendementen.

Er zijn nog een aantal momenten waarop de Halbeheffing van tafel kan: Eerste kamer, al word dat steeds onwaarschijnlijker doordat de VVD vakkundig de SGP in aan het palmen is. Als de wet wordt aangenomen zal de boete aankomende collegejaar op 0 euro gesteld worden, en moet deze pas vanaf collegejaar 2012-2013 betaald worden. We hebben er nog steeds vertrouwen in dat zelfs als het een wet word, dat de rechter er, in ieder geval voor de zittende cohorten, gehakt van maakt.

Doe mee! Deel dit bericht.