Skip to main content

Wat als je huisbaas niks wilt repareren?

Is jouw huis een complete bouwput? In deze blog van Rechtswinkel AKKU lees je waarvoor je je huisbaas aan het werk kunt zetten  👇

Als je twee linker handen hebt is het niet verkeerd om je huisbaas aan het werk te kunnen zetten? Maar ook als je wel kunt klussen, kan het financieel een hoop verschil maken.

Een verhuurder moet er zorg voor dragen dat jouw kamer in goede staat verkeert. Jouw huisbaas is dus verantwoordelijk voor het (groot)onderhoud van jouw kamer en voor het verhelpen van gebreken, zoals bijvoorbeeld houtrot of een lekkage van het dak.

Kleine gebreken aan je kamer zijn dan weer voor je eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan het ontstoppen van de gootsteen of het opnieuw moeten schilderen van de muren. Daarnaast dien je zelf te zorgen voor reparaties van schade die je zelf hebt veroorzaakt.

Jouw verhuurder kan ook aanbieden om kleine reparaties te verrichten, let er dan wel op dat hij dit in rekening mag brengen, omdat het eigenlijk jouw verantwoordelijkheid is. Ernstige onderhoudsgebreken van jouw kamer (studentenwoning) kunnen in sommige gevallen aanleiding zijn voor tijdelijke huurverlaging. 

Als je in discussie bent met je huisbaas over wie voor welke reparaties verantwoordelijk is, zou je zelf al eens kunnen kijken in het Besluit kleine herstellingen. Deze is door de overheid vastgesteld en houdt een opsomming in van reparaties die je zelf zou moeten uitvoeren. Met vragen of problemen kun je ook altijd gratis terecht bij de Rechtswinkel AKKU.

Ken jij de nieuwe regels voor oproepkrachten?

Werk jij op basis van een oproepovereenkomst of een tijdelijk contract? Sinds dit jaar gelden daarover een aantal nieuwe regels. Lees snel verder om te weten wat je rechten zijn.

Veel draaideurfirma’s werken alleen nog maar met tijdelijke contracten. (foto)

In het arbeidsrecht zijn dit jaar verschillende wijzigingen ingegaan. Belangrijk is de herziene regeling over oproepovereenkomsten, waaronder nulurencontracten. Nieuw is dat zogenoemde oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen. Zegt de werkgever een oproep af binnen vier dagen vóór de dienst? Dan heb je als oproepkracht toch recht op salaris. Deze termijn van vier dagen kan in de cao worden verkort, maar de termijn moet wel tenminste 24 uur bedragen.

Maar er zijn nog meer wijzigingen die jouw positie als oproepkracht versterken. De werkgever dient voortaan jaarlijks een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een arbeidsomvang gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren. Handig, want dan blijf je niet voor altijd zitten met een nulurencontract.

De wetswijziging bevat ook nieuwe regels ten aanzien van tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen voortaan namelijk drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het contract dat daarop volgt moet een vast contract zijn. Voorheen moest de werkgever na twee tijdelijke contracten al besluiten of deze je een vast contract wilde aanbieden.

Heb je vragen over je rechten als werknemer? De Rechtswinkel AKKU staat voor je klaar.

Huurrecht: hoe dan?

Huurtoeslag, administratiekosten, onderhuur… Als student kom je vaak voor het eerst in aanraking met huren en de rechten en plichten die daarbij horen, zonder hierover uitleg te krijgen. Het lezen van het wetboek is voor de meeste mensen geen makkelijke opgave. Daarom heeft de LSVb een begrijpelijke handleiding ontwikkeld voor studenten op het gebied van huurrecht.

Kom je er niet uit met je huisbaas? Neem contact op met de Rechtswinkel AKKU; wij bieden juridisch advies aan HBO- en WO-studenten die vragen of klachten hebben over bijvoorbeeld hun opleiding, onderwijsinstelling, studiefinanciering of huur.

Wat als je huisbaas wilt verkopen?

Stel dat je huisbaas je huis wilt verkopen. Wat zijn je rechten en hoe zit het met een vertrekpremie? De Rechtswinkel AKKU legt het voor je uit. Lees snel verder onder de foto. 👇

Stel je voor: je zit midden in je studententijd en woont al een tijd in een mooi huis midden in het centrum. Je hebt het daar helemaal naar je zin. Opeens komt je huisbaas met de mededeling dat het huis verkocht gaat worden. Ondanks dat iedereen het wonen in het huis heel fijn vind, besluiten jullie akkoord te gaan. Maar terwijl iedereen al bezig is met het zoeken naar een nieuwe woning, ontstaat tussen jou en je huisgenoten een discussie over hoe hoog nou precies de vertrekpremie moet zijn die jullie aan de huisbaas gaan vragen.

Je bent niet verplicht om akkoord te gaan als je huisbaas wilt verkopen.

Het is allereerst belangrijk om te weten dat er in principe niet een verplichting geldt om mee te werken aan een dergelijk plan van de huisbaas. Elke huurder bezit in beginsel over huurbescherming en dus kan de huisbaas niet zomaar de huidige huurovereenkomst veranderen of beëindigen. Ga je hier toch vrijwillig mee akkoord, is het dus zeker redelijk om een vertrekpremie te vragen als tegenprestatie van je huisbaas.

De vertrekpremie is hetgeen dat een huisbaas ter vergoeding moet betalen als hij opeens besluit het huurcontract op te zeggen en alle hurende inwoners eruit moeten. De vertrekpremie, ook wel eens afkoopsom genoemd, is niet wettelijk geregeld. Het is daarom eigenlijk ook altijd per situatie verschillend wat een redelijk bedrag is. Vaak wordt de hoogte bepaald in een overleg tussen de huisbaas en huurders.

Het is slim om de hoogte van de vertrekpremie vast te leggen en de betaling te regelen voordat je uit huis bent. Zo voorkom je gedoe.

Het is handig om de vertrekpremie op te nemen in een beëindigingsovereenkomst zodat hier later geen discussie meer over kan ontstaan. Let er wel op dat je zelf ook gehouden bent aan de beëindigingsovereenkomst. Nadat je deze getekend hebt, kun je dus niet meer besluiten om tóch te blijven. Het is ook slim om ervoor te zorgen dat je de vertrekpremie hebt ontvangen vóórdat je de sleutels van je huis inlevert. Zo zorg je dat je geen gedoe meer hebt terwijl je al uit het huis bent.

Nu blijft alsnog de vraag over wat nou een redelijk bedrag is om in eerste instantie als vertrekpremie te vragen aan je huisbaas. Zoals eerder gezegd, is er niet één gebruikelijk bedrag die altijd toepasbaar is. De hoogte van de vertrekpremie hangt erg af van de omstandigheden. Wat een eerlijk bedrag is om te vragen, hangt van meerdere factoren af. Denk hierbij aan verhuiskosten, de hogere huur van een nieuwe kamer of het aantal maanden dat je nog van plan was om te wonen in het huis.

Voordat je tekent voor een vertrekpremie, is het aan te raden om een goede eigen berekening te maken van je verhuiskosten.

Het is aan te raden dat je een eigen rekensommetje maakt waarin je dit soort dingen bij elkaar optelt. Wees niet te bescheiden om hier veel dingen bij te rekenen. Voor je huisbaas ligt vaak een grote winst in het verschiet als het huis verkocht kan worden of na een verbouwing voor een hogere prijs verhuurd. Daar komt bij dat je terug kunt vallen op de huurbescherming als je huisbaas niet akkoord wilt gaan. Voor je huisbaas valt er dus veel meer te verliezen!

Het is verstandig om een beëindigingsovereenkomst in een rustig overleg met je huisbaas te sluiten. Zo kun je vaak het meeste uit de onderhandeling slepen. Als je een goede rekensom hebt gemaakt, kan je daarmee ook laten zien hoe je op het voorgestelde bedrag gekomen bent.

Heb je nog meer vragen over de vertrekpremie of huren in het algemeen? Je kan altijd terecht bij Rechtswinkel AKKU. Wij helpen je graag verder met gratis juridisch advies!

Betaal je niet te veel servicekosten?

Iedere maand betalen huurders voorschotten voor nutsvoorzieningen en servicekosten aan de verhuurder. Als het goed is krijg je ieder jaar van je verhuurder een overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen van het afgelopen jaar (januari tot en met december). De verhuurder heeft tot 1 juli in het daaropvolgende jaar om het overzicht aan u te geven.

Bij servicekosten moet je denken aan gas, water en licht. In complexen kunnen daar ook nog kosten bijkomen zoals schoonmaak of pandbeheer.

De huurder heeft ook recht op inzage in de achterliggende stukken. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten door de verhuurder lager zijn dan de betaalde voorschotten, moet de verhuurder het restant terugbetalen aan de huurder. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten echter hoger zijn dan de betaalde voorschotten zal de huurder het verschil moeten betalen. Ervaring leert dat huurders wel eens willen vergeten om deze jaarlijkse afrekening te maken. Is jouw verhuurder te laat met de eindafrekening, dan kan je hem hierop aanspreken en eventueel de Huurcommissie inschakelen.

Als verhuurder en huurder er samen niet uit komen, kan zowel de huurder als de verhuurder de Huurcommissie verzoeken om de hoogte van de afrekening voor de nutsvoorzieningen en servicekosten vast te stellen. Het verzoek kan op zijn laatst twee jaar na het verstrijken van de termijn om een afrekening servicekosten te verstrekken ingediend worden.

De Huurcommissie onderzoekt welke kosten zijn gemaakt door de verhuurder en deze te beoordelen. De bevindingen worden opgeschreven in een rapport. Het rapport wordt tegelijk met de uitnodiging voor de zitting naar huurders verzonden en besproken ter zitting.

Na de zitting neemt de Huurcommissie een beslissing over de zaak. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, dus beide partijen moeten zich hieraan houden.

Heb je nog vragen over je servicekosten? Of wil je hulp bij het opvragen van informatie bij je huisbaas? Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Wat zijn de bevoegdheden van een boa precies?

Iedereen heeft wel eens een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) op straat een boete zien uitdelen. Misschien heb je zelf wel eens een boete van een boa gehad! Maar hoe ver gaat de bevoegdheid van zo’n boa nou eigenlijk? Lees snel verder onder de foto.

Een boa schrijft bijvoorbeeld boetes uit voor fout parkeren.

Buitengewone opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de wet houden en geen overtredingen begaan, zoals het milieu vervuilen of ergens parkeren waar dat niet mag. Wat een boa mag doen, staat omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Deze verschilt per boa.
 
Boa’s hebben dezelfde theoretische opleiding gehad als een politieagent, maar hebben minder bevoegdheden dan een agent. Zo kan een boa je bijvoorbeeld staande houden om je identiteit te achterhalen als hij ziet dat je een overtreding begaat. Hierbij mag hij vragen naar naam en voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, adres van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en je feitelijke verblijfsadres. Wanneer je je probeert te onttrekken aan het staande houden door weg te lopen, dan ben je niet strafbaar.

Maar let wel op: de boa mag je vastpakken als je jezelf aan het staande houden probeert te onttrekken. Je bent verplicht dit vastpakken te dulden. Onttrek je jezelf aan het staande houden door je met geweld los te rukken, dan kan je worden aangehouden voor wederspannigheid (artikel 180 Wetboek van Strafrecht).
 
Een boa behoort altijd identificeerbaar te zijn. Ook is het belangrijk om bij het krijgen van een boete op te schrijven hoe de situatie is, en hoe de boa precies optreedt, mocht je later in verzet willen gaan tegen de boete.

Heb je nog vragen over je studentenreisproduct? Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Weet jij hoe lang je recht hebt op een studenten-OV?

Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering. Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, dan kom je dus ook in aanmerking voor een studenten-OV. Je hebt dan de nominale duur van je studie plus één jaar extra recht op een studenten-OV.

Je reisproduct staat op je persoonlijke OV-chipkaart.

Met een weekabonnement reis je tussen maandagochtend 04:00 uur en zaterdagochtend 04:00 uur gratis en daarbuiten met korting. Met een weekendabonnement reis je tussen vrijdagochtend 12:00 uur en maandagochtend 04:00 uur gratis en daarbuiten met korting.

Nadat je bent afgestudeerd moet je je studenten-OV zelf stopzetten, ook wanneer je sneller bent afgestudeerd (bijvoorbeeld binnen vier jaar). Wanneer je je studenten-OV niet op tijd stopzet, krijg je een boete. Per 1 januari 2019 krijg je de boete alleen als je nog gebruik maakt van je studenten-OV. De eerste twee halve maanden is de hoogte van de boete 75 euro, daarna kost hij iedere halve maand 150 euro.

Als je je studie hebt afgerond of je studie langer duurt dan gepland, dan kun je helaas niet meer gratis met je studenten-OV reizen. De NS biedt dan nog wel een leuke korting. Je kunt gratis een Dal Voordeel abonnement aanvragen. Hiermee reis je een jaar lang met 40% korting buiten de spitsuren. Dit abonnement kun je tot 3 maanden na het eindigen van je studenten-OV aanvragen.

Heb je nog vragen over je studentenreisproduct? Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Krijg je doorbetaald als je niet wordt opgeroepen bij een nulurencontract?

Werk jij als student op basis van een nulurencontract? Let dan goed op! Jouw werkgever betaalt jou dan meestal alleen over de uren die je hebt gewerkt. Dit moet wel op papier zijn vastgelegd.

Deze afspraak geldt echter alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Daarna heb je recht op doorbetaling van jouw loon telkens wanneer je wel wordt opgeroepen maar niet kunt werken vanwege een oorzaak die bij de werkgever ligt.

Het is altijd belangrijk om je contract goed te lezen. Maar soms staan er in je contract ook regels die van de wet niet mogen. In dat geval kun je als werknemer die regels negeren.

Neem bijvoorbeeld een bijbaan in de horeca. Je bent ingeroosterd, maar het blijkt toch geen mooi weer te zijn, dus je hoeft niet te komen werken. Je hebt dan als werknemer toch recht op doorbetaling van je loon. Daarnaast heb je als werknemer op basis van een nulurencontract iedere keer als jouw werkgever jou oproept recht op minimaal drie uur loon, ook al heb je die dag bijvoorbeeld maar één uur gewerkt.

Heb jij problemen met jouw bijbaantje of heb je andere vragen. Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Wie is verantwoordelijk voor jouw zoekgeraakte jas?

Ongetwijfeld ken je de bordjes die bij menig café of concert op de muur hangen. Raakt je tas of jas kwijt, dan heb je dikke pech, zo luidt de boodschap. Maar hoe zit dat met de aansprakelijkheid als jouw jas ineens zoekraakt bij de garderobe? De Rechtswinkel AKKU legt het uit.

Bij menig garderobe hangt een bordje zoals deze.

Wanneer jij je jas laat ophangen bij een bewaakte garderobe, dan sluit je zonder dat je het misschien beseft een bewaarnemingsovereenkomst. Jij geeft je jas af bij het personeel van de garderobe en het personeel belooft op zijn beurt goede zorg te dragen voor jouw jas. Vaak krijg je nog een afgiftebewijs mee. De afspraak die je net hebt gemaakt geldt als een wettelijke overeenkomst.

Als je terug komt blijkt jouw jas weg te zijn. Het personeel wijst je op het bordje naast de garderobe. De tekst op dit bordje valt onder de algemene voorwaarden van de uitbater.

Volgens de wet mogen algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Dit wil zeggen dat de voorwaarden niet oneerlijk mogen zijn tegenover jou als consument. Als een eigenaar van een garderobe een dergelijke algemene voorwaarde opneemt dan zal hij zélf moeten aantonen dat die voorwaarde niet onredelijk bezwarend is.

Lukt dat niet, dan geldt deze voorwaarde niet. Bordjes die de aansprakelijkheid op deze manier proberen te omzeilen worden in de meeste gevallen als onredelijk bezwarend geacht door de rechter. De garderobebaas is dus in dat geval wél aansprakelijk als jouw jas zoek raakt.

Maakt het dan nog uit voor de aansprakelijkheid of je hebt moeten betalen voor de garderobe of niet? Kort gezegd: nee. Het gaat erom dat er een bewaarnemingsovereenkomst is gesloten. Daarvoor is betaling geen vereiste. De uitbater is in de meeste gevallen dus alsnog aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw jas.

Hoe zit het dan bij een openbare kapstok die niet bewaakt is? Denk hierbij aan de kapstokken bij de kroeg. Je kiest er in dit geval zelf voor om je jas hier op te hangen. Als het blijkt dat je jas later mee is genomen door iemand anders, kan je de kroegbaas hier niet op aanspreken. Je hebt immers er zelf voor gekozen om je jas daar onbewaakt op te hangen en er is in dit geval geen bewaarnemingsovereenkomst gesloten met de uitbater.

Kort gezegd: laat je dus niet op het verkeerde been zetten door deze bekende bordjes. Je kunt je jas met een gerust hart ophangen bij een bewaakte garderobe. De kans bestaat dat je jas kwijtraakt, maar je kunt dan wel een vergoeding eisen van de uitbater. Bij een openbare kapstok zoals in de kroeg heb je helaas wel pech als je jas ineens kwijt blijkt te zijn.

Ben je zelf een jas kwijtgeraakt? Of heb je een andere hulpvraag op juridisch vlak? Neem dan contact op met de AKKU rechtswinkel of kom langs op een van onze spreekuren!

Mag een opleiding geld vragen voor een toelatingstoets?

Wist je dat de inschrijving voor een opleiding niet afhankelijk mag zijn van andere kosten dan het collegegeld? De Rechtswinkel AKKU krijgt regelmatig vragen binnen over een toelatingstoets waarvoor een (aankomende) student moet betalen.

Het gaat hierbij om ‘gestandaardiseerde toetsen’. Dit zijn bijvoorbeeld GMAT en IETLS/TOEFL toetsen. Aan studenten wordt gevraagd om zo’n toets te doen om te bewijzen dat zij de juiste (taal)vaardigheden bezitten om tot een opleiding toegelaten te worden. De kosten voor dit soort toetsen kunnen soms tot in de honderden euro’s lopen.

Voor sommige toetsen betaal je honderden euro’s!

In 2018 heeft de minister van Onderwijs besloten dat de kosten voor deze ‘gestandaardiseerde toetsen’ niet meer aan de student in rekening mogen worden gebracht. Het is dus belangrijk om te weten dat onderwijsinstellingen een gestandaardiseerde toets wel als toelatingsvereiste mogen hanteren, maar dat het verboden is om de kosten daarvoor op studenten te verhalen.

Heeft jouw opleiding een gestandaardiseerde toets als toelatingsvoorwaarde? En vragen zij jou de kosten daarvan te betalen? Of heb je de kosten voor zo’n toets al betaald? Wij kunnen jou helpen om de betaling te voorkomen of terug te vorderen. Neem snel contact met ons op.