Of kom gezellig langs op ons kantoor!


Bestuursleden

Mo Quirijnen

Mo Quirijnen

Huisvesting, Acties, Perswoordvoerder, Welzijn

Stijn Lintsen

Stijn Lintsen

Financiën, Mobiliteit, LSVb, Medezeggenschap HAN

Roos Lips

Roos Lips

Medezeggenschap RU, Medezeggenschap HAN, PR

Hanna Eisen

Hanna Eisen

Welzijn, Huisvesting, PR, Internationalisering


Bijzondere data en vakanties 2022-2023
Op een aantal data is het kantoor gesloten.
21 december t/m 3 januari (Kerstvakantie)
7 april (Goede Vrijdag)
10 april (Tweede Paasdag)

27 april (Koningsdag)
1 t/m 5 mei (Meivakantie)
1 mei (Dag van de Arbeid)
18 mei (Hemelvaartsdag)
29 mei (Tweede Pinksterdag)
1 juli (Keti Koti)
14 juli t/m 31 augustus (zomervakantie)

Info

Rekeningnummer: NL89TRIO0198549385
KvK-nummer: 40145328