Dit is de privacyverklaring van Studentenvakbond AKKU, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40145328, inzake de website studentenvakbondakku.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Studentenvakbond AKKU door middel van de ledenadministratie en de verwerkingen via de in- en uitschrijfformulieren. Studentenvakbond AKKU respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens

Inschrijven als lid

Wanneer u zich aanmeldt als lid van Studentenvakbond AKKU, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat hierbij om uw voor- en achternaam, e-mailadres, studie, de onderwijsinstelling waar deze studie wordt gevolgd, IBAN, interessegebieden en het lidmaatschap bij Studentenvakbond AKKU en/of Stichting Vrienden van AKKU. Let op dat uw lidmaatschap bij Studentenvakbond AKKU, omdat het de lidmaatschap bij een vakbond betreft, een bijzonder persoonsgegeven is. Uw gegevens worden opgeslagen in de elektronische ledenadministratie van de Studentenvakbond AKKU. Deze ledenadministratie is alleen toegankelijk voor de verwerkingsverantwoordelijken van de vereniging, welteverstaan het bestuur en de functionaris gegevensbescherming van de vereniging. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben deze verwerkingsverantwoordelijken een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door een mail te sturen aan de secretaris.

Bewaartermijn

Studentenvakvond AKKU bewaart uw gegevens zo lang als u lid bent. Indien u bij het uitschrijven toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw e-mailadres ten behoeve van het u contacteren voor lustrum en reünie evenementen, dan bewaart Studentenvakbond AKKU dit persoonsgegeven totdat u aangeeft dat u dit niet meer wenst.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Studentenvakbond AKKU. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Register van verwerkingactiviteiten

Studentenvakbond AKKU verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU per 25 mei 2018, zijn wij verplicht een register van verwerkingsactivitieiten aan te bieden.

De meest recente versie van ons register van verwerkingsactiviteiten kunt u hier downloaden.

23 mei 2018