Spring naar de hoofdinhoud

Kom met langetermijnvisie voor bus 10!

De sardienblikbus wordt hij ook wel genoemd: de belangrijkste OV-verbinding tussen de HAN, de Radboud Universiteit, het Radboud UMC en het station van Nijmegen. Op koude, regenachtige dagen zoals nu in de herfst zijn de ramen beslagen en de gangpaden tot de nok toe volgepropt. Bij station Heyendaal staan veel studenten verslagen te wachten op de bus erna, omdat het binnenwurmen van de bus tevergeefs was: hij zat bij het Erasmusgebouw al vol.

De buslijn is misschien wel de drukste buslijn van Oost-Nederland en het lijkt er niet op dat hier verandering in gaat komen. Steeds meer studenten kunnen geen woning vinden binnen fietsafstand van de campus en het aantal studenten lijkt gestaag door te gaan groeien. In de huidige situatie rijdt er elke 5 minuten (of vaker, als er genoeg buschauffeurs in de spits beschikbaar zijn) een bus met een capaciteit van zo’n 160 sardientjes. Ter vergelijking: in de intercity tussen Arnhem en Nijmegen passen bijna 600 mensen. En dat is zittend.

Sinds 2014 is deze situatie onveranderd gebleven, terwijl het aantal reizigers is blijven toenemen. Met name de hyperspits is een probleem: bij tijden van begin of einde van colleges stromen de haltes tot de weg aan toe vol. Uiteindelijk werd de situatie zo nijpend, dat als noodoplossing bij de HAN en de Radboud verschillende collegetijden zijn afgedwongen. Ook staan er elke ochtend twee personeelsleden bij de stationshalte om te zorgen dat het instappen veilig verloopt. Voor het personeel worden alle blikken opengetrokken: kantoorpersoneel van Breng in het bezit van een grootrijbewijs worden op de bussen ingezet.

Dit soort noodoplossingen wijzen op een fundamenteel gebrek aan visie. En de huidige situatie is onhoudbaar: met het huidige tekort aan buschauffeurs is het onmogelijk om in het huidige systeem de verwachte reizigersgroei op te vangen, zeker als we kijken naar de langere termijn.

Daarom roept AKKU de gemeente en provincie op om met een langetermijnvisie te komen voor de lijn. Een visie waarin studenten en medewerkers op de campus comfortabel, snel en duurzaam kunnen reizen. Want het probleem strekt zich verder uit dan moeten staan of moeten wachten: mensen met verminderde mobiliteit, zicht of andere beperkingen kunnen in de huidige situatie vaak niet veilig reizen. Bovendien zorgt het gebrek aan capaciteit ervoor dat meer mensen zullen kiezen voor de auto; met files en negatieve milieueffecten als gevolg.

Duurzaam hoogwaardig OV is geen futuristische utopie. Het is bestaande technologie waar vandaag nog in geïnvesteerd kan worden. En lijn 10 is geen ingewikkelde lijn. Het heeft voor een groot deel zijn eigen rijbaan en is hemelsbreed slechts zo’n 3 kilometer lang. Kijk daarom naar wat andere steden doen. Zowel in het binnen- als het buitenland. Daar zijn ze al lang met oplossingen gekomen voor dit probleem.

Utrecht: van dubbelgelede bussen naar trams

In Utrecht deed zich exact hetzelfde probleem voor: de buslijnen richting De Uithof (inmiddels: Science Park) – waar net als in Nijmegen de hogeschool, universiteit en meerdere ziekenhuizen zijn gevestigd – waren overvol en konden de capaciteit niet aan. Daar werd in eerste instantie voor de gemakkelijkste oplossing voor het probleem gekozen: langere bussen. Er werd al in 2003 gekozen voor dubbelgelede bussen (dus met twee “harmonica’s” in plaats van één) met 5 deuren. Hoe meer deuren, hoe sneller en efficiënter en in- en uitgestapt kan worden: iets wat met de huidige bussen een groot knelpunt is.

De extra capaciteit van een derde busdeel bij dubbelgelede bussen zorgt ervoor dat er meer reizigers per buschauffeur vervoerd kunnen worden: cruciaal met het huidige tekort aan chauffeurs. Wel is er een kanttekening: een extra busdeel is een vooruitgang, maar niet toekomstbestendig. Bussen kunnen nou eenmaal niet veel langer worden dan drie delen zonder dat ze een gevaar voor het verkeer gaan vormen.

Dit werd juist in Utrecht pijnlijk duidelijk. Lijn 12 werd daar een berucht begrip, nog meer dan de Nijmeegse lijn 10 dat nu is. Dus moest de stad opnieuw terug naar de tekentafel. De conclusie was duidelijk: er moest een tram komen. De wens voor een tram naar de Uithof was er al heel lang: nog voor de jaren ’80 was het idee er al. In 2020 was het na veel politiek gesteggel eindelijk zo ver: de Uithoftram was een feit.

Inmiddels is de lijn een succes: de capaciteit van trams ligt immers vele malen hoger dan die van bussen. En dat niet alleen. Trams zijn energie-efficiënter, gaan veel langer mee, hebben dus nog minder bestuurders nodig dan lange bussen en bovendien maken ze gelijkvloerse instap zonder ondersteuning mogelijk: een game-changer voor mensen in een rolstoel.

Tram 22 vanuit het Science Park naar Utrecht Centraal (bron: Het Utrechts Archief)

Deze eigenschappen zouden enorme voordelen kunnen bieden in Nijmegen. De stad heeft meer dan genoeg inwoners om een tramsysteem te kunnen waarborgen. Er zijn meerdere Duitse steden zoals Plauen (65.000 inwoners) en Gera (91.000 inwoners) die met veel minder inwoners een uitgebreid tramnetwerk hebben. Sterker nog: Nijmegen zelf had tot en met 1955 een eigen tramnetwerk dat zich met 3 lijnen uitstrekte van Neerbosch tot Berg en Dal.

Wees dus niet bang om de mogelijkheid voor een tramverbinding te onderzoeken. Op de lange termijn verdient dit soort infrastructuur zichzelf vaak indirect meer dan terug. Zo’n netwerk kan namelijk decennialang blijven liggen.

Linz: dubbelgelede trolleybussen

Hoewel een tram enorme voordelen biedt ten opzichte van een bus kleven er ook een aantal nadelen aan. Zo is de investering op korte termijn aanzienlijk duurder dan een buslijn. Ook heeft het niet zo veel zin om slechts één tramlijn aan te leggen, zo’n netwerk moet je uitbreiden. Met die gedachte in ons achterhoofd is het misschien verstandig om te kijken naar een tussenoplossing: de trolleybus. Arnhem heeft al een zeer uitgebreid trolleysysteem. De kennis en logistiek is er al. De trolleybus plaatst zich zo’n beetje tussen een bus en een tram: de efficiëntie en betrouwbaarheid van een tram door de bovenleiding, gecombineerd met de flexibiliteit van een bus.

De huidige route van lijn 10 is ontzettend eenvoudig te elektrificeren: op de busbaan heeft niemand last van de bedrading en op de campus rijdt de bus in een cirkel, waardoor er zeer weinig wissels, betrekkelijk weinig draad en geen lussen nodig zijn. Daarnaast is het een kort traject en dus relatief goedkoop om aan te leggen.

Daar komt nog bij dat de nieuwste generatie trolleybussen ook op batterijen kan rijden. Bussen kunnen zelfstandig naar de remise rijden en bovendien kunnen andere lijnen die van de busbaan gebruik maken ook “getrolleyficeerd” worden. Zo’n trolleynetwerk is ook nog zeer eenvoudig uit te breiden: bussen tussen Nijmegen en Arnhem kunnen van beide netwerken profiteren.

Als voorbeeld kunnen we kijken naar Linz: deze stad in Oostenrijk is met 200.000 inwoners zeer goed vergelijkbaar met Nijmegen. Daar rijdt sinds een aantal jaar een tram-achtige trolleybus die op batterijen kan rijden.

Dubbelgelede trolleybus in Linz (bron: Linz AG)

Tijdelijke mogelijkheden

In de tussentijd kan er gezocht worden naar oplossingen die minder tijd kosten om te implementeren. Een voorbeeld hiervan is het diversifiëren van het vervoersaanbod. Hiermee wordt bedoeld dat er naast bus 10 meer aantrekkelijke verbindingen moeten komen om van en naar de campus te reizen. Zo zou je buslijnen 6, 15 en 12 kunnen opwaarderen naar een hogere capaciteit en frequentie (buslijn 13 op dezelfde route is nota bene recentelijk afgeschaft). Deze, vaak nu al drukbezette, buslijnen doen respectievelijk het ziekenhuis en de Universiteit via een andere route aan en zouden een deel van de capaciteit van bus 10 kunnen opvangen. Ook kan er gekozen worden voor het laten stoppen van bus 300 op dezelfde halte als bus 10. Deze wordt dan ook met gelede bussen gereden, eventueel ook nog eens op dezelfde voorgestelde trolleyleiding bij de campus waar deze bus ook in Arnhem gebruik van kan maken.

Aanpassen haltes

Tot slot is het van groot belang dat niet alleen het vervoersmiddel zelf, maar ook de haltes worden aangepast om ruimte te bieden voor een groter aantal reizigers. Met name op de haltes Centraal Station, Station Heyendaal en Erasmusgebouw (en in de avondspits HAN) bieden momenteel onvoldoende ruimte voor in- en uitstappende reizigers. Met name het instappen op het Centraal station zou veel efficiënter kunnen door meerdere haltes aan te leggen in de nieuwe stationssituatie.

Ook de hoeveelheid beschutting tijdens regenachtige dagen is op de huidige haltes zwaar ondermaats. Vaak wordt er gedrongen om de beperkte ruimte onder de abri’s en moet de rest in de regen staan. Daar komt bij dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan bij het oversteken bij de haltes. Zorg er dus voor dat er voldoende ruimte is voor voetgangers om veilig over te kunnen steken bij de haltes, zeker voor mensen met een beperking. Momenteel is er vaak nog te veel ruimte voor auto’s om met grote snelheid langs deze haltes te rijden.

Conclusie

Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland, kom met een toekomstbestendig plan voor het OV tussen Heyendaal Campus en het Centraal Station. De noodzaak is overduidelijk. Zorg voor een duurzame, veilige en toegankelijke manier om met het OV naar de campus te komen, zodat mensen niet gedwongen worden om in de auto te stappen. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Mobiliteit is een recht, geen luxe.

Doe mee! Deel dit bericht.

De Duitse buslijn SB58 wordt X25 /// The German busline SB58 will be X25

December 2023: the new busline is delayed for at least a year due to financing problems

December 2023: de nieuwe buslijn heeft minstens een jaar vertraging wegens financieringsproblemen

English follows Dutch /// Engels volgt Nederlands

De buslijn wordt aan het eind van 2023 vernieuwd en zal sneller en vaker gaan rijden.

De stad Nijmegen en de onderwijsinstellingen Radboud Universiteit en de HAN University of Applied Sciences trekken veel studenten aan die niet binnen de gemeentegrenzen wonen. Door het grote tekort aan studentenkamers in Nijmegen kiezen sommige studenten ervoor om uit te wijken naar steden en dorpen in de omgeving en vanaf daar te reizen naar de RU of de HAN.

Kranenburg en Kleve, net over de Duitse grens, trekken studenten aan met relatief lage huurprijzen en meer beschikbare huisvesting. Als je als student daar woont en wilt pendelen door middel van openbaar vervoer, ben je afhankelijk van de Duitse buslijn SB58, die Emmerich via Kleve en Kranenburg met de campus verbindt. Op dit moment bestaan er echter wat problemen met deze buslijn die om verbetering vragen: de bus rijdt niet vaak genoeg en de busrit duurt veel langer dan nodig is.

Als gevolg van een slecht ingericht tijdschema wordt de capaciteit van de bus op sommige momenten volledig uitgeput. In de weekenden is dit probleem nog groter, wanneer de bus maar een keer per uur of nog minder rijdt. Dit tijdschema zou verbeterd kunnen worden door de bus constant twee keer per uur te laten rijden, in het bijzonder tijdens de ochtenden wanneer colleges en lessen normaliter beginnen. Daarnaast bestaan er nu veel bushaltes waar bijna geen passagiers in- of uitstappen. Dit heeft een dermate lange reistijd als gevolg waardoor het pendelen nog uitputtender wordt.

De mobiliteitswerkgroep van AKKU heeft het contact gezocht met het bedrijf die deze buslijn exploiteert. In deze gesprekken werd duidelijk dat er begrip was voor onze zorgen over de buslijn. Verrassend genoeg bleek dat er al veranderingen in de maak waren in verband met het oplossen van de eerdergenoemde problemen. Deze veranderingen komen neer op het ontstaan van een nieuwe, verbeterde buslijn aan het einde van 2023. Deze lijn zal X25 gaan heten. Het is een toevoeging aan de bestaande lijn SB58, die niet volledig zal verdwijnen, maar deze zal vanaf dat moment niet meer verder rijden dan de grens met Nederland. De X25 zal het hele gebied tussen Emmerich en Nijmegen blijven bedienen. Het busbedrijf belooft een kortere reistijd, minder bushaltes en een aangepast tijdschema waarbij elk half uur een bus rijdt in allebei de richtingen.

English

There will be a new bus that drives faster and more frequently at the end of 2023.

The city of Nijmegen and the educational institutions Radboud University and the University of Applied Science Arnhem/Nijmegen attract a lot of students that don’t necessarily live within the municipality. Due to a large housing shortage in Nijmegen students choose cities and villages close by as a living place and commute to the RU or HAN.

               The municipalities of Kranenburg and Kleve just across the German border are attracting  students with relatively low rental prices and a higher housing stock. Once you are living there and want to commute by public transport you are dependent on the German bus line SB58 that connects Emmerich (Rhein) via Kleve and Kranenburg with the campus. Currently there are some issues that ask for improvement concerning this bus line: the bus does not run often enough and the bus ride takes much longer than necessary.

As a consequence of the poorly designed time schedule, at certain points of time the capacity of the bus is exhausted. Not to talk about the weekends where the bus is constantly going only one time per hour or even less. The time schedule could be improved by letting the bus ride constantly two times per hour, especially in the morning hours when lectures usually start. Furthermore there are a lot of bus stops in between where almost no one is getting in or off. This causes a higher travel time which makes commuting even more exhausting.

               The mobility team of AKKU is in contact with the bus company that serves this line. Results of our discussions were that they totally understand our concerns with that bus line. Surprisingly they were already coming up with solutions for the problems. In practice that means that there will be a new improved bus line in the end of the year 2023. This line will be called X25. It is an addition to the currently existing SB58 that will be shortened and terminate at the Dutch – German border. The X25 will serve the whole section between Emmerich and Nijmegen. The bus company promises a shorter travel time, less stops and an adapted bus schedule with each half hour one bus in both directions.

               We as AKKU try to keep the discussions going and want to make the campus as reachable as possible. If you are interested in this kind of issues you are welcome to join the mobility team of Student Union AKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

Duur OV is niet oké

Waarom is het openbaar vervoer zo kneiterduur? Dat vraag ik mij af. Studenten zitten vast in Nijmegen en worden tegengehouden door de poortjes op Nijmegen Centraal en de prijs van het OV. In dit artikel onderzoek ik aan de hand van interviews met internationals de stand van zaken in het OV en de gevolgen die dit hen heeft.

Studenten zijn erg afhankelijk van het openbaar vervoer. We reizen veel; naar colleges, naar huis in het weekend, de stad, evenementen en sportwedstrijden. Van vroege colleges doordeweeks tot late avonden in het weekend, het openbaar vervoer is ons tweede thuis. De overheid ondersteunt studenten met het studentenreisproduct, waardoor we doordeweeks óf in het weekend gratis kunnen reizen, en het andere deel van de week met een korting. 

Dit klinkt ideaal, maar dat is het niet. Een weekend naar je ouders, of die ene treinreis die tóch doordeweeks moet, kost al snel tientallen euro’s. Dit is gek; het doel van het openbaar vervoer is transport waar iedereen gebruik van kan maken. Het voelt voor studenten tijdelijk toegankelijk door het reisproduct. Maar kleur net buiten de lijntjes, buiten de tijd van je abonnement, en je kan flink betalen. Om dan te bedenken dat het overgrote deel van Nederland niet een dergelijk abonnement heeft, en dus altijd de volle prijs betaalt. Het OV doet dus niet waar het voor bedoeld is; iedereen betaalbaar laten reizen.

Ik wilde erachter komen in hoeverre dit probleem leeft onder studenten. In hoeverre verhindert de prijs van het OV studenten? Om deze vraag te beantwoorden ben ik in gesprek gegaan met een groep internationale studenten. Internationals hebben alleen recht het studentenreisproduct als ze meer dan 56 uur per maand werken, wat voor velen onhaalbaar is naast een fulltime studie. 

Allereerst geven de internationals aan dat de informatievoorzieningen voor het gebruik van openbaar vervoer zeer beperkt is. De Radboud Universiteit geeft enkel de informatie dat internationals een OV-chipkaart moeten aanschaffen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om korting te krijgen binnen het openbaar vervoer, maar deze moeten de internationals wel zelf uitzoeken, terwijl de meeste anderen ook niet weten dat deze opties er zijn. 

Een van de studenten die ik sprak, moest door de woningkrapte op een kamer wonen in Arnhem. Elke dag op en neer reizen is op zichzelf geen probleem, maar de kosten die ze  elke dag betalen om in Nijmegen te komen, tellen aan het eind van de maand wel flink op. 

Het idee van Erasmus studenten, studenten die binnen de EU studeren, is dat zij overal in Europa gelijk behandeld zouden moeten worden. Studenten die vanuit het buitenland in Nederland komen studeren, hebben weinig mogelijkheden tot gratis OV. Hierdoor worden zij niet gelijk behandeld en wordt het voor lastig om mee integreren bij de Nederlandse studenten. Ook krijgen zij geen mogelijkheid om Nederland rond te reizen, iets wat onder internationals wel leeft, omdat dit een reden is om naar het buitenland te gaan. 

Een van de studenten die ik sprak, is lid geworden van een sportvereniging. Dit heeft hij gedaan om zo makkelijker aansluiting te vinden bij medestudenten. Echter, voor competities en toernooien is het voor hem lastig, omdat hij niet altijd mee kan doen, omdat de OV kosten nou eenmaal te duur zijn om de reizen te kunnen betalen. Hierdoor ervaart hij dat het lastig is om zich helemaal betrokken te zijn bij de vereniging. 

Dit probleem leeft onder meer internationals dan slechts degene die ik heb gesproken. Internationals gaven aan dat hun medestudenten erg blij waren dat ze de kans kregen om hun verhaal en problemen te delen, omdat hiermee zij zich hiermee ook vertegenwoordigt voelen. En dat is het allerbelangrijkste, we moeten zorgen dat alle studenten vertegenwoordigd zijn en kans krijgen om deel te nemen aan het studentenleven. 

Hieruit blijkt dat de gevolgen voor studenten groot zijn. De financiële drempel van het OV sluit studenten buiten om deel te nemen aan (delen van) het studentenleven, zoals sportwedstrijden, werk of andere sociale activiteiten. Studenten zijn in de bloei van hun leven en moeten de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Daarnaast is het voor internationals die door de kamernood geen kamer kunnen vinden extra lastig. Zij zijn genoodzaakt in een andere stad te gaan wonen en daarmee gaan de weer maandelijks extra reiskosten bij gepaard. 

Voor een international is het wel mogelijk om aan studiefinanciering en een studentenreisproduct te komen. Dit is enkel mogelijk wanneer een international ten minste 56 uur in de maand (gemiddeld 14 uur per week) gaat werken. Voor veel internatioanls is dit niet mogelijk. Veel internationals komen hierheen om hun studie te doen, en willen dat nominaal doen. Geen van de internationals was van deze regeling op de hoogte. Dit zet ook weer vraagtekens bij de communicatie en informatie richting internationals, die in Nederland komen studeren. 

Om te zorgen dat internationals in Nederland gewoon kunnen studeren, en ook de kans krijgen actief deel te nemen aan het studentenleven, is het van belang dat iedereen recht heeft op gratis openbaar vervoer tijdens diens studententijd. Deze maatregel kost weliswaar geld, maar het zou juist een hele belangrijke investering zijn van onze maatschappij in de toekomst. Hierdoor kunnen we alle studenten blijven betrekken in het studentenleven, waardoor we een sterkere volgende generatie hebben in onze maatschappij.

Dus, wij willen gratis OV voor álle studenten!

Doe mee! Deel dit bericht.

De ondergang van de nachtbus

Sinds eind februari is het Nijmeegse nachtleven weer tot leven gekomen, door het loslaten van een verplichte eindtijd in de horeca. Dit betekent dat studenten ook weer thuis moeten komen, op een snelle en veilige manier. Veel studenten hebben een fiets, maar er zijn genoeg mensen die niet naar huis willen of kunnen fietsen, daarvoor kan lopen niet de enige andere betaalbare optie zijn. Daarom vindt AKKU dat de nachtbussen van Nijmegen terug moeten komen.

Een nachtbus is essentieel voor een aantal groepen. Allereerst studenten die zo ver weg wonen, dat het niet te doen is om ‘s nachts nog terug te fietsen, naar bijvoorbeeld Dukenburg. Er zijn ook genoeg studenten, waaronder veel HAN-studenten, die niet op kamers wonen en dus ‘s nachts nog met de trein terug naar het ouderlijk huis moeten. Naar het station lopen is voor veel studenten heel ver en zeker niet aangenaam.  Als een nachtbus ontbreekt, kunnen studenten tot maximaal 12 uur in Nijmegen blijven, waardoor een groot deel van de studentenbeleving wegvalt. Daarnaast hebben veel internationals geen fiets en zijn daardoor afhankelijk van de bus, om niet door de halve stad te hoeven lopen. 

Nu de vraag naar een nachtbus door het openen van het nachtbus weer teruggaat naar de niveaus van voor de corona-pandemie, is het tijd om ook de nachtbussen weer te laten rijden. Breng weigert tot nu toe de nachtbus te herintroduceren, aangezien er geen vraag zou zijn. Dit is een zeer slechte redenering, aangezien de vraag voor openbaar vervoer pas ontstaat als er aanbod is: niemand gaat op de bus wachten als er geen bushalte is. 

Wij pleiten ervoor dat het netwerk van nachtbussen weer terugkomt. Nachtbussen zijn belangrijk voor de sociale ontwikkeling studenten en zijn voor sommigen essentieel. Daarom, voor het belang van alle studenten: Breng de nachtbus terug!

Doe mee! Deel dit bericht.

Liggen jouw reisgegevens misschien ook bij DUO?

Liggen jouw reisgegevens misschien ook bij DUO? DUO heeft reisgegevens van honderden studenten ingekeken om te controleren of zij niet fraudeerden met hun basisbeurs. Reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV heeft op 22 augustus nader onderzoek aangevraagd.

Wil jij ook weten of DUO jouw reisgegevens heeft opgevraagd? Bits of Freedom vertelt jou hoe je daarachter kan komen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU mogelijk naar de rechter voor behoud Heyendaalshuttle

Nijmegen, 10 december 2014 – Studentenvakbond AKKU strijdt fel tegen de plannen van vervoerder Breng (Hermes) om lijn 10 op te heffen of de tarieven voor de bus te verhogen. Breng stelt deze maatregelen voor omdat het bedrijf inkomsten uit de studentenkaart misloopt. Studentenvakbond AKKU wordt gesteund door het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV) dat negatief over de plannen van Breng heeft geadviseerd.

Iedere ochtend is het dringen voor een plekje in de Heyendaalshuttle. Om de veiligheid te bevorderen, heeft de gemeente zelfs geïnvesteerd in nieuwe bushaltes op het stationsplein. Breng wil deze buslijn nu opheffen omdat het minder inkomsten zou opleveren in vergelijking met voorgaande jaren. Het bedrijf heeft echter onvoldoende aangetoond dat ze minder inkomsten krijgt uit de OV-studentenkaart.

Vervoerders in Nederland regelen zelf hoe zij de inkomsten die zij vanuit Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) krijgen voor het vervoeren van studenten onder elkaar verdelen. Voorzitter Floor Albers van der Linden: “Het kan niet zo zijn dat Breng studenten opzadelt met hun problemen.” Het is ook opvallend dat het totale budget van OC&W niet minder is geworden. “Als een vervoerder zelf een rol speelt in de verdeling, moet hij ook de gevolgen dragen van het feit dat hij bij het verdelen heeft zitten slapen” vervolgt Albers van der Linden. Bovendien krijgen treinvervoerders door de herverdeling meer geld toegewezen, waar Breng met hun treinen tussen Arnhem en Doetinchem ook van profiteert. Albers van der Linden: “De totale omzet van Breng kan gestegen zijn, maar toch willen ze lijn 10 schrappen of het tarief verhogen”.

ROCOV en Studentenvakbond AKKU zijn al in gesprek geweest met Hermes. Zo is voorgesteld om in overleg met OC&W te gaan over een herverdeling van het OV-studentenkaartbudget of het aantrekkelijker maken van het gebruik van lijn 10, zodat de bussen ook buiten de spits goed gevuld zijn. Hier heeft Hermes geen reactie op gegeven of toezeggingen gedaan. Het is onduidelijk waarom Nijmeegse studenten moeten boeten voor de slechte verdeling van de gelden.

Studentenvakbond AKKU eist dan ook dat de opdrachtgever van Breng, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de tariefsverhoging en het schrappen van lijn 10 verbiedt. De Stadsregio heeft het ROCOV van onvoldoende informatie voorzien om een gedegen advies te kunnen geven en kan daarom niet tot een goede belangenafweging komen. Neemt de Stadsregio desondanks toch een besluit, dan handelt de Stadsregio hiermee in strijd met de wet.

Doe mee! Deel dit bericht.

Meer fietsparkeermogelijkheden op Station Heyendaal

De gemeente Nijmegen en Prorail zullen op 16 juni starten met werkzaamheden rondom station Heyendaal aan de zijde van de Verlengde Groenestraat. Er zullen ongeveer 400 extra fietsklemmen worden aangebracht, de parkeerplaatsen worden omgebouwd naar Kiss&Ride (een kortparkeervoorziening) en het voorplein wordt opgeknapt.

Welke hinder is te verwachten:

  • Reizigers kunnen te allen tijde op het station komen. Voor de veiligheid zullen bouwhekken rondom de werkzaamheden worden geplaatst.
  • Fietsenklemmen kunnen tijdelijk buiten gebruik zijn. Minimaal twee weken van te voren wordt aangegeven wanneer de fietsen uit deze klemmen verwijderd moeten zijn. Er blijven altijd voldoende fietsenklemmen in gebruik.
  • De parkeerplaats is vanaf 16 juni buiten gebruik. In de definitieve situatie zijn er alleen K&R-plaatsen over. Er is geen mogelijkheid meer om de hele dag te parkeren.
Doe mee! Deel dit bericht.

De gevaarlijke verkeerssituatie rond de rotonde Erasmuslaan/Heyendaalseweg

Gisteren heeft Studentenvakbond AKKU samen met haar USR-fractie AKKUraatd een brief gestuurd naar de gemeente waarin aandacht gevraagd wordt voor de gevaarlijke situatie tussen bussen en fietsers bij de rotonde op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan.

De gemeente had eerder uitlatingen gedaan de rotonde te willen verbeteren, maar tot op heden hebben we daarvan niets gezien. Ook denken we niet dat het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde, zoals de gemeente van plan is, de gevaarlijke situatie tussen bussen en fietsers zal wegnemen.

We hebben de gemeente gevraagd op dit probleem op te lossen, waarbij we expliciet naar de realisatietermijn hebben gevraagd. Het is immers niet de bedoeling dat eerst iemand onder een bus terecht komt, voordat de gemeente aan veiligheidsmaatregelen gaat denken! Momenteel wachten we op reactie van de wethouder van Mobiliteit. We hopen dat de wethouder de urgentie van dit probleem inziet, en we zullen jullie in de op de hoogte houden zodra de wethouder met een reactie komt.

Zie hiervoor ook het bericht dat het ANS hierover schreef.

Doe mee! Deel dit bericht.

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenbond niet blij met nieuwe halte station Nijmegen

Stationsplein Nijmegen. Foto: Theo van ZwamNIJMEGEN – De studentenbond Akku is niet blij met de plannen van de gemeente Nijmegen om langs de busbaan bij het Stationsplein nieuwe bushaltes te maken. Hier zouden straks onder meer de bussen van en naar campus Heyendaal moeten stoppen.

Akku vreest dat dit gevaarlijke situaties oplevert omdat dan grote groepen mensen de busbaan over moeten steken richting het NS-station. Het opsplitsen van het huidige grote busstation is een verkeerde keuze, meent Akku. “Zo creëer je onduidelijkheid voor de reizigers. Overstappen voor reizigers wordt ook extra ingewikkeld en onduidelijker”, meldt woordvoerder Freek Bos. “Er moet ook een grotere afstand afgelegd worden door de reizigers.”

Het opsplitsen van het busstation gaat in tegen alle trends, meent Bos. In bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Ede-Wageningen worden het station en de stationsomgeving juist verbouwd om de busstation meer te centraliseren omdat dit reizigersvriendelijker is. Reizigers verdwalen juist op deze stations omdat er meerdere bushaltes/stations zijn.

Op 19 september neemt de gemeenteraad een besluit over de aanpassingen bij het Stationsplein.

© Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.
Foto: Theo van Zwam

Doe mee! Deel dit bericht.