Er zijn enkele dingen veranderd in de wet de ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) en daardoor verdwijnen onzelfstandige adressen. Dit betekent dat de onoplettende student zijn huurtoeslag kan verliezen. De LSVb is daarom samen met Kences, de koepel van huisvestingscorporaties, en de Belastingdienst in gesprek gegaan over de praktische problemen die studenten ondervinden bij het verdwijnen van hun onzelfstandige adres. Door deze aanpak heeft de Belastingdienst een lijst met antwoorden op de meest voorkomende vragen kunnen samenstellen, die je hier kunt vinden. Kences, LSVb en de Belastingdienst blijven met elkaar in gesprek om de ontstane problemen zo goed mogelijk op te lossen. Ook is een meldpunt opgericht. Ondervind je na het lezen van de Q&A en het praten met je verhuurder nog problemen? Dan kun je mailen naar BAGregistratie@lsvb.nl

house-48831_960_720

FAQ over BAG registratie

Allemaal op 1 adres: Wat is er precies aan de hand?

Sinds 1 juli 2009 is de wet ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd welke ‘woonobjecten’ een huisnummer toegewezen mogen krijgen. In 2013 werd deze wet aangescherpt: in de toekomst zouden onzelfstandige woningen zoals studentenkamers of kamers in verzorgingstehuizen niet langer in aanmerking komen voor individuele huisnummers.  Het Kadaster heeft daarop gemeenten opdracht gegeven om  in de BAG alleen nog zelfstandige woonruimte te registeren. Deze operatie moet voor 1 januari 2017 gereed zijn.  Met deze operatie verdwijnen de unieke adressen van kamers en worden ze samengevoegd tot 1 woning met 1 enkel huisnummer. Wie voorheen bijvoorbeeld huisnummer 2D had, woont voortaan op nummer 2.

Welke gevolgen kan dat hebben voor mijn toeslag?

Door bewoners van een onzelfstandige woonruimte samen te voegen tot een grote eenheid met 1 adres, kunnen bij Belastingdienst/Toeslagen onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat een toeslagaanvrager er opeens een toeslagpartner of medebewoner bij krijgt. In de portal Mijn Toeslagen zijn deze zichtbaar (naam, geboortedatum en niet geheel zichtbaar BSN). Zij kunnen er voor zorgen  dat je toeslagen worden verlaagd of zelfs stopgezet. Bij huurtoeslag telt namelijk het toetsingsinkomen van de eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) mee.

Bijkomend probleem is dat de gemeente afwijkende criteria hanteert bij het vaststellen van zelfstandige woonruimte. Binnen de BAG wordt een woonruimte als zelfstandig gezien als deze een keuken, douche en toilet heeft. Volgens de

criteria waarop de Belastingdienst zich baseert, is een woning zelfstandig als deze minimaal een keuken en een toilet heeft.

Hoe bepaalt Belastingdienst/Toeslagen het recht en de hoogte op huurtoeslag?

Om huurtoeslag te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Twee daarvan zijn dat je ingeschreven moet staan bij de gemeente en het inkomen moet niet te hoog zijn. Belastingdienst/Toeslagen is wettelijk verplicht  om bij het bepalen van het recht gebruik te maken van de Basisregistratie Personen (verder BRP).  In de BRP staat wie op welk adres woont, maar niet wat de huishoudsamenstelling is.

De huishoudsamenstelling  heeft Belastingdienst/Toeslagen nodig om het inkomen te bepalen. (voor huurtoeslag; het inkomen van de aanvrager, evt. toeslagpartner en medebewoner)
Als alle onzelfstandige eenheden op 1 adres staan is het voor Belastingdienst/Toeslagen moeilijker om hier afzonderlijke huishoudens van te maken. Er kunnen hierdoor onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan. Wat kan leiden tot het stoppen of het verlagen van de hoogte van de toeslag(en).

Houd ik, ondanks dat ik geen uniek adres meer heb, mijn recht op huurtoeslag?

Woon je in een woonruimte die voor 1 juni 1997 is aangewezen als rechtgevend op huurtoeslag dan houd je recht op huurtoeslag.

In 1997 is door het toenmalige ministerie van VROM een lijst opgesteld van onzelfstandige studentenwooneenheden waarvoor recht bestaat op huurtoeslag. Deze toegekende uitzonderingen liggen vast in een registratie bij Belastingdienst/Toeslagen. De geldigheidsduur  van deze uitzondering is onbeperkt zolang het betreffende vastgoed in eigendom blijft van de in 1997 geregistreerde eigenaar. Bij het in bezit komen van een derde komt deze  uitzondering  te vervallen.

Wat moet ik doen als mijn toeslag is stopgezet?

Bel de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis) Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Geef bij je vraag aan dat je in een studentencomplex woont en te maken hebt gehad met een adreswijziging.

Ik kan in mijn portal gegevens van mijn medebewoners zien? Hoe kan dat?

Door bewoners van een onzelfstandige woonruimte samen te voegen tot een grote eenheid met 1 adres, kunnen bij Toeslagen onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan. Bij een lopende huurtoeslag,  krijgt de aanvrager dan onterechte bewoners in zijn portal te zien, inclusief naam, geboortedatum en BSN, waarvan de laatste drie cijfers onzichtbaar zijn.

Als dit het geval is neem dan contact op met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis) Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Geef bij je vraag aan dat je in een studentencomplex woont en te maken hebt gehad met een adreswijziging.

Hoe vangt de Belastingdienst dit alles op?

Belastingdienst/Toeslagen is bezig de adreswijzigingen in de eigen systemen goed te markeren,  om zo onterecht samenvoegen van huishoudens te voorkomen.  Hiervoor maken we een sub administratie met het nieuwe  adres van de gemeenten en  het adres met toevoeging dat de verhuurder hanteert. Met deze sub administratie ziet Belastingdienst/Toeslagen wie in welke woonruimte woont, en of de woonruimte recht geeft op huurtoeslag. Aan de gemeente heeft Belastingdienst/Toeslagen gevraagd om hen te informeren wanneer zij de nieuwe adressen in de Basisregistratie Persoonsgegevens ( BRP) gaan doorvoeren.  Zij kunnen dan tijdig actie ondernemen om onterechte  stopzettingen of verlaging van toeslagen te voorkomen.

Krijg ik altijd bericht van de Belastingdienst ?

Nee.  Je krijgt alleen bericht als je volgens ons geen recht meer hebt op huurtoeslag. (zie vraag hieronder).  Als je huurtoeslag hebt, en dit recht blijft volgens onze gegevens bestaan*, dan blijft je huurtoeslag gewoon doorlopen.  Ook over de adreswijziging krijg je van de Belastingdienst geen extra bericht.

* Dit is het geval als de verhuismelding door de gemeente bij de Belastingdienst  tijdig wordt afgevangen/gemarkeerd. Is dit niet het geval kan het gebeuren dat er een onjuiste huishoudsamenstelling wordt gecreëerd, waardoor de toeslag onterecht wordt stopgezet.

Word ik vooraf geïnformeerd als mijn huurtoeslag wordt stopgezet?

Als je huurtoeslag hebt, en hier volgens onze informatie geen recht op hebt, dan nemen wij contact op met jouw verhuurder en je word  (m.i. 1 september jl.) door Belastingdienst/Toeslagen gebeld. Wij controleren dan of onze informatie klopt. Is deze correct dan stoppen wij de huurtoeslag.  Is onze informatie niet correct dan wordt je huurtoeslag gecontinueerd. Krijgen wij telefonische geen contact of hebben wij geen telefoonnummer dan sturen wij een brief met een verzoek om contact met ons op te nemen.

Ik ben het niet eens met stopzetting huurtoeslag?

Als je een brief hebt ontvangen waarin de stopzetting is bevestigd kun je daartegen bezwaar maken. Hoe je dat kunt doen staat in deze brief.

Moet ik mijn verhuizing doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee dit hoeft niet. De Belastingdienst krijgt via de gemeenten automatisch je verhuizing door. Wij verwerken dit in onze gegevens. Via de website www.toeslagen.nl, kun je met je Digid inloggen op de portal Mijn Toeslagen.  Hier kun je zien of je nieuwe adres al is verwerkt.

Hoe kan ik zien wat de status is van mijn huurtoeslag?

Via de website www.toeslagen.nl, kun je met je Digid inloggen op de portal Mijn Toeslagen.  Je krijgt daar een overzicht van je toeslagen waaronder ook je huurtoeslag.

Moet ik zelf opnieuw huurtoeslag aanvragen?

Nee, je hoeft zelf niet opnieuw  huurtoeslag aan te vragen als je op je oude adres huurtoeslag kreeg.

Verandert er nu ook iets voor mijn andere toeslagen (zorgtoeslag, kind gebonden budget en kinderopvangtoeslag)?

Als alles goed gaat met het samenstelling van de huishoudsituatie door de Belastingdienst/Toeslagen dan heeft dit geen invloed.  Is dit niet goed gegaan dan kan dit van invloed zijn op je recht of de hoogte van je andere toeslagen.

Je kan dit controleren door in te loggen op de portal Mijn Toeslagen (www.toeslagen.nl) Staan hier bewoners die niet bij jouw huishouden horen neem dan contact op met

de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis) Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Geef bij je vraag aan dat je in een studentencomplex woont en te maken hebt gehad met een adreswijziging.

Hoe gaat dit proces in de toekomst?

Belastingdienst/Toeslagen wil met verhuurders frequenter adresgegevens gaan uitwisselen. Bij verhuizingen kunnen nieuwe bewoners dan meteen door Belastingdienst/Toeslagen in de juiste woonruimte worden geplaatst. Dit voorkomt onterechte huishoudsamenstellingen en waar er recht is op toeslagen kunnen deze sneller worden verstrekt.

Vraagt de nieuwe bewoner huurtoeslag, aan voordat wij de juiste gegevens van de verhuurder in ons systeem hebben, dan geeft de portal geen recht aan.

De huurtoeslag moet dan via de belastingtelefoon worden aangevraagd.

Ik vraag huurtoeslag aan en de portal geeft aan dat ik geen recht heb?

In het systeem van de Belastingdienst moeten de gegevens van de verhuurder verwerkt zijn. Dus woonobject en naam bewoner. Is dit niet het geval dan geeft de portal aan dat er geen recht is op huurtoeslag.  Neem in dit geval contact op met de belastingtelefoon en geef aan dat je in studentencomplex woont dat 1 adres hanteert voor alle kamers.

Doe mee! Deel dit bericht.