Skip to main content

Schokkende conclusies in werkdrukrapport #WOinactie

Voor de Kerstvakantie plaatste WOinactie een oproep aan wetenschappers om ervaringen rondom overwerk te delen. In twee weken tijd kwamen er ruim 700 reacties binnen. Deze zijn bijna stuk voor stuk schokkend.

Links: het nieuwe rapport van #WOinactie. Rechts: het Rode Vierkant dat symbool staat voor deze onderwijsbeweging.

Dat de werkdruk op universiteiten enorm hoog is, wisten we natuurlijk al langer. #WOinactie kwam eerder deze week echter met een nieuwe rapportage. Waar eerder onderzoeken vooral waren gericht op cijfers, is nu gekozen voor een kwalitatieve opzet. Daardoor komt nog duidelijker naar voren wat voor schrikbarende gevolgen de burn-out cultuur heeft voor de mensen die ons onderwijs tegen de verdrukking in draaiende houden.

‘Ik probeer 2 avonden per week niet te werken, maar dat lukt vaker niet dan wel.’

Respondent uit het onderzoek

Vooral de resultaten over de gevolgen van overwerk zijn zeer schokkend. Medewerkers geven massaal aan te piekeren, wakker te liggen en zelfs fysiek pijn te ervaren als gevolg van de nooit kleiner wordende stapel werk.

Maar het gaat nog verder, want ook in hun privéleven geven onze docenten aan grote problemen te ervaren. Er blijft geen tijd over om vrienden te spreken, te sporten of op vakantie te gaan. Er zijn zelfs meldingen van docenten die, door jarenlang structureel over te werken, zijn vervreemd van hun partner of kinderen. Over vrijwel de gehele linie, van het ondersteunend personeel tot de hoogleraar, geven respondenten bovendien aan dat er geen uitzicht is op verbetering.

‘Ik ben geprikkeld en kapot aan het eind vd dag, weekend inclusief mijn kinderen en man zijn de dupe, evenals mijn huwelijk. Ik sport niet meer, heb geen tijd voor mezelf en loop al jaren op mijn laatste reserves.’

Respondent uit het onderzoek

WOinactie heeft eerder deze week collectief aangifte gedaan bij de arbeidsinspectie. De hoop is dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnenkort ook zelf onderzoek gaat doen, en vervolgens maatregelen treft om de structurele oorzaken van werkdruk weg te nemen. Vanzelfsprekend kan WOinactie ook de komende tijd op steun vanuit AKKU rekenen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Interview met welzijnscoördinator Sam

Afgelopen vrijdag was AKKU aanwezig bij het Leeravontuur Stress & Burnout. Medewerkers van onderwijsinstellingen in de regio kwamen daar samen met ervaringsdeskundigen en experts om te praten over het welzijn van hun leerlingen en studenten.

Sam en Bran, respectievelijk coördinator en bestuurslid op het gebied van welzijn, sloten aan bij een panel over studiestress. Voor een zaal met meer dan honderd toeschouwers gingen zij in gesprek met drie studieadviseurs over wat er gedaan kan worden op de HAN en RU. Een mooie gelegenheid dus om Sam te interviewen. Hij houdt zich inmiddels al meer dan een jaar met dit thema bezig voor AKKU.

Sam, hoe gaat het nu met het welzijnsbeleid op de HAN en RU?
Er worden nu wel al stappen gezet, met name aan het geven van de juiste verwijzingen wanneer studenten om hulp vragen. De onderwijsinstellingen willen graag dat studenten bij een behandelaar terechtkomen en niet blijven hangen in hun problematiek.

Dat is op zich goed, maar helaas blijft de discussie op dit moment wel hangen bij wat we ook wel de nazorg noemen. Er wordt veel gedaan over het helpen van studenten die in de problemen zitten, maar we zouden ook moeten kijken naar preventie.

Er valt veel te winnen als structurele omgevingsfactoren die voor stress zorgen worden weggenomen. En het zou ook goed zijn als studenten de weg naar begeleiding al eerder weten te vinden, als de klachten nog niet zo groot zijn. Dat is nu moeilijk, met zeshonderd studenten per studie-adviseur kun je nu eenmaal nooit heel laagdrempelig contact onderhouden.

En wat gaat jullie werkgroep aankomend jaar doen?
We praten dus mee op de HAN en de RU over het welzijnsbeleid. Het afgelopen jaar hebben we een goede relatie opgebouwd met medewerkers, studieadviseurs en het CvB.

We zijn op dit moment vooral op de HAN aan het werk. Daar is al veel goede begeleiding, maar dat zit verspreid over de verschillende faculteiten. We willen gaan zorgen dat studenten van de HAN de mogelijkheden die er zijn ook weten te vinden.

We voeren niet alleen maar lobby, maar zijn zelf ook met een aantal projecten bezig. Achter de schermen zijn we hard aan het werk zodat we binnenkort ook zelf informatie aan studenten kunnen gaan verstrekken over preventie- en begeleidingsmogelijkheden.

Maar het mooiste plan is onze cursus stressmanagement. Het afgelopen jaar hebben we die ontwikkeld. Daarvoor hebben we samengewerkt met INDIGO, een grote praktijk. De cursus is wetenschappelijk onderbouwd en wordt dit jaar gratis beschikbaar voor studenten in Nijmegen.

Gaaf zeg. Jullie zijn met veel verschillende dingen bezig.
Dat klopt. We hebben nu echt een aantal projecten naast elkaar lopen. Gelukkig zijn we met een actieve groep van acht studenten. Maar mensen met interesse kunnen altijd aansluiten. Studenten die een keertje mee willen kijken, mogen ze altijd een berichtje sturen naar samdehaas@akku.nu

Doe mee! Deel dit bericht.