Skip to main content

Betaal je niet te veel servicekosten?

Iedere maand betalen huurders voorschotten voor nutsvoorzieningen en servicekosten aan de verhuurder. Als het goed is krijg je ieder jaar van je verhuurder een overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen van het afgelopen jaar (januari tot en met december). De verhuurder heeft tot 1 juli in het daaropvolgende jaar om het overzicht aan u te geven.

Bij servicekosten moet je denken aan gas, water en licht. In complexen kunnen daar ook nog kosten bijkomen zoals schoonmaak of pandbeheer.

De huurder heeft ook recht op inzage in de achterliggende stukken. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten door de verhuurder lager zijn dan de betaalde voorschotten, moet de verhuurder het restant terugbetalen aan de huurder. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten echter hoger zijn dan de betaalde voorschotten zal de huurder het verschil moeten betalen. Ervaring leert dat huurders wel eens willen vergeten om deze jaarlijkse afrekening te maken. Is jouw verhuurder te laat met de eindafrekening, dan kan je hem hierop aanspreken en eventueel de Huurcommissie inschakelen.

Als verhuurder en huurder er samen niet uit komen, kan zowel de huurder als de verhuurder de Huurcommissie verzoeken om de hoogte van de afrekening voor de nutsvoorzieningen en servicekosten vast te stellen. Het verzoek kan op zijn laatst twee jaar na het verstrijken van de termijn om een afrekening servicekosten te verstrekken ingediend worden.

De Huurcommissie onderzoekt welke kosten zijn gemaakt door de verhuurder en deze te beoordelen. De bevindingen worden opgeschreven in een rapport. Het rapport wordt tegelijk met de uitnodiging voor de zitting naar huurders verzonden en besproken ter zitting.

Na de zitting neemt de Huurcommissie een beslissing over de zaak. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, dus beide partijen moeten zich hieraan houden.

Heb je nog vragen over je servicekosten? Of wil je hulp bij het opvragen van informatie bij je huisbaas? Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Wat zijn de bevoegdheden van een boa precies?

Iedereen heeft wel eens een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) op straat een boete zien uitdelen. Misschien heb je zelf wel eens een boete van een boa gehad! Maar hoe ver gaat de bevoegdheid van zo’n boa nou eigenlijk? Lees snel verder onder de foto.

Een boa schrijft bijvoorbeeld boetes uit voor fout parkeren.

Buitengewone opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de wet houden en geen overtredingen begaan, zoals het milieu vervuilen of ergens parkeren waar dat niet mag. Wat een boa mag doen, staat omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Deze verschilt per boa.
 
Boa’s hebben dezelfde theoretische opleiding gehad als een politieagent, maar hebben minder bevoegdheden dan een agent. Zo kan een boa je bijvoorbeeld staande houden om je identiteit te achterhalen als hij ziet dat je een overtreding begaat. Hierbij mag hij vragen naar naam en voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, adres van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en je feitelijke verblijfsadres. Wanneer je je probeert te onttrekken aan het staande houden door weg te lopen, dan ben je niet strafbaar.

Maar let wel op: de boa mag je vastpakken als je jezelf aan het staande houden probeert te onttrekken. Je bent verplicht dit vastpakken te dulden. Onttrek je jezelf aan het staande houden door je met geweld los te rukken, dan kan je worden aangehouden voor wederspannigheid (artikel 180 Wetboek van Strafrecht).
 
Een boa behoort altijd identificeerbaar te zijn. Ook is het belangrijk om bij het krijgen van een boete op te schrijven hoe de situatie is, en hoe de boa precies optreedt, mocht je later in verzet willen gaan tegen de boete.

Heb je nog vragen over je studentenreisproduct? Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Weet jij hoe lang je recht hebt op een studenten-OV?

Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering. Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, dan kom je dus ook in aanmerking voor een studenten-OV. Je hebt dan de nominale duur van je studie plus één jaar extra recht op een studenten-OV.

Je reisproduct staat op je persoonlijke OV-chipkaart.

Met een weekabonnement reis je tussen maandagochtend 04:00 uur en zaterdagochtend 04:00 uur gratis en daarbuiten met korting. Met een weekendabonnement reis je tussen vrijdagochtend 12:00 uur en maandagochtend 04:00 uur gratis en daarbuiten met korting.

Nadat je bent afgestudeerd moet je je studenten-OV zelf stopzetten, ook wanneer je sneller bent afgestudeerd (bijvoorbeeld binnen vier jaar). Wanneer je je studenten-OV niet op tijd stopzet, krijg je een boete. Per 1 januari 2019 krijg je de boete alleen als je nog gebruik maakt van je studenten-OV. De eerste twee halve maanden is de hoogte van de boete 75 euro, daarna kost hij iedere halve maand 150 euro.

Als je je studie hebt afgerond of je studie langer duurt dan gepland, dan kun je helaas niet meer gratis met je studenten-OV reizen. De NS biedt dan nog wel een leuke korting. Je kunt gratis een Dal Voordeel abonnement aanvragen. Hiermee reis je een jaar lang met 40% korting buiten de spitsuren. Dit abonnement kun je tot 3 maanden na het eindigen van je studenten-OV aanvragen.

Heb je nog vragen over je studentenreisproduct? Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Krijg je doorbetaald als je niet wordt opgeroepen bij een nulurencontract?

Werk jij als student op basis van een nulurencontract? Let dan goed op! Jouw werkgever betaalt jou dan meestal alleen over de uren die je hebt gewerkt. Dit moet wel op papier zijn vastgelegd.

Deze afspraak geldt echter alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Daarna heb je recht op doorbetaling van jouw loon telkens wanneer je wel wordt opgeroepen maar niet kunt werken vanwege een oorzaak die bij de werkgever ligt.

Het is altijd belangrijk om je contract goed te lezen. Maar soms staan er in je contract ook regels die van de wet niet mogen. In dat geval kun je als werknemer die regels negeren.

Neem bijvoorbeeld een bijbaan in de horeca. Je bent ingeroosterd, maar het blijkt toch geen mooi weer te zijn, dus je hoeft niet te komen werken. Je hebt dan als werknemer toch recht op doorbetaling van je loon. Daarnaast heb je als werknemer op basis van een nulurencontract iedere keer als jouw werkgever jou oproept recht op minimaal drie uur loon, ook al heb je die dag bijvoorbeeld maar één uur gewerkt.

Heb jij problemen met jouw bijbaantje of heb je andere vragen. Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Hoe werkt het BSA?

Zit jij in het eerste jaar van een studie, dan krijg je te maken met het bindend studieadvies, meestal afgekort tot BSA. Dit is een minimaal aantal studiepunten wat je moet behalen om door te mogen gaan met jouw opleiding. Hoe dit precies werkt, legt Rechtswinkel AKKU uit in deze wekelijkse blog.

In het beste geval heb je natuurlijk sowieso een positief advies.

Aan het eind van het jaar krijg je een negatief of positief studieadvies, afhankelijk van hoeveel punten je hebt behaald. Een vereiste voor het bindend studieadvies is dat de opleiding jou halverwege het studiejaar een voorlopig studieadvies moet geven. Gebeurt dit niet mag je dus, ongeacht eventuele onvoldoende resultaten, door met de opleiding.

Helaas kunnen resultaten weleens vanwege persoonlijke omstandigheden lager uitvallen dan jouw potentieel. Daarom kan de opleiding ook bij het niet halen van de vereiste studiepunten een positief studieadvies geven. Van belang is dat de opleiding af weet van deze omstandigheden, dus meldt deze altijd meteen aan jouw studieadviseur, mentor of decaan.

Tegen een BSA besluit kan altijd beroep worden ingesteld. Dit doe je in eerste instantie bij de examencommissie, die het besluit hebben gemaakt. Heb jij vragen over de BSA of ben je het oneens met jouw BSA besluit? Neem dan contact op of kom langs op een van onze spreekuren op dinsdag en woensdag!

Doe mee! Deel dit bericht.

Wie is verantwoordelijk voor jouw zoekgeraakte jas?

Ongetwijfeld ken je de bordjes die bij menig café of concert op de muur hangen. Raakt je tas of jas kwijt, dan heb je dikke pech, zo luidt de boodschap. Maar hoe zit dat met de aansprakelijkheid als jouw jas ineens zoekraakt bij de garderobe? De Rechtswinkel AKKU legt het uit.

Bij menig garderobe hangt een bordje zoals deze.

Wanneer jij je jas laat ophangen bij een bewaakte garderobe, dan sluit je zonder dat je het misschien beseft een bewaarnemingsovereenkomst. Jij geeft je jas af bij het personeel van de garderobe en het personeel belooft op zijn beurt goede zorg te dragen voor jouw jas. Vaak krijg je nog een afgiftebewijs mee. De afspraak die je net hebt gemaakt geldt als een wettelijke overeenkomst.

Als je terug komt blijkt jouw jas weg te zijn. Het personeel wijst je op het bordje naast de garderobe. De tekst op dit bordje valt onder de algemene voorwaarden van de uitbater.

Volgens de wet mogen algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Dit wil zeggen dat de voorwaarden niet oneerlijk mogen zijn tegenover jou als consument. Als een eigenaar van een garderobe een dergelijke algemene voorwaarde opneemt dan zal hij zélf moeten aantonen dat die voorwaarde niet onredelijk bezwarend is.

Lukt dat niet, dan geldt deze voorwaarde niet. Bordjes die de aansprakelijkheid op deze manier proberen te omzeilen worden in de meeste gevallen als onredelijk bezwarend geacht door de rechter. De garderobebaas is dus in dat geval wél aansprakelijk als jouw jas zoek raakt.

Maakt het dan nog uit voor de aansprakelijkheid of je hebt moeten betalen voor de garderobe of niet? Kort gezegd: nee. Het gaat erom dat er een bewaarnemingsovereenkomst is gesloten. Daarvoor is betaling geen vereiste. De uitbater is in de meeste gevallen dus alsnog aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw jas.

Hoe zit het dan bij een openbare kapstok die niet bewaakt is? Denk hierbij aan de kapstokken bij de kroeg. Je kiest er in dit geval zelf voor om je jas hier op te hangen. Als het blijkt dat je jas later mee is genomen door iemand anders, kan je de kroegbaas hier niet op aanspreken. Je hebt immers er zelf voor gekozen om je jas daar onbewaakt op te hangen en er is in dit geval geen bewaarnemingsovereenkomst gesloten met de uitbater.

Kort gezegd: laat je dus niet op het verkeerde been zetten door deze bekende bordjes. Je kunt je jas met een gerust hart ophangen bij een bewaakte garderobe. De kans bestaat dat je jas kwijtraakt, maar je kunt dan wel een vergoeding eisen van de uitbater. Bij een openbare kapstok zoals in de kroeg heb je helaas wel pech als je jas ineens kwijt blijkt te zijn.

Ben je zelf een jas kwijtgeraakt? Of heb je een andere hulpvraag op juridisch vlak? Neem dan contact op met de AKKU rechtswinkel of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Mag een opleiding geld vragen voor een toelatingstoets?

Wist je dat de inschrijving voor een opleiding niet afhankelijk mag zijn van andere kosten dan het collegegeld? De Rechtswinkel AKKU krijgt regelmatig vragen binnen over een toelatingstoets waarvoor een (aankomende) student moet betalen.

Het gaat hierbij om ‘gestandaardiseerde toetsen’. Dit zijn bijvoorbeeld GMAT en IETLS/TOEFL toetsen. Aan studenten wordt gevraagd om zo’n toets te doen om te bewijzen dat zij de juiste (taal)vaardigheden bezitten om tot een opleiding toegelaten te worden. De kosten voor dit soort toetsen kunnen soms tot in de honderden euro’s lopen.

Voor sommige toetsen betaal je honderden euro’s!

In 2018 heeft de minister van Onderwijs besloten dat de kosten voor deze ‘gestandaardiseerde toetsen’ niet meer aan de student in rekening mogen worden gebracht. Het is dus belangrijk om te weten dat onderwijsinstellingen een gestandaardiseerde toets wel als toelatingsvereiste mogen hanteren, maar dat het verboden is om de kosten daarvoor op studenten te verhalen.

Heeft jouw opleiding een gestandaardiseerde toets als toelatingsvoorwaarde? En vragen zij jou de kosten daarvan te betalen? Of heb je de kosten voor zo’n toets al betaald? Wij kunnen jou helpen om de betaling te voorkomen of terug te vorderen. Neem snel contact met ons op.

Doe mee! Deel dit bericht.

Bemiddelingskosten, mogen verhuurders deze wel vragen?

Of het nou onwetendheid of kwaadwillendheid is, nog steeds vragen veel makelaars en verhuurders om hoge bedragen voor het vinden van een woning voor een huurder. Dit noemen zij dan bemiddelingskosten. Vaak staat de hoogte van dit bedrag in schril contrast met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Binnen drie jaar na het betalen van bemiddelingskosten kan je deze nog terugvragen.

Sinds 2015 zijn deze bemiddelingskosten door de Hoge Raad verboden. Er mogen alleen bemiddelingskosten worden gevraagd van de huurder door degene die bemiddelen bij het zoeken naar een woning die niet bij hun eigen woonaanbod hoort en zij niet in opdracht van een verhuurder werken.

Bemiddelingskosten

Heb jij bemiddelingskosten betaalt bij het vinden van een woning? Binnen 3 jaar na het betalen van deze kosten kan je deze terugvorderen. Wij kunnen je daarbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op of kom langs op een van onze spreekuren op dinsdag en woensdag!

Doe mee! Deel dit bericht.

Een tweede studie beginnen, kost dat extra collegegeld?

Veel studenten komen met de vraag hoe het zit met het collegegeld wanneer zij met een tweede studie beginnen.

Het instellingscollegegeld is vaak hoger dan het wettelijke collegegeld, daarom moet je hier eerst onderscheid tussen maken.

Hierbij is allereerst van belang een onderscheid te maken tussen wettelijke collegegeld en instellingscollegegeld. Het eerste is een door de overheid vastgesteld bedrag, het tweede is een bedrag vastgesteld door de instelling zelf. Het instellingscollegegeld komt vaak op een veel hoger bedrag dan het wettelijk collegegeld en wordt betaald door studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben.

Wanneer je als student van plan bent een tweede studie te volgen, is het raadzaam hiermee te beginnen op het moment dat je nog bent ingeschreven bij je eerste studie. In die situatie betaal je namelijk slechts het wettelijk collegegeld, ook gedurende de hele tweede studie. Dit kan je doen door het afstudeertraject van je eerste studie uit te stellen of door een verzoek in te dienen bij de examencommissie om de afstudeerdatum op een later tijdstip vast te stellen.

Wil je een tweede studie gaan volgen, en vraag je je af of je wettelijk- of instellingscollegegeld moet betalen? Neem dan contact op met de AKKU rechtswinkel of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Mijn verhuurder weigert de borg terug te betalen

Het is goed gebruik dat een verhuurder bij het sluiten van de huurovereenkomst een bepaald bedrag vraagt aan borg. De borg verschaft de verhuurder zekerheid indien de huurder schade toebrengt aan het gehuurde. Wanneer de verhuurder schade lijdt, kan hij zijn schade verhalen op de borgsom. In principe moet de verhuurder de borgsom terugbetalen aan de huurder na het einde van de huurovereenkomst.

Om onterechte borgclaims te voorkomen moet je je kamer vastleggen in de zogeheten opnamestaat.

Ervaring leert dat bedrieglijke verhuurders liever op het geld blijven zitten en zodoende de borgsom niet uitbetalen aan de huurder. De huurder zal over het algemeen niet veel ondernemen tegen dit soort praktijken, omdat het starten van een juridische procedure vaak een te grote stap is.

Verhuurder die borg achterhoudt

Om onterechte borgclaims te voorkomen is het verstandig om vooraf de staat van de woning vast te laten leggen in een zogeheten opnamestaat, dan kan er geen twijfel ontstaan over de staat van de woning aan het begin van de huurperiode.

Heb jij het idee dat jouw verhuurder onterecht de borg inhoudt? Kom langs bij rechtswinkel AKKU voor juridisch advies of neem contact met ons op!

Doe mee! Deel dit bericht.