Het kan voorkomen dat je niet langer lid van Studentenvakbond AKKU kunt of wilt zijn. Dat vinden wij jammer.

Je kunt je lidmaatschap bij Studentenvakbond AKKU gemakkelijk beëindigen via het uitschrijfformulier. Je ontvangt per mail een bevestiging wanneer uw uitschrijving is doorgevoerd. Indien je vragen hebt, kunt u die richten aan secretaris@akku.nu.

Mocht je AKKU nog een warm hart toe willen dragen door ons financieel te steunen, dan kun je lid worden van Stichting Vrienden van AKKU en ons steunen met een jaarlijkse donatie. Klik hier voor meer informatie.

English: There is currently no English form via which you can end your membership. If you would like to end your AKKU membership, please send an e-mail to secretaris@akku.nu.