Skip to main content

LijstAKKU zoekt fractieleden!

Studentenvakbond AKKU komt op voor de belangen van de studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo houden wij ons bezig met onderwijs, huisvesting en vele andere zaken. Verschillende werkgroepen en commissies zijn druk bezig om onze doelen te realiseren.
Binnen AKKU werken wij met een ambitieus team van gemotiveerde studenten. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding! Daarom zien wij graag dat jij ons team komt versterken als:

Fractielid (8 uur per week)

Wat kan jíj voor LijstAKKU betekenen?
* Kandidaat voor de verkiezingen aan één van de faculteiten van de HAN

            – Faculteit Economie en Management
            – Faculteit Techniek
            – Faculteit Educatie
            – Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
* Kandidaat voor de verkiezingen van de centrale Medezeggenschapsraad van de HAN

Wat bieden wij jou?
* Een professionele werkomgeving
* De kans om je verder te ontwikkelen
* Doorgroeimogelijkheden binnen onze vereniging
* Een super gezellige tijd bij onze studentenvakbond!
* Vanuit de HAN een vergoeding voor je diensten

Wat zoeken wij in jou?
* Interesse in onderwijs
* Communicatievaardigheid
* Doorzettingsvermogen
* Probleemoplossend vermogen
* Onderzoeksvaardigheid

Enthousiast?
Neem contact met ons op via sollicitatiecommissie@lijstakku.nl, of bel ons op 024 361 5477!

Solliciteren kan tot en met 31 maart!

Ontleetd: wie wil moet kunnen deelnemen aan WOinActie

De communicatie vanuit het bestuursgebouw laat nog wel eens te wensen over. Zin voor zin gidsen wij je daarom door het oerwoud van vaagtaal en vakjargon. In deze editie bespreken we het bericht van het college van bestuur over WOinActie. Door Stijn van Uffelen.

Het College van Bestuur heeft sympathie voor de actiebereidheid van medewerkers en studenten om zich in te zetten voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten.

Het college komt direct uit de startblokken met een geraffineerde woordkeuze. Zogezegd voelen ze ‘sympathie’ voor de medewerkers en studenten. Dat is natuurlijk een uitgekookte manier om te doen alsof je goede bedoelingen hebt zonder te zeggen dat je het met iemand eens bent, eigenlijk net alsof je tegen iemand zegt: ‘ik vind het vervelend dat jij je vervelend voelt’.

Daarom willen we in beginsel ook graag dat alle studenten en medewerkers die willen demonstreren daarvoor de gelegenheid krijgen.

Ook de volgende zin is secuur geformuleerd. Er wordt gekozen om de woordjes ‘willen’ en ‘in beginsel’ toe te voegen. Van een ‘Wir schaffen das’ is dus geen sprake. Sterker nog: of studenten en medewerkers feitelijk de gelegenheid krijgen om te gaan demonstreren wordt in het midden gelaten. Maar hey, als jij vrijdag niet weg kunt van je verplichte practicum, dan had het college van bestuur dat tenminste in beginsel liever anders gezien!

Tegelijkertijd willen we geen hindernis opwerpen voor medewerkers en studenten die de voorkeur geven aan een reguliere onderwijs- of werkdag.

Herinner je nog dat we drie zinnen geleden hoorden dat het college van bestuur sympathie voor ons had? Hier komt de aap uit de mouw: het college van bestuur heeft zowel sympathie voor actiebereidheid, als voor niet-actiebereidheid. Opgeteld hebben ze dus sympathie voor alles en iedereen. Ach ja, dan weten we in ieder geval hoeveel die sympathie precies waard is.

Hier en daar zal dat gaan schuren: colleges worden afgelast omdat sommige docenten gaan staken, studenten zijn afwezig bij verplichte werkcolleges en mogelijk zijn studenten afwezig bij tentamens.

Vanaf hier begonnen wij echt te twijfelen over wat nu precies de verantwoordelijkheden zijn van onze bestuurders. Ze brengen ons het heldere bericht dat het ‘hier en daar zal gaan schuren’. Beste bestuurders, dat wisten wij van tevoren ook al. Daarom hoopten we dat jullie een daadkrachtig signaal zouden geven en duidelijk zouden maken dat we met zijn allen zouden gaan staken. Maar nee, jullie zien voor jezelf geen rol weggelegd om problemen op te lossen, enkel om ze te benoemen.

Vooruitlopend op de landelijke actiedag heeft het college van bestuur daarom aan decanen verzocht uit te zoeken welke problemen hierbij zouden kunnen optreden en welke oplossingen daarvoor zijn.

Aha! Hier wordt duidelijk wat er concreet gaat gebeuren: nul komma nul. Als jij je ontwikkelt tot trouwe lezer van deze nieuwe column zul je hier in retrospectief namelijk twee duidelijke indicatoren van bestuurlijk ontwijkingsgedrag herkennen.

Ten eerste wordt verwezen naar een andere managementlaag; in dit geval de decanen. Tot nu toe hebben we één bericht van een decaan kunnen vinden, en dat bericht verwijst, verrassend genoeg, terug naar de onduidelijke woorden van het college van bestuur!

Ten tweede wordt hier gebruik gemaakt van de welbekende klassieker: ‘we gaan het uitzoeken’. Natuurlijk hoor je nooit vanzelf wat de uitkomst van zo’n onderzoek is, dus ik besloot om navraag te doen bij de woordvoerder van het college van bestuur. Zijn conclusie: ‘We hebben niet gehoord van problemen, maar we kunnen het ook niet uitsluiten.’

In VSNU-verband is een analyse opgesteld (Ruimte voor investeringen en talent) waarin een beeld wordt gegeven van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de ambities, de knelpunten en mogelijke oplossingen. Hierover zijn de universiteiten in gesprek met de minister.

Het bestuur maakt van de gelegenheid nog even gebruik om hun eigen lobbycampagne te promoten. Helaas was deze tot noch toe weinig succesvol. De tussenstand van de onderhandelingen is dat de minister nóg eens 20 miljoen euro bezuinigt op het hoger onderwijs. Er jammer natuurlijk, maar niet getreurd: zowel het college van bestuur als de minister kunnen uiteraard rekenen op onze oprechte en welgemeende sympathie.

edit: Bij dezen een shout-out naar de decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Inmiddels hebben we het bericht ontvangen dat hij aan de noodrem van de ontduik-je-verantwoordelijkhedentrein heeft getrokken door al zijn studenten vrij te geven. Onze dank gaat uit naar Christophy Lüthy voor deze mooie actie, en laten we hopen dat zijn collega’s het goede voorbeeld volgen.

Studentenvakbond AKKU kiest nieuw bestuur!

40e Bestuur van Studentenvakbond AKKU

Van links naar rechts: Constantijn (secretaris), Miranda (voorzitter), Jeroen (vicevoorzitter) en Joni (penningmeester)

Op 13 augustus heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het 40e bestuur bestaat uit Miranda van de Burgt (voorzitter), Constantijn van der Eijk (secretaris), Joni Visser (penningmeester), Jeroen Dols (vicevoorzitter). Op 14 augustus hebben zij officieel het stokje overgenomen van hun voorgangers.

Miranda van de Burgt wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij studeert op dit moment Filosofie op de Radboud Universiteit, en heeft een achtergrond in Stedenbouwkundig Ontwerpen. Ook heeft ze science cafés georganiseerd bij Saxion Hogescholen en Universiteit Twente, en maakt ze sinds 2016 deel uit van een Nijmeegse werkgroep voor Eerlijke Handel. Miranda: “Aankomend jaar kun je van mij als voorzitter verwachten, dat ik me zal focussen op het strijden voor duurzaamheid, opkom voor toegankelijkheid en inclusiviteit van studenten en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.”

Aankomend jaar is Constantijn van der Eijk de secretaris van AKKU. Constantijn studeert zowel Politicologie en Rechten aan de Radboud Universiteit en brengt hiermee zowel politieke als juridische kennis in het (bestuurs)laatje. Als lid van het Nijmeegs Studentenkoor is hij gewend om zijn stem te laten horen, en zijn ervaring met politieke jongerenorganisaties zal daarbij de boventoon voeren.

Joni Visser vervult komend jaar de functie van penningmeester. Joni studeert Rechtsgeleerdheid op de Radboud Universiteit en heeft al ruime juridische ervaring opgedaan bij pleitgenootschap Rota Carolina. Zijn blik is gericht op het versterken van de AKKU Rechtswinkel, en als lid van zowel de opleidingscommissie en facultaire studentenraad van Rechtsgeleerdheid klopt tevens een jong medezeggenschapshart.

Ten slotte zal Jeroen Dols de positie van vicevoorzitter invullen. Hij volgt de opleiding Politicologie aan de Radboud Universiteit, waar was hij actief was van Studievereniging ismus. Door zijn ervaring als keukenhulp bij restaurant de Dromaai zijn wij benieuwd wat hij komend jaar zal bekokstoven met het bestuur.

‘ANS bezocht: Gemeenteraadsverkiezingendebat’

Afgelopen dinsdag was het Gemeenteraadsverkiezingsdebat, georganiseerd door Studentenvakbond AKKU, ANS en Ovum Novum. Vijf Nijmeegse politici (Marieke Smit (GroenLinks), Casper Soetekouw (D66), Yurre Wieken (SP), Jop Tangelder (PvdA) en Nick de Graaf (VVD)) kwamen hun partij representeren in dit debat, en ANS deed verslag op haar website. Een excerpt uit het bericht:

“Nadat de diverse sprekers zijn geïntroduceerd met een serieuze en een ludieke vraag, is het tijd voor de eerste stelling, die te maken heeft met de aanpak van huisjesmelkers. Het woord ‘malafide’ wordt herhaaldelijk in een adem genoemd met de term huisbaas. Hoe de verschillende kandidaten ook tegen het huurprobleem aankijken, de dagen van mensen als Ton Hendriks lijken geteld. Hierbij benadrukken met name Smit en Wieken dat er niet per se kwantitatief meer kamers moeten komen, maar wel kwalitatief betere, omdat veel van de kamers die er zijn te wensen overlaten. Soetekouw vindt het belangrijk om malafide pandeigenaren aan te pakken, omdat het grootste deel van de studentenkamers van particulieren is en daar dus ook de meeste problemen liggen.”

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

‘Internationale student in Nijmegen en Arnhem woont relatief goed’

Nijmegen – ‘De internationale studenten wonen in Nijmegen en Arnhem relatief goed,’ dat conludeerde studentenvakbond AKKU op dinsdag 30 januari in hun rapport over de huisvesting van Internationale Studenten in Nijmegen en Arnhem. De voornaamste reden hiervoor is dat zowel de RU als de HAN relatief veel zorg dragen voor de zogenaamde ‘exchange’ studenten en hier goed over samenwerken met de SSH&, aldus AKKU. Wel herkende de studentenvakbond enkele knelpunten waar een verdere groei van internationals tot problemen gaat leiden.  De reden dat AKKU zich hierop werpt, is dat er onderhand al 4.690 internationale studenten in de steden wonen en dat er verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen. Verder lezen

AKKU en brandweer lanceren brandveiligheidsfilm voor studenten

Nijmegen – Er was grote belangstelling bij de Gelderse pers bij de officiële lancering van de film over de brand in het studentencomplex aan de Groesbeekseweg in 2014. Studentenvakbond AKKU en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werkte samen aan de film. Onder andere de Nijmeegse Burgemeester Bruls en Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, kwamen een kijkje nemen.

Bekijk hier de film op YouTube.

Een excerpt uit het artikel van de Gelderlander:

Een stukje bewustwording moet de film creëren, vertelt Simon de Vette, die zich vanuit de AKKU bezig heeft gehouden met de film. ,,Studenten bewust maken van brandveiligheid. Dat vinden we belangrijk. Normaal gesproken houden we ons niet bezig met bewustwording, maar meer met ludieke acties. Mooi om dat nu juist eens te doen.’’

Lees hier het verslag van de Gelderlander.

Een excerpt uit het artikel van Omroep Gelderland:

‘Voor veel studenten is het een ver van mijn bedshow’, zegt Berend Titulaer van Akku tijdens de presentatie van de film. ‘Terwijl het juist heel dicht bij huis kan komen. Gevaarlijk dicht en daar gaat deze film over.’

Bekijk hier de interview met Berend Titulaer op de site van Omroep Gelderland.

Kritiek op #MeToo-filmpje van herendispuut

Carmen Quint, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, heeft in een artikel van VOX reactie gegeven op een promotievideo van herendispuut Aquila, die de spot drijft met de #MeToo discussie.

In de media komen nog steeds verhalen naar buiten over seksueel misbruik. Door hier lollig over te doen, denken slachtoffers eerder “laat ik mijn verhaal maar niet vertellen”. Aquila maakt reclame voor zijn feest over de rug van deze slachtoffers.

Lees hier het hele artikel.

‘Woman Power’ peilt seksisme op de campus

Studentenvakbonden AKKU, ASVA en SAW, ieder met een vrouwelijke voorzitter, beginnen samen de hashtag #MeTooOnderwijs om het seksisme in het onderwijs te peilen. Lees hier het interview van Vox met Carmen Quint, voorzitter van AKKU en mede-initiatiefnemer. Een excerpt uit het artikel:

Quint weet dat er vertrouwenspersonen zijn waar studenten met hun verhaal naartoe kunnen. ‘Maar ons podium is denk ik veel laagdrempeliger. Het is een aanvulling.’ Mochten er reacties komen die aanleiding geven tot nadere actie, zal AKKU die doorspelen aan de instanties. ‘En we gaan ook als vakbond zelf proberen zo nodig een helpende hand te bieden.’

Duisenberg mijdt dialoog academische gemeenschap

Vandaag brengt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), een bezoek aan de Radboud Universiteit. De benoeming van Duisenberg als voorzitter leidde tot veel ophef vanwege zijn verleden als VVD-kamerlid. Studenten zijn onder andere bezorgd over zijn opvattingen omtrent de financiering van onderwijs en onderzoek. Carmen Quint, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, roept de VSNU op tot een dialoog om deze zorgen van studenten weg te nemen. 

‘De benoeming van Pieter Duisenberg tot voorzitter van de VSNU per 1 oktober 2017 is niet onopgemerkt gebleven.’ In deze zin – afkomstig uit een persbericht van de VSNU – wordt de ontstane commotie nog zacht uitgedrukt. Een petitie tegen de benoeming werd bijna 5000 keer ondertekend, studenten maanden hun collegevoorzitters om uit de VSNU te stappen, en ook hier op de Radboud Universiteit stelde de gehele universitaire medezeggenschap vragen bij de keuze om met deze benoeming akkoord te gaan. Niet gek, stelt Carmen Quint, voorzitter van studentenvakbond AKKU: ‘De ideeën die Duisenberg in de VVD-fractie vertolkte komen op veel punten niet overeen met de visie van de Radboud Universiteit.’

In gesprek
Sindsdien probeert de VSNU ieder gesprek met studenten en academici te ontlopen. Op opiniestukken, brieven en tweets die naar aanleiding van de benoeming werden verstuurd, werd niet gereageerd. Ook een verzoek van ReThink UvA om met de VSNU in debat te treden over de benoeming van Duisenberg en de toekomst van de universiteiten werd genegeerd. Pas toen bleek dat de stroom van kritiek niet zomaar stopte, kwam de VSNU met een zoethoudertje: Duisenberg zou alle universiteiten bezoeken om de academische gemeenschap ‘beter te leren kennen’.

Open Vizier
Op basis van die boodschap zou je denken dat Duisenberg op een openbare bijeenkomst met studenten in gesprek zou gaan. Niets is minder waar. Het bezoek vindt vandaag achter de gesloten deuren van het bestuursgebouw plaats. Voor de vorm mogen slechts vier studenten 2 tot 3 minuten een onderwerp inleiden. ‘Deze gebeurtenis is typerend voor de hele situatie: iedere mogelijkheid voor debat wordt vermeden. Dat is vreemd, omdat de VSNU er is om ons te vertegenwoordigen,’ zegt Stijn van Uffelen, van studentenpartij AKKUraatd.

Regeerakkoord
In het nieuwe regeerakkoord staat ondertussen een scala aan plannen die Duisenberg niet vreemd in de oren klinken. Het ministerie gaat straks ingrijpen bij opleidingen die zich niet ondergeschikt maken aan de wensen van de arbeidsmarkt, de eerder uitgelekte verlaging van het collegegeld wordt betaald door de minst draagkrachtige studenten, en de financiering van zowel onderwijs als onderzoek gaat op de schop, met meer aandacht voor technische opleidingen. Met name wat betreft dat laatste punt is het opmerkelijk dat de VSNU tot op de dag van vandaag geen weerstand biedt. Sven Meeder, lid van de Ondernemingsraad namens Algemeen Universitair Belang: ‘Deze plannen zijn zeker niet in het belang van alle universiteiten, dus je zou wel een reactie van de VSNU verwachten.’

Open het gesprek
Alles wijst er op dat er niks gaat gebeuren met de golf van bezwaren uit de academische gemeenschap. Stilzwijgend gaat Duisenberg in de VSNU akkoord met Duisenberg die namens de VVD het rendementsdenken heeft uitgewerkt in concrete beleidsmaatregelen. ‘Wij zijn bereid om over onze vooroordelen heen te stappen en met de VSNU in debat te gaan. We hopen dat de VSNU daar ook voor open staat, want door gesprekken uit de weg te gaan wordt de kloof tussen de universiteiten en Den Haag enkel groter.’