Digitaal declareren

Declaratie- en verantwoordingsformulier

 • Met dit declaratieformulier kunnen kosten gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden voor Studentenvakbond AKKU gedeclareerd worden of reeds gedane betalingen met een van de pinpassen van de vereniging verantwoord worden.

  Instructies
  - Download het declaratie- en verantwoordingsformulier - sla het declaratie- en verantwoordingsformulier op op de computer;
  Let op! Download het formulier op je computer en open hem niet in de browser, dan worden de gegevens niet op geslagen in het formulier! Open het formulier in Acrobat Reader, vul hem in en sla hem vervolgens op.
  - vul de velden van deze pagina in en upload het declaratieformulier én het/de bewijsstuk(ken).
  N.B. bewaar de originele bonnen/bewijsstukken tenminste totdat de declaratie is uitbetaald! Indien bonnen/bewijsstukken niet (voldoende) leesbaar/bruikbaar zijn kan niet tot betaling worden overgegaan.

  Te declareren kosten:
  - reiskosten die direct voortvloeien uit werkzaamheden voor AKKU (zie het reiskostenbeleid);
  - kosten voor het versturen van een aangetekende brief;
  - uitgaven ten behoeve van de dagelijkse werkzaamheden op kantoor (koffie/thee, kleine kantoor artikelen, etc.);
  - voor overige kosten dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de penningmeester.

  Let op:
  - zonder bon/bewijsstuk geen uitbetaling;
  - alleen originele bonnen en treinkaartjes, of het overzicht van ov-chipkaart.nl worden geaccepteerd;
  - er geldt een termijn van vier weken voor het indienen van declaraties;
  Het bestuur behoud zich het recht voor om te besluiten om niet tot uitbetaling van een declaratie over te gaan.
 

Verification