Spring naar de hoofdinhoud

Slimme verkeerslichten maken campusrotonde veiliger

De gemeente Nijmegen wil de onveilige situatie van de rotonde op de universiteitscampus aan de Heyendaalseweg/Erasmuslaan aanpakken. Door 20.000 euro te investeren in verhoging van fietspaden, extra bebording en een kunstwerk op de rotonde, verwacht de gemeente de situatie veiliger te maken.

OV-coördinator Freek Bos van Studentenvakbond AKKU stelt dat hiermee de situatie niet veilig genoeg wordt. ‘’De gemeente geeft geld uit aan een papieren maatregel die het probleem niet oplost.’’ In zijn ogen ligt het gevaar niet in de te hoge snelheid van automobilisten en bussen: “Er is een conflict tussen de vele voertuigen en fietsers op de campusrotonde. Voor dat probleem moet een oplossing worden gezocht.”

Bos pleit voor een geleidelijke doorstroom van zowel fietsers als bussen. Dat kan volgens Bos onder andere bereikt worden door een slim verkeerslicht: ‘’Zo’n verkeerslicht voorkomt dat bussen en fietsers tegelijk op de rotonde zijn. Op die manier worden onveilige situaties echt vermeden.’’

Doe mee! Deel dit bericht.

Landelijke brievenactie: doe ook mee!

De periode van 19 tot en met 23 maart zal in het teken staan van acties tegen de maatregelen in het hoger onderwijs. Landelijk houden de studentenbonden een actie om zovéél mogelijk studenten een brief laten schrijven gericht aan Tweede Kamerleden, om hen op het hart te drukken dat het wetsvoorstel van Zijlstra moet worden tegengehouden. Het betreft de grootste bezuiniging op studiefinanciering sinds de invoering van het stelsel.

AKKU doet mee aan deze actie en heeft ervoor gezorgd dat de brieven klaar liggen bij al bijna elke studievereniging, op ons kantoor en nu ook online! Postzegel is niet nodig, want wij zullen ze persoonlijk overhandigen.

Help ook mee! Haal de brieven op bij je studievereniging of kom bij ons langs om ze te ondertekenen, vertel het ook aan andere studenten, laat zelfs je ouders er een ondertekenen! Door dit te doen versterk je de positie van de LSVb in een belangrijke lobby en help je ons om Kamerleden te overtuigen om het onderwijs toegankelijk te houden.

Geacht Tweede Kamerlid – OV

Geacht Tweede Kamerlid – basisbeurs master

Geacht Tweede Kamerlid – aanvullende beurs

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Inchecken op stations – Hoe verder?

Eind 2011 heeft Studenten Vakbond AKKU schriftelijke vragen gesteld over het in- en uitchecken voor studenten. We voorzagen problemen op stations omdat er te weinig paaltjes staan.

In tussen zijn er 3 maanden verstreken, tijd voor een update. Veolia heeft op station Nijmegen Heyendaal in verband met de drukte extra paaltjes geplaatst. De antwoorden van Syntus over de stations van Arnhem en Zutphen zijn bijgevoegd. Over de situatie op station Arnhem Presikhaaf nabij de HAN in Arnhem wordt nog overlegd gevoerd met de NS. Er zijn wel tijdelijk extra paaltjes geplaatst.

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeente Nijmegen en AKKU werken samen aan beter OV

Om de drukte op de Heyendaalshuttle aan den lijve te ondervinden, reist Mobiliteitswethouder Henk Beerten op woensdag 7 september mee met de studenten in lijn 10. Aansluitend gaan hij, medewerkers van de gemeente Nijmegen en studentenvakbond AKKU met studenten in gesprek op het Erasmusplein.

De actie maakt onderdeel uit van de campagne ‘Praat mee over het HOV’ van de gemeente Nijmegen. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en onderscheidt zich van het huidige OV door snelheid, betrouwbaarheid en comfort. HOV rijdt over vrijliggende infrastructuur en heeft voorrang op ander verkeer. De beoogde eerste Nijmeegse HOV-lijn loopt van Nijmegen-Noord, via het stadscentrum en campus Heyendaal naar Kleve. Het is de ambitie van de gemeente om deze HOV-lijn te realiseren in de vorm van een tram.

Deze HOV-lijn moet een oplossing bieden voor de afnemende bereikbaarheid van Nijmegen in het algemeen en campus Heyendaal in het bijzonder. Momenteel vertrekt er tussen 8.00 en 17.30 uur iedere 4 minuten een bus van Nijmegen CS naar campus Heyendaal. Ondanks deze hoge frequentie bieden de bussen niet voldoende capaciteit om alle studenten op comfortabele wijze te vervoeren. Studentenvakbond AKKU zet zich in voor een oplossing van het capaciteitsprobleem op dit traject.

Daarom nodigde AKKU wethouder Henk Beerten uit een keer tijdens de ochtendspits met lijn 10 richting campus te reizen. De gemeente Nijmegen grijpt deze kans aan om met betrokkenen op de campus in gesprek te gaan. Woensdag om 8.40 uur stappen leden van het projectteam HOV, wethouder Henk Beerten en vertegenwoordigers van AKKU daarom vanaf Centraal Station op lijn 10. Na aankomst op de campus gaat het gezelschap in gesprek met studenten op het Erasmusplein.

Voordat de Nijmeegse raad in 2012 een beslissing neemt over het HOV-vervoermiddel (bus en/of tram) en het definitieve tracé, kunnen belanghebbenden zich uitspreken over de HOV-plannen van de gemeente. Naast de actie op de Radboud Universiteit worden deze week forenzen bevraagd op P+R Waalsprinter. Op 13 september staat een informatieavond in de Waalsprong gepland. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hun vragen, ideeën en opmerkingen kwijt op de HOV-website, www.nijmegen.nl/hov, via Twitter en Facebook of per post of mail (hov@nijmegen.nl). De gemeente denkt op deze manier het optimale resultaat te kunnen behalen: het beste plan, maar ook een HOV-verbinding die in de toekomst goed gebruikt wordt en als katalysator dient voor economische bedrijvigheid en de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Doe mee! Deel dit bericht.

Inspraakreactie AKKU voor gemeente Nijmegen over Heyendaalshuttle

Begin december is er in de gemeenteraad van Nijmegen en de Stadsregioraad gesproken over het definitieve Programma van Eisen voor het busvervoer in Nijmegen en Arnhem vanaf 2013. In dit programma staat opgenomen waaraan de bussen en busdienst in Nijmegen tussen 2013 en 2023 moet voldoen. De OV-werkgroep heeft hierop ingesproken omdat er nog een aantal punten waren waarop verbetering mogelijk zijn. De inspraak reactie is hieronder downloaden.
De inspraak heeft er voor gezorgd dat er in 2013 een verbetering gaat plaats vinden in het OV tussen het station en Heyendaal. Wat de verbetering exact zal zijn wordt later dit jaar bekend.

Attachment Size
inspraakgemeentenijmegen.doc 58 KB
Doe mee! Deel dit bericht.

Door studentenvakbond AKKU meer bussen naar Heyendaal

Nijmegen, 09 september 2010 – Sinds anderhalve week rijden er in de avonduren meer bussen tussen station Nijmegen en de campus van de Radboud Universiteit (RU) en de hogeschool Nijmegen (HAN). Busmaatschappij Breng heeft met de introductie van de RijnWaalsprinter de adviezen van Studentenvakbond AKKU overgenomen. AKKU vertegenwoordigt studenten in het Regionaal Overleg Consumentenorganisatie Openbaar Vervoer (ROCOV). De campus is hierdoor in de avonduren beter bereikbaar.

Op 29 augustus is de RijnWaalSprinter geïntroduceerd: een nieuwe snelle en frequente buslijn tussen Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen rijdt de bus door voor een “rondje Heyendaal”. AKKU is zeer verheugd over deze verbetering. Woordvoerder Openbaar Vervoer Freek Bos: “Het aantal bussen in de avonduren is al jaren een aandachtspunt. Lijn 10 rijdt ’s avonds niet, terwijl er wel colleges en tentamens in avonduren worden gegeven”. De RijnWaalSprinter sluit goed aan op de treinen op het station van Nijmegen. “We zijn zeer blij dat Breng onze adviezen heeft overgenomen,” zo vervolgt Bos.

In plaats van twee keer per uur, rijdt er nu vier keer per uur een bus van campus naar station en vice versa. De hogere frequentie is een verbetering voor de bewoners in de omgeving van de campus Heyendaal. “Het aantal studenten dat rond Heyendaal woont, groeit gestaag. Het is ook daarom belangrijk dat dit gebied goed bereikbaar is”, aldus Bos.

De eerste periode van het nieuwe collegejaar legt altijd een grote druk op de Heyendaalshuttle. In de ochtendspits heerst er chaos op het busstation in Nijmegen. Bos: “De drukte levert gevaarlijke situaties op. Samen met Breng gaan we ook hiervoor op zoek naar oplossingen”. Studentenvakbond AKKU blijft zich in de toekomst inzetten voor een goede bereikbaarheid van de campus.

Doe mee! Deel dit bericht.