Spring naar de hoofdinhoud

Stand van zaken in discussie bestuursmaanden

De laatste tijd wordt er veel geschreven en gespeculeerd over de bestuursmaandendiscussie die de medezeggenschap momenteel voert met het College van Bestuur (CvB). Om misverstanden uit de weg te gaan, hier een bericht over de stand van zaken omtrent dit overleg.
Momenteel is AKKUraatd samen met de koepelleden in de USR in overleg met Dienst Studentenzaken en de rector. Dit naar aanleiding van het bericht van de rector dat het CvB de regeling FONDS wil veranderen. Het CvB wil namelijk naar buiten graag uitstralen dat zij mensen niet sponsort om vertraging op te lopen.
De uitgangspunten (hier te vinden), vormen de basis waarop de onderhandelingen plaatsvinden. Hierin staat niets over het verdwijnen van de fulltime beurs. In het AKKUraatd verkiezingsprogramma viel al te lezen dat wij voorstander zijn van handhaving van financiering voor fulltime bestuurders. Het spreekt voor zich dat AKKUraatd haar uiterste best doet ons verkiezingsprogramma waar te maken. Zij proberen er voor iedere vereniging een goede regeling van te maken.

Mochten hier verdere vragen of opmerkingen over zijn, is AKKUraatd uiteraard altijd bereikbaar via  akkuraatd@gmail.com.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Toch laag collegegeld tarief voor studenten kaakchirurgie, extranei en schakelaars

Het was reeds bekend dat er vanaf volgend jaar nieuwe regels zullen gelden voor studenten die een tweede studie willen volgen. Vanaf volgend jaar zijn instellingen (universiteit of hogeschool) vrij om de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie te bepalen. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft in een brief aan de universitaire medezeggenschap aangekondigd drie extra groepen uit de wind te willen houden. Het gaat om studenten die een schakelprogramma volgen, studenten van de opleiding kaakchirurgie en extranei.

Studenten mogen in 2011/2012 een schakelprogramma volgen tegen het wettelijk tarief (1713,- euro). Als zij echter meer dan één jaar over hun schakelprogramma doen moeten zij een instellingscollegegeld van 6.513,- euro per jaar gaan betalen. AKKUraatd was verbaasd over het voorstel om eerst alleen HBO-studenten die een schakelprogramma volgende het wettelijke tarief te laten betalen. Van zittende RU-studenten werd door het CvB verwacht “maar een paar vakjes ernaast te doen tijdens de master” om zo direct door te kunnen stromen naar de volgende master.

Kaakchirurgen in opleiding moeten zowel de opleiding tandheelkunde als geneeskunde volgen. Zij mogen beidde opleidingen tegen het wettelijke tarief (1713,- euro) volgen. Dirk had hierover vragen gesteld na bezorgde geluiden te hebben ontvangen vanuit de FSR Medisch.

Tot slot worden extranei uit de wind gehouden. Ook zij mogen in 2011/2012 tegen het wettelijke collegegeld van 1713 euro blijven studeren. Eerder was het College van Bestuur nog van plan hen het instellingscollegegeld te laten betalen. Extranei zijn studenten die examens afleggen maar verder geen colleges meer volgen of begeleiding krijgen.

De overgangsregelingen worden momenteel nog door de fractie bestudeerd. Hierover zal zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft. Het ziet er tot nu toe in ieder geval naar uit dat er zich voor het volgend collegejaar geen onverwachte veranderingen voordoen.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

De toekomst van Vox: ‘ROELOF’ magazine

Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten om Vox vanaf januari maandelijks uit te brengen in plaats van tweewekelijks en Voxlog te veranderen in een Universitair Platform. Studenten die onafhankelijke, kritische journalistiek belangrijk vinden binnen de academische gemeenschap hebben daarom magazine ROELOF uitgebracht. Een redactielid: “Een kritische stem is nodig om het academische klimaat te behouden en met de maatregelen van het CvB wordt deze kritische stem de mond gesnoerd.” De inhoud van het magazine is geheel satirisch, met een kritische ondertoon. De eenmalige oplage van 400 stuks zal verspreid worden over de universiteit. Studentenvakbond AKKU faciliteerde het uitbrengen van het eenmalige magazine.

Doe mee! Deel dit bericht.

Door studentenvakbond AKKU meer bussen naar Heyendaal

Nijmegen, 09 september 2010 – Sinds anderhalve week rijden er in de avonduren meer bussen tussen station Nijmegen en de campus van de Radboud Universiteit (RU) en de hogeschool Nijmegen (HAN). Busmaatschappij Breng heeft met de introductie van de RijnWaalsprinter de adviezen van Studentenvakbond AKKU overgenomen. AKKU vertegenwoordigt studenten in het Regionaal Overleg Consumentenorganisatie Openbaar Vervoer (ROCOV). De campus is hierdoor in de avonduren beter bereikbaar.

Op 29 augustus is de RijnWaalSprinter geïntroduceerd: een nieuwe snelle en frequente buslijn tussen Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen rijdt de bus door voor een “rondje Heyendaal”. AKKU is zeer verheugd over deze verbetering. Woordvoerder Openbaar Vervoer Freek Bos: “Het aantal bussen in de avonduren is al jaren een aandachtspunt. Lijn 10 rijdt ’s avonds niet, terwijl er wel colleges en tentamens in avonduren worden gegeven”. De RijnWaalSprinter sluit goed aan op de treinen op het station van Nijmegen. “We zijn zeer blij dat Breng onze adviezen heeft overgenomen,” zo vervolgt Bos.

In plaats van twee keer per uur, rijdt er nu vier keer per uur een bus van campus naar station en vice versa. De hogere frequentie is een verbetering voor de bewoners in de omgeving van de campus Heyendaal. “Het aantal studenten dat rond Heyendaal woont, groeit gestaag. Het is ook daarom belangrijk dat dit gebied goed bereikbaar is”, aldus Bos.

De eerste periode van het nieuwe collegejaar legt altijd een grote druk op de Heyendaalshuttle. In de ochtendspits heerst er chaos op het busstation in Nijmegen. Bos: “De drukte levert gevaarlijke situaties op. Samen met Breng gaan we ook hiervoor op zoek naar oplossingen”. Studentenvakbond AKKU blijft zich in de toekomst inzetten voor een goede bereikbaarheid van de campus.

Doe mee! Deel dit bericht.