Or stop by the office!


Board Members

No member found


Special dates and holidays 2023-2024
On a few dates, the office is unfortunately closed.

22 december t/m 8 januari (Kerstvakantie)
29 maart (Goede Vrijdag)
1 april (Tweede Paasdag)

27 april (Koningsdag)
1 t/m 5 mei (Meivakantie)
1 mei (Dag van de Arbeid)
9 mei (Hemelvaartsdag)
20 mei (Tweede Pinksterdag)
1 juli (Keti Koti)
14 juli t/m 31 augustus (zomervakantie)

Info
Bank account: NL89TRIO0198549385
KvK number: 40145328