Skip to main content

Kritiek op #MeToo-filmpje van herendispuut

Carmen Quint, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, heeft in een artikel van VOX reactie gegeven op een promotievideo van herendispuut Aquila, die de spot drijft met de #MeToo discussie.

In de media komen nog steeds verhalen naar buiten over seksueel misbruik. Door hier lollig over te doen, denken slachtoffers eerder “laat ik mijn verhaal maar niet vertellen”. Aquila maakt reclame voor zijn feest over de rug van deze slachtoffers.

Lees hier het hele artikel.

Doe mee! Deel dit bericht.

‘Woman Power’ peilt seksisme op de campus

Studentenvakbonden AKKU, ASVA en SAW, ieder met een vrouwelijke voorzitter, beginnen samen de hashtag #MeTooOnderwijs om het seksisme in het onderwijs te peilen. Lees hier het interview van Vox met Carmen Quint, voorzitter van AKKU en mede-initiatiefnemer. Een excerpt uit het artikel:

Quint weet dat er vertrouwenspersonen zijn waar studenten met hun verhaal naartoe kunnen. ‘Maar ons podium is denk ik veel laagdrempeliger. Het is een aanvulling.’ Mochten er reacties komen die aanleiding geven tot nadere actie, zal AKKU die doorspelen aan de instanties. ‘En we gaan ook als vakbond zelf proberen zo nodig een helpende hand te bieden.’

Doe mee! Deel dit bericht.

Duisenberg mijdt dialoog academische gemeenschap

Vandaag brengt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), een bezoek aan de Radboud Universiteit. De benoeming van Duisenberg als voorzitter leidde tot veel ophef vanwege zijn verleden als VVD-kamerlid. Studenten zijn onder andere bezorgd over zijn opvattingen omtrent de financiering van onderwijs en onderzoek. Carmen Quint, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, roept de VSNU op tot een dialoog om deze zorgen van studenten weg te nemen. 

‘De benoeming van Pieter Duisenberg tot voorzitter van de VSNU per 1 oktober 2017 is niet onopgemerkt gebleven.’ In deze zin – afkomstig uit een persbericht van de VSNU – wordt de ontstane commotie nog zacht uitgedrukt. Een petitie tegen de benoeming werd bijna 5000 keer ondertekend, studenten maanden hun collegevoorzitters om uit de VSNU te stappen, en ook hier op de Radboud Universiteit stelde de gehele universitaire medezeggenschap vragen bij de keuze om met deze benoeming akkoord te gaan. Niet gek, stelt Carmen Quint, voorzitter van studentenvakbond AKKU: ‘De ideeën die Duisenberg in de VVD-fractie vertolkte komen op veel punten niet overeen met de visie van de Radboud Universiteit.’

In gesprek
Sindsdien probeert de VSNU ieder gesprek met studenten en academici te ontlopen. Op opiniestukken, brieven en tweets die naar aanleiding van de benoeming werden verstuurd, werd niet gereageerd. Ook een verzoek van ReThink UvA om met de VSNU in debat te treden over de benoeming van Duisenberg en de toekomst van de universiteiten werd genegeerd. Pas toen bleek dat de stroom van kritiek niet zomaar stopte, kwam de VSNU met een zoethoudertje: Duisenberg zou alle universiteiten bezoeken om de academische gemeenschap ‘beter te leren kennen’.

Open Vizier
Op basis van die boodschap zou je denken dat Duisenberg op een openbare bijeenkomst met studenten in gesprek zou gaan. Niets is minder waar. Het bezoek vindt vandaag achter de gesloten deuren van het bestuursgebouw plaats. Voor de vorm mogen slechts vier studenten 2 tot 3 minuten een onderwerp inleiden. ‘Deze gebeurtenis is typerend voor de hele situatie: iedere mogelijkheid voor debat wordt vermeden. Dat is vreemd, omdat de VSNU er is om ons te vertegenwoordigen,’ zegt Stijn van Uffelen, van studentenpartij AKKUraatd.

Regeerakkoord
In het nieuwe regeerakkoord staat ondertussen een scala aan plannen die Duisenberg niet vreemd in de oren klinken. Het ministerie gaat straks ingrijpen bij opleidingen die zich niet ondergeschikt maken aan de wensen van de arbeidsmarkt, de eerder uitgelekte verlaging van het collegegeld wordt betaald door de minst draagkrachtige studenten, en de financiering van zowel onderwijs als onderzoek gaat op de schop, met meer aandacht voor technische opleidingen. Met name wat betreft dat laatste punt is het opmerkelijk dat de VSNU tot op de dag van vandaag geen weerstand biedt. Sven Meeder, lid van de Ondernemingsraad namens Algemeen Universitair Belang: ‘Deze plannen zijn zeker niet in het belang van alle universiteiten, dus je zou wel een reactie van de VSNU verwachten.’

Open het gesprek
Alles wijst er op dat er niks gaat gebeuren met de golf van bezwaren uit de academische gemeenschap. Stilzwijgend gaat Duisenberg in de VSNU akkoord met Duisenberg die namens de VVD het rendementsdenken heeft uitgewerkt in concrete beleidsmaatregelen. ‘Wij zijn bereid om over onze vooroordelen heen te stappen en met de VSNU in debat te gaan. We hopen dat de VSNU daar ook voor open staat, want door gesprekken uit de weg te gaan wordt de kloof tussen de universiteiten en Den Haag enkel groter.’

Doe mee! Deel dit bericht.

Internationale studenten in kamernood

De kamernood voor internationale studenten in Nijmegen is groot, zo blijkt niet alleen uit ons aankomende rapport, maar ook uit een artikel in VOX, waarvoor onze voorzitter Carmen Quint en  onze coördinator Huisvesting Berend Titulaer werden geïnterviewd. Een excerpt uit het artikel:

Studentenvakbond AKKU maakt zich hard voor de belangen van de student, zo ook voor die uit het buitenland. ‘De situatie is redelijk goed, maar verre van perfect’, zegt Carmen Quint, voorzitter van AKKU. ‘Bij veel instanties lijkt er een blinde vlek te bestaan voor de huisvesting van internationale studenten’, vertelt Berend Titulaer, coördinator huisvesting van AKKU. Door de kamercrisis onder internationale studenten bespreekbaar te maken en met partijen als SSH& en International Office aan tafel te gaan zitten, hoopt AKKU tot oplossingen te komen.

Lees hier het hele artikel van VOX.

Doe mee! Deel dit bericht.

Zo reageren studenten op Rutte III

Studentenvakbond AKKU heeft haar reactie op het nieuwe kabinet kenbaar gemaakt in het artikel van Stan van Pelt en Thijs van Beusekom. Lees hier het hele artikel op Vox. De reactie van Carmen Quint, voorzitter van Studentenvakbond AKKU:

Over het algemeen konden de plannen voor onderwijs veel concreter. Het blijft allemaal vaag en in het midden. Om specifiek in te gaan op de halvering van het collegegeld: deze korting maakt het onderwijs niet toegankelijker. Die duizend euro weegt niet op tegen de kosten die studenten maken, waardoor op kamers gaan bijvoorbeeld nog steeds een veel te dure aangelegenheid is. Studenten blijven op deze manier kampen met flinke studieschulden.

Verder lezen

Doe mee! Deel dit bericht.

Oproep bewonersgroep én studentenbond: ‘pak illegale kamerverhuur snel en hard aan’

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen moet als de donder werk maken van het aanpakken van de illegale kamerverhuur. Dat eisen de studentenvakbond Akku en Kamerbreed, een platform van bewonersgroepen gericht op het aanpakken van kameroverlast. 

Ze vinden het absoluut noodzakelijk dat die illegale panden snel gecheckt worden op bouwconstructies en brandveiligheid. Soms staan AKKU en Kamerbreed tegenover elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om vermeende overlast door kamerbewoners. Maar in dit geval zijn ze het samen eens. ,,Nijmegen moet de kamerverhuur in de klauwen krijgen. We moeten misstanden niet voort laten bestaan. Veiligheid moet voorop staan”, zegt Jos Bakker van AKKU.

Overlast

Els van Daal van Kamerbreed benadrukt daarnaast dat bewonersgroepen het vermoeden hebben dat kamerbewoners in illegale panden vaker voor overlast zorgen.  ,,Is de verhuurder bekend en heeft hij een vergunning, dan zorgt hij vaker voor goede afspraken met de kamerbewoner en de buurt, merken wij.”

Illegale verhuurders onderhouden hun panden ook vaak slechter dan de legale verhuurders, stelt Van Daal. ,,En wie in een slecht onderhouden kamerpand woont, gedraagt zich daar naar is onze ervaring. Die bewoners hebben vaker lak aan de buurt.”

Onvoldoende budget

Naar schatting worden in 2.200 panden in Nijmegen illegaal kamers verhuurd. Onlangs zaten Akku, Kamerbreed en enkele legale verhuurders met de gemeente rond de tafel om  te praten over nieuwe strengere kamerverhuurregels. Volgens Bakker en Van Daal  werd daar door ambtenaren duidelijk gemaakt dat de gemeente onvoldoende budget heeft om de kamerverhuurpanden snel op illegaliteit te controleren.

Akku en Kamerbreed vinden dat laatste onbegrijpelijk. ,,We hebben net enkele branden gehad in verkamerde panden. Daarbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Maar hoe zeker zijn we dat in de illegale panden alle veiligheidsvoorzieningen op orde zijn? Stel je voor dat in zo’n illegaal pand brand uitbreekt en bewoners en omwonenden slachtoffer worden. Wat is dan de verantwoordelijkheid van Nijmegen?’’

Vreemd

Beide partijen wijzen erop dat Nijmegen onlangs een omzettingsvergunning  voor een woonhuis in Bottendaal naar een kamerpand weigerde en hiervoor het argument gebruikte dat rond dit pand tenminste zes illegale kamerverhuurpanden staan met een povere uitstraling die voor overlast zorgen. ,,Het vreemde is vervolgens dat Nijmegen die bekende illegale verhuurders niet aanspreekt. Onbegrijpelijk”, zegt Van Daal. ,,Zo laat Nijmegen de deur open voor huisjesmelkers om illegaal te blijven verhuren”, voegt Bakker eraan toe.

Lachertje

Nijmegen denkt na over een inkeerregeling voor illegale kamerverhuurders. ,,Dat is mooi, maar wie hier niet op ingaat wordt later nauwelijks gestraft. De boete op niet-melden is laag, een paar honderd euro. Een lachertje. Nijmegen zou naar Utrecht moeten kijken. Daar krijgt zo’n illegale verhuurder een boete  van tienduizenden euro’s”, zegt Van Daal.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU kiest nieuw bestuur

Op 7 september heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Carmen Quint (voorzitter), Melchior Philips (secretaris), Ruben Kleijn (penningmeester/vicevoorzitter), Gino Luurssen (commissaris educatie), Sami Doğan (commissaris studentenwelzijn) en Sam Mouzarmi (commissaris externe betrekkingen). Op 8 september hebben zij het stokje overgenomen.

Carmen Quint (22) wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij is op dit moment bezig aan haar Research Master Behavioural Science op de Radboud Universiteit. Ook heeft ze geschreven voor het RU-magazine VOX en heeft ze allerhande andere ervaring met werken in de media. Carmen: “Nu we daadwerkelijk zijn aangesteld, kunnen we niet wachten om aan de slag te gaan om de studentenbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Ons bestuur bestaat uit een diverse groep van mensen die elkaar allemaal aanvullen maar tevens een doel voor ogen heeft: streven naar een Nijmegen waarin elke student zich thuis voelt.”

Aankomend jaar is Melchior Philips (23) de secretaris van AKKU. Melchior studeert Life Sciences aan de HAN, maar zijn interesses liggen breder dan enkel zijn opleiding. Komend jaar zal hij namelijk ook voorzitter van het dagelijks bestuur zijn van de Medezeggenschapsraad en student-lid van de Faculteitsraad Techniek en de Opleidingscommissie van Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Melchior doet dit vanuit LijstAKKU, de medezeggenschapsfractie van AKKU op de HAN en zo zal hij de perfecte tussenpersoon zijn tussen vakbond en medezeggenschap.

Ruben Kleijn (23) vervult de dubbele functie van penningmeester en vicevoorzitter. Ruben doet zowel Rechtsgeleerdheid als European Law School op de Radboud Universiteit en brengt hiermee juridische kennis in het (bestuurs)laatje. Zijn blik is gericht op het versterken van de organisatie, maar zijn hart zit daarnaast ook vol met de brandende passie van een ware vakbonder.

De functie van commissaris educatie gaat dit jaar naar Gino Luurssen (25). Hij volgt de opleiding Leraar Engels op de HAN. Met deze opleiding heeft hij het belang van kwalitatief hoger onderwijs ingezien en hiervoor wil hij zich komend jaar gaan inzetten. Naast zijn studie is hij reservist bij Defensie en daar heeft hij geleerd een teamspeler te zijn.

Sami Doğan (21) maakt het nieuwe AKKU-bestuur compleet; hij gaat aan de slag als commissaris studentenwelzijn. Hij studeert Filosofie aan de Radboud Universiteit. Op de faculteit FTR gaat hij komend jaar ook deelnemen aan de Faculteitsraad, waardoor ook hij direct in contact zal staan met de medezeggenschap. Hij is een goed analytisch denker en met zijn vaardigheden zal hij een goede aanvulling zijn op de capaciteiten van de rest.

Ten slotte zal Sam Mouzarmi (19) de positie van commissaris externe betrekkingen invullen. Hij volgt de opleiding Docent Geschiedenis aan de HAN. Daar was hij een van de oprichters van studievereniging Pontifex, alsook voorzitter. Hij heeft vaak zijn ogen gericht op de gemeentelijk politiek en dankzij deze blik zal hij de persoon zijn die het team dat AKKU heet afmaken.

Doe mee! Deel dit bericht.

Toegankelijkheid hoger onderwijs krijgt klappen

Ook de rector magnificus deed een duit in het zakje

Een schuld van €40.000 werd moeiteloos aangetikt.

Een leven lang studeren; wat kost dat eigenlijk?

Met een beetje moeite wordt de €100.000 gehaald

De schulden ontwijken blijkt lastig

studenten zijn huiverig om zich in de schulden te werken

Nog één klap!

Afgestudeerden waren ook nieuwsgierig hoeveel hun eigen opleiding vandaag de dag zou kosten

NIJMEGEN – Op maandag 4 september hielp Studentenvakbond AKKU  studenten met het inschatten van hun op te bouwen schulden bij de Opening van het Academisch Jaar. Ook demissionair minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap was aanwezig. Het doel is om duidelijk te maken dat de toegankelijkheid van het onderwijs is afgenomen door het beleid van de demissionair minister.

De bijeenkomst dient onder andere als inspiratie voor studenten, medewerkers en sympathisanten van de academische gemeenschap en staat dit jaar in het teken van geluk. Het riep daarmee meer dan alleen verbaasde gezichten op bij de leden van Studentenvakbond AKKU om te zien dat demissionair minister komt spreken over dit onderwerp. Door het gevoerde beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn studenten opgezadeled met een schuldenstelsel, met alle gevolgen van dien.

De plek waar je wieg staat wordt daarmee steeds belangrijker. Studenten kijken al gauw aan tegen een gemiddelde schuld van 20.000 euro voor het afronden van een vier-jarige opleiding in het hoger onderwijs. Daarmee neemt de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs af. In een interview met het Financieel Dagblad stelt Bussemaker dat andere partijen nu de toegankelijkheid van het onderwijs moeten bewaken. “Dat juist onder haar bewind de toegankelijkheid is afgenomen, is zout in een open wond”, aldus Floris Boone, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Kwetsbare groepen in onze samenleving worden het hardst geraakt door deze maatregel. Het onderwijs is er voor iedereen en we moeten er als samenleving voor zorgen dat het ook voor iedereen toegankelijk is.

De actie van maandag had een serieuze toon, maar zal met een ludiek karakter worden uitgevoerd. Wij willen graag aandacht voor de problematiek rondom het leenstelsel en gaan dat als volgt laten zien: voor de Vereeniging stellen wij een ‘Kop van Jut/Jet’ op waarop we inzichtelijk gaan maken hoeveel studieschuld een student gaat oplopen. Met één klap ga je zien hoe gemakkelijk je een schuld opbouwt!

 
Doe mee! Deel dit bericht.

AKKUraatd levert voorzitter Universitaire Studentenraad

 

Komend jaar levert AKKUraatd de voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR). Met de installatie van de XXIe USR van de Radboud Universiteit vanochtend (d.d. 04-09-2017) is bekend geworden dat Fatbardha Selmani komend jaar als voorzitter zitting zal nemen. Fatbardha Selmani is blij met de functie die ze zal vervullen: ‘We zijn blij dat we na vier jaar weer de voorzitter mogen leveren voor het presidium van de USR. Ik kijk ernaar uit om als voorzitter de belangen te behartigen van elke student  aan de Radboud Universiteit. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met alle andere raadsleden’.

 

 

In het presidium van aankomend jaar wordt Fatbardha bijgestaan door vice-voorzitter Wouter van Weert (CHECK) en secretaris Anne Kurstjens (CSN).  In de fractie van AKKUraatd zijn naast Fatbardha Selmani (Rechten) deze ochtend ook Lieve Heijsters (Sociologie), Tessa van Erp (Communicatie- en Informatiewetenschappen) en Stijn van Uffelen (Wis- en Natuurkunde en Filosofie) geïnstalleerd.

 

Komend jaar zal AKKUraatd zich wederom inzetten voor kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs , een studentenleven voor iedereen, een duurzamere universiteit en sterke medezeggenschap. Met vier verkozen AKKUraatd’ers in de studentenraad, waaronder de voorzitter van de XXIe USR,  zullen wij vol vertrouwen en energie strijden voor de Nijmeegse studenten.

 

Foto: Fatbardha Selmani (AKKUraatd/Johannes Fiebig)

Doe mee! Deel dit bericht.

RU volhardt in ‘prestigebegroting’

RU volhardt in ‘prestigebegroting’

Nijmegen- De medezeggenschap van de Radboud Universiteit heeft ondanks protesten van studenten en de grote verdeeldheid onder de leden van de vergadering op 3 juli toch ingestemd met de begroting. Dit heeft tot gevolg dat een kwart van het geld dat vrijkomt door het inleveren van de basisbeurs naar vastgoed en excellentietrajecten gaat. De RU kiest hiermee voor prestigeprojecten ten koste van het onderwijs van normale studenten, concludeert Studentenvakbond AKKU.

Het geld waar studenten en het College van Bestuur (CvB) over botsen is geld dat vrijgekomen is door het afschaffen van de basisbeurs in 2015. Het gaat hierbij om 6 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen gereserveerd wordt voor de Radboud Honours Academy (RHA) en vastgoed. De keuze om bijna een kwart van het geld te geven aan de Honours Academy, waar slechts 5 procent van de studenten aan mee doen, valt niet in goede aarde bij studenten. “Dit betekent dat er minder geld vrij komt voor de faculteiten, geld waar iedereen, ook de Honours studenten, profijt van hebben. De gewone student betaalt in feite voor het plezierreisje van de Honours student” aldus Berend Titulaer, vicevoorzitter van Studentenvakbond AKKU.

Studenten hielden tijdens de vergadering waarop de begroting besproken een stil protest tegen deze begroting. De vergaderzaal zat er zo vol mee dat verschillende studenten buiten de zaal plaats moesten nemen. Zij droegen buttons waarop €270,- stond, dit om het bedrag aan te stippen dat studenten per maand ingeleverd hebben sinds zij de basisbeurs verloren in 2015. Daarnaast waren zij gewapend met bordjes met leuzen en plaatjes. De protesten hebben gewerkt: het CvB heeft de universitaire medezeggenschap toegezegd dat zij instemming gaan krijgen op de inhoud van het Radboud Honours Academy.

De begroting is ingestemd ondanks een erg verdeelde studentengeleding. Fractieleden van studentenpartij AKKUraatd stemde allen tegen. “Wij zijn zo laat bij het proces betrokken dat we niet met goed geweten in konden stemmen. Daarnaast veranderden de toezeggingen die gedaan zijn niets aan de begroting zoals hij er ligt.” Aldus Dinja de Vries, fractievoorzitter van studentenpartij AKKUraatd. Bij leden van studentenpartij asap ontbrak eenheid, twee leden van de partij stemden voor, eentje tegen en het laatste lid was afwezig tijdens de vergadering. De eenmansfractie de Vrije Student stemde voor. Hierdoor kwam het stemtotaal van de studentengeleding op 3 voor, 4 tegen, 1 afwezig. Bij het personeel lag het stemgetal op 17 voor en 2 onthouding.

Doe mee! Deel dit bericht.