Nijmegen, 25 november 2011 – Gister werd bekend dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU) landelijke afspraken heeft gemaakt over de invoering van een numerus fixus bij verschillende studies zoals rechten, psychologie en bedrijfseconomie. De studentenstop moetal vanaf het studiejaar 2013-2014 ingaan. Studentenvakbond AKKU is verbaasd over deze maatregel. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs loopt door deze regulering gevaar.

De VSNU ziet de in te voeren numeri fixi als ‘’een concreet instrument om onderwijskwaliteit te kunnen garanderen én bevorderen: het maakt kleinschaliger onderwijs en intensieve begeleiding mogelijk’’. Het is slechts een verschuiving van een veel groter probleem. Studentenvakbond AKKU zou liever zien dat de VSNU naar andere oplossingen zoekt. Jos Bakker, voorzitter Studentenvakbond AKKU: ‘’de beoogde verhoging van onderwijskwaliteit moet op andere manieren bereikt worden. Kleinschalig onderwijs is een goed voorbeeld van zo’n verbetering, maar dat zal door deze maatregel niet bewerkstelligd worden.’’

Deze maatregel lijkt de opmaat naar het voornemen van staatssecretaris Halbe Zijlstra om selectie aan de poort landelijk mogelijk te maken. Selectiemethodes zoals een numerus fixus zullen altijd studenten uitsluiten die de studie wel met goed gevolg afgerond zouden kunnen hebben. Bakker acht een matching traject dan ook passender. ‘’Daarmee behoudt het hoger onderwijs haar toegankelijkheid. Door middel van studiekeuzegesprekken blijft de uiteindelijke keuze in handen van de student.’’

+++EINDE PERSBERICHT+++EINDE PERSBERICHT+++EINDE PERSBERICHT+++

NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jos Bakker (voorzitter Studentenvakbond AKKU) via 06-47943040 of jos@studentenvakbondakku.nl

Studentenvakbond AKKU is tevens bereikbaar op: 024-3615477

Doe mee! Deel dit bericht.