Skip to main content

Liggen jouw reisgegevens misschien ook bij DUO?

Liggen jouw reisgegevens misschien ook bij DUO? DUO heeft reisgegevens van honderden studenten ingekeken om te controleren of zij niet fraudeerden met hun basisbeurs. Reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV heeft op 22 augustus nader onderzoek aangevraagd.

Wil jij ook weten of DUO jouw reisgegevens heeft opgevraagd? Bits of Freedom vertelt jou hoe je daarachter kan komen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU mogelijk naar de rechter voor behoud Heyendaalshuttle

Nijmegen, 10 december 2014 – Studentenvakbond AKKU strijdt fel tegen de plannen van vervoerder Breng (Hermes) om lijn 10 op te heffen of de tarieven voor de bus te verhogen. Breng stelt deze maatregelen voor omdat het bedrijf inkomsten uit de studentenkaart misloopt. Studentenvakbond AKKU wordt gesteund door het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV) dat negatief over de plannen van Breng heeft geadviseerd.

Iedere ochtend is het dringen voor een plekje in de Heyendaalshuttle. Om de veiligheid te bevorderen, heeft de gemeente zelfs geïnvesteerd in nieuwe bushaltes op het stationsplein. Breng wil deze buslijn nu opheffen omdat het minder inkomsten zou opleveren in vergelijking met voorgaande jaren. Het bedrijf heeft echter onvoldoende aangetoond dat ze minder inkomsten krijgt uit de OV-studentenkaart.

Vervoerders in Nederland regelen zelf hoe zij de inkomsten die zij vanuit Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) krijgen voor het vervoeren van studenten onder elkaar verdelen. Voorzitter Floor Albers van der Linden: “Het kan niet zo zijn dat Breng studenten opzadelt met hun problemen.” Het is ook opvallend dat het totale budget van OC&W niet minder is geworden. “Als een vervoerder zelf een rol speelt in de verdeling, moet hij ook de gevolgen dragen van het feit dat hij bij het verdelen heeft zitten slapen” vervolgt Albers van der Linden. Bovendien krijgen treinvervoerders door de herverdeling meer geld toegewezen, waar Breng met hun treinen tussen Arnhem en Doetinchem ook van profiteert. Albers van der Linden: “De totale omzet van Breng kan gestegen zijn, maar toch willen ze lijn 10 schrappen of het tarief verhogen”.

ROCOV en Studentenvakbond AKKU zijn al in gesprek geweest met Hermes. Zo is voorgesteld om in overleg met OC&W te gaan over een herverdeling van het OV-studentenkaartbudget of het aantrekkelijker maken van het gebruik van lijn 10, zodat de bussen ook buiten de spits goed gevuld zijn. Hier heeft Hermes geen reactie op gegeven of toezeggingen gedaan. Het is onduidelijk waarom Nijmeegse studenten moeten boeten voor de slechte verdeling van de gelden.

Studentenvakbond AKKU eist dan ook dat de opdrachtgever van Breng, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de tariefsverhoging en het schrappen van lijn 10 verbiedt. De Stadsregio heeft het ROCOV van onvoldoende informatie voorzien om een gedegen advies te kunnen geven en kan daarom niet tot een goede belangenafweging komen. Neemt de Stadsregio desondanks toch een besluit, dan handelt de Stadsregio hiermee in strijd met de wet.

Doe mee! Deel dit bericht.

Meer fietsparkeermogelijkheden op Station Heyendaal

De gemeente Nijmegen en Prorail zullen op 16 juni starten met werkzaamheden rondom station Heyendaal aan de zijde van de Verlengde Groenestraat. Er zullen ongeveer 400 extra fietsklemmen worden aangebracht, de parkeerplaatsen worden omgebouwd naar Kiss&Ride (een kortparkeervoorziening) en het voorplein wordt opgeknapt.

Welke hinder is te verwachten:

  • Reizigers kunnen te allen tijde op het station komen. Voor de veiligheid zullen bouwhekken rondom de werkzaamheden worden geplaatst.
  • Fietsenklemmen kunnen tijdelijk buiten gebruik zijn. Minimaal twee weken van te voren wordt aangegeven wanneer de fietsen uit deze klemmen verwijderd moeten zijn. Er blijven altijd voldoende fietsenklemmen in gebruik.
  • De parkeerplaats is vanaf 16 juni buiten gebruik. In de definitieve situatie zijn er alleen K&R-plaatsen over. Er is geen mogelijkheid meer om de hele dag te parkeren.
Doe mee! Deel dit bericht.

De gevaarlijke verkeerssituatie rond de rotonde Erasmuslaan/Heyendaalseweg

Gisteren heeft Studentenvakbond AKKU samen met haar USR-fractie AKKUraatd een brief gestuurd naar de gemeente waarin aandacht gevraagd wordt voor de gevaarlijke situatie tussen bussen en fietsers bij de rotonde op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan.

De gemeente had eerder uitlatingen gedaan de rotonde te willen verbeteren, maar tot op heden hebben we daarvan niets gezien. Ook denken we niet dat het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde, zoals de gemeente van plan is, de gevaarlijke situatie tussen bussen en fietsers zal wegnemen.

We hebben de gemeente gevraagd op dit probleem op te lossen, waarbij we expliciet naar de realisatietermijn hebben gevraagd. Het is immers niet de bedoeling dat eerst iemand onder een bus terecht komt, voordat de gemeente aan veiligheidsmaatregelen gaat denken! Momenteel wachten we op reactie van de wethouder van Mobiliteit. We hopen dat de wethouder de urgentie van dit probleem inziet, en we zullen jullie in de op de hoogte houden zodra de wethouder met een reactie komt.

Zie hiervoor ook het bericht dat het ANS hierover schreef.

Doe mee! Deel dit bericht.

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenbond niet blij met nieuwe halte station Nijmegen

Stationsplein Nijmegen. Foto: Theo van ZwamNIJMEGEN – De studentenbond Akku is niet blij met de plannen van de gemeente Nijmegen om langs de busbaan bij het Stationsplein nieuwe bushaltes te maken. Hier zouden straks onder meer de bussen van en naar campus Heyendaal moeten stoppen.

Akku vreest dat dit gevaarlijke situaties oplevert omdat dan grote groepen mensen de busbaan over moeten steken richting het NS-station. Het opsplitsen van het huidige grote busstation is een verkeerde keuze, meent Akku. “Zo creëer je onduidelijkheid voor de reizigers. Overstappen voor reizigers wordt ook extra ingewikkeld en onduidelijker”, meldt woordvoerder Freek Bos. “Er moet ook een grotere afstand afgelegd worden door de reizigers.”

Het opsplitsen van het busstation gaat in tegen alle trends, meent Bos. In bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Ede-Wageningen worden het station en de stationsomgeving juist verbouwd om de busstation meer te centraliseren omdat dit reizigersvriendelijker is. Reizigers verdwalen juist op deze stations omdat er meerdere bushaltes/stations zijn.

Op 19 september neemt de gemeenteraad een besluit over de aanpassingen bij het Stationsplein.

© Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.
Foto: Theo van Zwam

Doe mee! Deel dit bericht.

Slimme verkeerslichten maken campusrotonde veiliger

De gemeente Nijmegen wil de onveilige situatie van de rotonde op de universiteitscampus aan de Heyendaalseweg/Erasmuslaan aanpakken. Door 20.000 euro te investeren in verhoging van fietspaden, extra bebording en een kunstwerk op de rotonde, verwacht de gemeente de situatie veiliger te maken.

OV-coördinator Freek Bos van Studentenvakbond AKKU stelt dat hiermee de situatie niet veilig genoeg wordt. ‘’De gemeente geeft geld uit aan een papieren maatregel die het probleem niet oplost.’’ In zijn ogen ligt het gevaar niet in de te hoge snelheid van automobilisten en bussen: “Er is een conflict tussen de vele voertuigen en fietsers op de campusrotonde. Voor dat probleem moet een oplossing worden gezocht.”

Bos pleit voor een geleidelijke doorstroom van zowel fietsers als bussen. Dat kan volgens Bos onder andere bereikt worden door een slim verkeerslicht: ‘’Zo’n verkeerslicht voorkomt dat bussen en fietsers tegelijk op de rotonde zijn. Op die manier worden onveilige situaties echt vermeden.’’

Doe mee! Deel dit bericht.

Landelijke brievenactie: doe ook mee!

De periode van 19 tot en met 23 maart zal in het teken staan van acties tegen de maatregelen in het hoger onderwijs. Landelijk houden de studentenbonden een actie om zovéél mogelijk studenten een brief laten schrijven gericht aan Tweede Kamerleden, om hen op het hart te drukken dat het wetsvoorstel van Zijlstra moet worden tegengehouden. Het betreft de grootste bezuiniging op studiefinanciering sinds de invoering van het stelsel.

AKKU doet mee aan deze actie en heeft ervoor gezorgd dat de brieven klaar liggen bij al bijna elke studievereniging, op ons kantoor en nu ook online! Postzegel is niet nodig, want wij zullen ze persoonlijk overhandigen.

Help ook mee! Haal de brieven op bij je studievereniging of kom bij ons langs om ze te ondertekenen, vertel het ook aan andere studenten, laat zelfs je ouders er een ondertekenen! Door dit te doen versterk je de positie van de LSVb in een belangrijke lobby en help je ons om Kamerleden te overtuigen om het onderwijs toegankelijk te houden.

Geacht Tweede Kamerlid – OV

Geacht Tweede Kamerlid – basisbeurs master

Geacht Tweede Kamerlid – aanvullende beurs

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Inchecken op stations – Hoe verder?

Eind 2011 heeft Studenten Vakbond AKKU schriftelijke vragen gesteld over het in- en uitchecken voor studenten. We voorzagen problemen op stations omdat er te weinig paaltjes staan.

In tussen zijn er 3 maanden verstreken, tijd voor een update. Veolia heeft op station Nijmegen Heyendaal in verband met de drukte extra paaltjes geplaatst. De antwoorden van Syntus over de stations van Arnhem en Zutphen zijn bijgevoegd. Over de situatie op station Arnhem Presikhaaf nabij de HAN in Arnhem wordt nog overlegd gevoerd met de NS. Er zijn wel tijdelijk extra paaltjes geplaatst.

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeente Nijmegen en AKKU werken samen aan beter OV

Om de drukte op de Heyendaalshuttle aan den lijve te ondervinden, reist Mobiliteitswethouder Henk Beerten op woensdag 7 september mee met de studenten in lijn 10. Aansluitend gaan hij, medewerkers van de gemeente Nijmegen en studentenvakbond AKKU met studenten in gesprek op het Erasmusplein.

De actie maakt onderdeel uit van de campagne ‘Praat mee over het HOV’ van de gemeente Nijmegen. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en onderscheidt zich van het huidige OV door snelheid, betrouwbaarheid en comfort. HOV rijdt over vrijliggende infrastructuur en heeft voorrang op ander verkeer. De beoogde eerste Nijmeegse HOV-lijn loopt van Nijmegen-Noord, via het stadscentrum en campus Heyendaal naar Kleve. Het is de ambitie van de gemeente om deze HOV-lijn te realiseren in de vorm van een tram.

Deze HOV-lijn moet een oplossing bieden voor de afnemende bereikbaarheid van Nijmegen in het algemeen en campus Heyendaal in het bijzonder. Momenteel vertrekt er tussen 8.00 en 17.30 uur iedere 4 minuten een bus van Nijmegen CS naar campus Heyendaal. Ondanks deze hoge frequentie bieden de bussen niet voldoende capaciteit om alle studenten op comfortabele wijze te vervoeren. Studentenvakbond AKKU zet zich in voor een oplossing van het capaciteitsprobleem op dit traject.

Daarom nodigde AKKU wethouder Henk Beerten uit een keer tijdens de ochtendspits met lijn 10 richting campus te reizen. De gemeente Nijmegen grijpt deze kans aan om met betrokkenen op de campus in gesprek te gaan. Woensdag om 8.40 uur stappen leden van het projectteam HOV, wethouder Henk Beerten en vertegenwoordigers van AKKU daarom vanaf Centraal Station op lijn 10. Na aankomst op de campus gaat het gezelschap in gesprek met studenten op het Erasmusplein.

Voordat de Nijmeegse raad in 2012 een beslissing neemt over het HOV-vervoermiddel (bus en/of tram) en het definitieve tracé, kunnen belanghebbenden zich uitspreken over de HOV-plannen van de gemeente. Naast de actie op de Radboud Universiteit worden deze week forenzen bevraagd op P+R Waalsprinter. Op 13 september staat een informatieavond in de Waalsprong gepland. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hun vragen, ideeën en opmerkingen kwijt op de HOV-website, www.nijmegen.nl/hov, via Twitter en Facebook of per post of mail (hov@nijmegen.nl). De gemeente denkt op deze manier het optimale resultaat te kunnen behalen: het beste plan, maar ook een HOV-verbinding die in de toekomst goed gebruikt wordt en als katalysator dient voor economische bedrijvigheid en de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Doe mee! Deel dit bericht.