Skip to main content

AKKU kiest niet voor ‘handjeklap’, maar voor een volledig democratisch gekozen USR

AKKU kiest voor een representatief systeem waarin een veelheid aan studentenbelangen wordt vertegenwoordigd én uitgesproken kan worden.

AKKU staat voor een kritische en democratische stem voor alle studenten. Binnen AKKU zetten diverse studenten zich hard in om voor de rechten van studenten aan de kaart te stellen via AKKU Rechtswinkel, AKKU Welzijn, AKKU Studentenmobiliteit, AKKU Duurzaam, AKKU Huisvesting, AKKU Trainingsbureau en medezeggenschappen aan de HAN en RU: LijstAKKU en AKKUraatd. We heten als studentenvakbond niet voor niets sinds onze oprichting in 1981 ‘Aktie Komitee Kritische Universiteit’.

Deze sterke stem komt niet zonder stoot of slag. In het huidige systeem van de studentenraad aan de Radboud Universiteit dient een partij te allen tijde compromissen te sluiten met andere partijen, waardoor de eigen idealen richting de universiteit verwateren. Dit jaar zet AKKUraatd hier een punt achter. Een politieke partij is namelijk verkozen op haar ideeën en niet om deze ideeën overboord te gooien. Om de democratie in de studentenraad te garanderen, heeft AKKUraatd de handjeklap-samenwerking met de andere partijen per direct opgezegd. Zie het artikel van VOX waarin wordt toegelicht hoe er tot dit besluit is gekomen. Ook in de tekstbox hieronder wordt uitgelegd waarom de huidige USR (Universitaire Studentenraad) ondemocratisch is.

Acht argumenten waarom de huidige USR ondemocratisch is

1. Besluiten worden gezamenlijk genomen, waardoor, bij onenigheid tussen partijen, besluiten worden genomen door ondemocratisch gekozen leden.

2. Koepelleden zijn gebaat bij een cultuur van volledige samenwerking en compromisme.

3. Door de kleine hoeveelheid gekozen zetels is de kiesdrempel te laag. Hierdoor is het voor nieuwe partijen lastig toe te treden.

4. De eis van neutraliteit van koepelleden kan niet worden gegarandeerd.

5. Sommige studenten zitten bij meerdere verenigingen en sommige verenigingen zijn lid van meerdere koepels. Sommige studenten worden dus 3 of 4 keer in de USR vertegenwoordigd.

6. Het opnemen van koepelleden maakt het verdeel-en-heersspelletje makkelijker voor het College van Bestuur.

7. Bestaande koepelleden hebben een grote voorsprong t.o.v. nieuwe verenigingen die ook graag hun belangen behartigd zien.

8. Het grote aantal koepelleden maakt dat de agenda vaak vol staat met verengingszaken. Thema’s als onderwijs raken hierdoor ondergesneeuwd.

De status quo zorgt ervoor dat dat studenten geen onderscheid zien tussen de twee studentenfracties in de USR. Wanneer er zaken op het spel staan voor studenten die ons als vakbond aan het hart gaan, dan zijn we bereid om impopulair maar voor de goede zaak te gaan staan. Daarom staan we als studentenvakbond AKKU volledig achter de weg die onze medezeggenschap aan de RU wil gaan bewandelen.

Voor onze medezeggenschap aan de Radboud Universiteit, AKKUraatd, was de koek op en daarom pleiten zij voor een nieuwe koers binnen de studentenraad. Dus op een andere wijze waarin diverse medezeggenschapspartijen én de expertise van koepelleden samenkomen. Harmonie werkt alleen als er per definitie gekozen wordt om de huidige situatie te accepteren. Harmonie moet het resultaat zijn aan het eind van de dag, alleen als er ruimte is om samen rond de tafel te zitten waaraan diverse standpunten kunnen worden uitgesproken.

Waar onze medezeggenschap AKKUraatd zich de komende tijd voor gaat inzetten? Zie hier het overzicht. En stem tussen maandag 2 en donderdag 6 juni op AKKUraatd! Check hier het verkiezingsprogramma.

Doe mee! Deel dit bericht.

Petitie: renteverhoging studieschuld moet van tafel

Vijf. Duizend. Euro. De regering wil de rente op studieleningen verhogen. Als dat plan doorgaat zullen álle (oud)-studenten met een studieschuld gemiddeld 5.000 euro extra aan schulden moeten aflossen. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar daar valt of staat het met één zetel. Erg spannend dus en daarom zijn wij samen met de LSVb, LAKS, ISO, NJR, GroenLinks en CNV Jongeren een petitie gestart: het plan moet van tafel.

Teken dus nú de gezamenlijke PETITIE tegen de verhoging van de rente op de studielening! Ga naar http://tiny.cc/studierente 👈

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU zoekt nieuw bestuur!

Studentenvakbond AKKU zoekt nieuw bestuur!

Wil jij de uitdaging aangaan en je inzetten voor de belangen van de studenten van de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen? Om de tafel met onderwijsinstellingen, huisvesters en de gemeente om de stem van de student te laten horen? Je eigen vaardigheden in teamverband een boost geven? Dan zoeken wij jou!

Dé belangenbehariger van de studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zoekt een nieuw bestuur. Studentenvakbond AKKU houdt zich bezig met alle zaken die voor studenten relevant zijn. Denk aan onderwijs, huisvesting, mobiliteit, duurzaamheid en vele andere zaken. Verschillende werkgroepen en commissies zijn druk bezig om onze doelen te realiseren. Binnen AKKU werken wij met een ambitieus team van gemotiveerde studenten.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter, vicevooriztter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. De tijdsinvestering per functie varieert tussen de 10 en 35 uur per week. Kijk hieronder voor de functieprofielen.

Wij bieden jou een uitdagend jaar waar je veel zult gaan leren, waarbij je je netwerk kunt verbreden en je CV een boost kunt geven. Daarnaast zal je vanuit de RU of HAN ook een lucratieve beurs ontvangen.

Solliciteer nu door een mail te sturen naar sollicitatiecommissie@akku.nu met een motivatiebrief en je CV. Solliciteren kan tot en met 23 juni!


Profielen AKKUbestuur 2019-2020

PROFIEL VOORZITTER

De voorzitter is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van AKKU, bijvoorbeeld in de media, naar de politiek en binnen het Nijmeegse studentenleven. Als voorzitter ben je boegbeeld en spreekbuis van AKKU en daarmee ook van de Nijmeegse student. Je komt sympathiek en charismatisch over en je hebt een sterke uitstraling en persoonlijkheid. Netwerken en lobbyen is je tweede natuur. Je bent representatief, en je bewust van het feit dat je alle verschillende type studenten vertegenwoordigt. Je bent bereid om naar allerlei activiteiten toe te gaan, bijvoorbeeld de constitutieborrels van andere verenigingen en onderwijsgerelateerde evenementen. Je bent de eerste keuze als het gaat om wie een externe activiteit zal bezoeken, al kan je dit natuurlijk afhankelijk van de beleidsterreinen ook met andere bestuursleden afstemmen.

Je vindt het leuk om pro-actief media te benaderen en AKKU zeven dagen per week 24/7 te “verkopen”. Je bent verbaal zeer vaardig; de kunst van het debatteren is onmisbaar. Je improvisatievermogenis groot, maar je kunt ook een langetermijnvisie uitdragen. Je kunt dingen kernachtig, duidelijk en zelfs simpel verwoorden, hoe ingewikkeld de zaken soms ook zijn. Als gezicht van de vereniging ben je ook in staat kritiek te ontvangen en in te schatten welke reactie juist is. Je bent op de hoogte van actuele zaken en hebt altijd een inhoudelijke reactie klaar. Je moet daarom in staat zijn om te vertrouwen op de kennis van je medebestuursleden. Dit omdat je een uitgebreid scala aan onderwerpen moet beheersen, waardoor je diepgang soms aan anderen moet overlaten. Waar je extern in gezelschap een dominante positie moet kunnen verkrijgen, ben je intern bij uitstek een teamspeler, juist niet dominant maar gewoon ‘één van de bestuursleden’. Dit betekent dat je weet welke rol je moet aannemen afhankelijk van de situatie.

Kerncompetenties:
Representatief, verbaal sterk, netwerken


PROFIEL VICEVOORZITTER

Waar de voorzitter extern gericht is, zal de vicevoorzitter de focus vaker intern richten. De vicevoorzitter houdt overzicht binnen de vereniging en moet daarom op de hoogte zijn van de belangrijkste beslissingen en activiteiten. Je onderhoudt actief contact met de coördinatoren zodat het gehele interne beleid op één lijn ligt. Als vicevoorzitter zorg je er daarnaast voor dat binnen het bestuur de taken goed verdeeld zijn. Je moet er voor zorgen dat beslissingen op tijd genomen worden en dat het beleid wordt uitgevoerd, zowel door het bestuur als de (coördinatoren van de) werkgroepen. De vicevoorzitter geeft leiding en moet daarin dan ook daadkrachtig zijn en een goed coördinerend vermogen hebben. Dit houdt soms ook in dat je conflicten zal moeten herkennen en oplossen. Dit vraag een empathische en open houding naar je bestuursleden en andere leden binnen de vereniging. Je wordt ook wel gezien als de ‘bestuursmama’.

Tevens ben je als vicevoorzitter een zeer belangrijke ondersteuning van de voorzitter, doordat je de nodige voorbereidingen treft op bijvoorbeeld het gebied van pers en media of op een andere manier hulp biedt. Daarnaast is de vicevoorzitter de natuurlijke vervanger van de voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter zelf. Dit betekent dat een deel van het voorzittersprofiel ook voor deze functie van toepassing is.

Kerncompetenties:
Helicopterview, daadkrachtig, coördinerend vermogen, samenbindend


PROFIEL SECRETARIS

De secretaris behandelt bijna alle communicatie die binnenkomt voordat het bij andere bestuursleden terecht komt. Denk hierbij aan post van externen maar ook aan nieuwe ideeën van leden of wanhopige studenten die hun hart komen luchten. Je bent er verantwoordelijk voor dat alles snel en nauwkeurig wordt afgehandeld en dat relevante informatie op de juiste plek terecht komt. Dit vraagt inzicht in de andere functies, het aanbrengen van structuur en organiserend vermogen en soms ook het stellen van prioriteiten. Je werkt nauw samen met de vicevoorzitter in het creëren van een overzicht over ieders taken.

Daarnaast onderhoud je als secretaris actief contact met de leden en coördinatoren. Je hebt feeling met wat er speelt onder de leden, toont daarin regelmatig interesse en bent gemakkelijk in de omgang. Je hebt affiniteit met (schriftelijke) contacten onderhouden en kan hierbij zowel een formele (vaak extern gerichte) als informele (vaak intern gerichte) toon hanteren. Je houdt de benodigde randvoorwaarden in de gaten, zoals het op voorraad hebben van voldoende papier om die ene brief op tijd te kunnen versturen. In en uitgaande post, e-mail, het organiseren van ALV’s en BV’s (algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen), het bijhouden van de ledenadministratie en het bijhouden van het archief zijn taken die je als secretaris op je neemt, naast de andere bestuurstaken.

Kerncompetenties:
Nauwkeurig, structureert en onderhoudt in/uitgaande communicatie, betrokken bij leden


PROFIEL PENNINGMEESTER

De penningmeester heeft een specifieke taak die van groot belang is voor AKKU. Jij draagt zorg voor het financiële beleid van AKKU en bent te zien als financieel directeur. De penningmeester registreert de uitkomsten en uitgaven en houdt het budget in de gaten. Je bent in staat beleid om te zetten in handelingen waar een prijskaartje aan hangt. Om deze functie goed te vervullen beschik je over praktisch inzicht, realisme en overtuigingskracht. Je werkt op een gestructureerde manier waardoor de financiële situatie up to date en op orde blijft. Je bent standvastig en indien nodig kunt je ‘nee’ zeggen. Bij grote beslissingen die door het gehele bestuur worden genomen, vervul jij de rol van financieel expert. Je bent in staat inzicht te creëren in de gevolgen van financiële beslissingen zowel op de korte als op langere termijn. Je handelt weldoordacht en hebt oog voor detail.

Inzicht in cijfers is zeker noodzakelijk. Je hoeft echter niet alles van tevoren te kunnen, binnen de organisatie wordt de penningmeester ook getraind in het verkrijgen van financieel inzicht alsook in bepaalde vaardigheden zoals het opstellen van een begroting en het bijhouden van het financiële overzicht. Onder andere deze scholing maakt van de functie van penningmeester een interessante functie waar veel te leren valt.

Kerncompetenties:
Financieel/praktisch inzicht, nee kunnen zeggen, gestructureerd werken, leergierig


ALGEMEEN BESTUURSLID

Als algemeen bestuurslid ben je op de hoogte van alles dat speelt binnen de vakbond en ondersteun je de rest van je bestuursleden waar het kan. Je bent breed georiënteerd en levert de extra inzet en energie die nodig is om activiteiten tot een succes te maken. Je bent een teamspeler die in de gaten heeft waar nog extra mogelijkheden liggen. Je kunt ook een algemeen bestuurslid zijn dat zich richt op één specifiek onderwerp dat belangrijk wordt gevonden door het bestuur, zoals het coördineren van een grote demonstratie.

De rest van jouw taken binnen het bestuur zijn afhankelijk van de verdeling van de beleidsterreinen en werkgroepen. Dit vraagt een flexibele houding van je omdat, nog meer dan bij de andere functies het geval is, jouw functie gedurende het jaar kan veranderen als interessante projecten zich aandienen of maatregelen om aandacht vragen. Je hebt veel vrijheid om de functie, in overleg met je medebestuursleden, vorm te geven. Daarom speelt het buiten de gebaande kaders denken en het nemen van initiatief een grote rol. De functie geeft je veel mogelijkheden om gedurende het jaar extra projecten op je te nemen en te ontwikkelen en vraagt dus een projectgerichte en zelfstandige werkhouding. Je hebt een sterk organiserend vermogen omdat projecten soms vanaf het begin af aan opgezet moeten worden en je kunt waar nodig anderen enthousiasmeren en betrekken bij jouw bezigheden.

Kerncompetenties:
Breed georiënteerd, initiatief nemen, ondersteunend én zelfstandig, projectgericht


ALGEMENE TAKEN

De functieprofielen laten nog veel ruimte voor het invullen van specifieke taken. Bovenstaande omschrijvingen geven bijvoorbeeld niet weer wie verantwoordelijk is voor welke werkgroepen of hoe deze verdeeld worden. Dit bepaalt het bestuur zelf. Elk bestuurslid moet er rekening mee houden dat hij zowel interne als externe taken onder zijn of haar verantwoordelijkheid krijgt. Tevens komt het voor dat meerdere bestuursleden met hetzelfde onderwerp bezig zijn en elkaar hierin ondersteunen.

Hieruit blijkt het belang van onderlinge samenwerking en loyaliteit; om alle terreinen zich goed te laten ontwikkelen zijn heldere communicatielijnen en flexibiliteit binnen het bestuur onmisbaar. Ook stemmen jullie samen de visie af die jullie in het bestuursjaar willen uitdragen. Deze wordt vormgegeven in het beleidsplan en wordt de leidraad door het jaar heen. De SoCo (sollicitatiecommissie) zal er in de sollicitatiegesprekken al wel naar vragen welke onderwerpen je interesse hebben, om zo te kijken of het bestuur als totaal wel aandacht zal geven aan alle onderwerpen waar AKKU zich mee bezig houdt.

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal eigenschappen die van elk bestuurslid verwacht worden. Je hoeft echter niet uit te blinken in elke eigenschap, omdat je veel ervan ook gedurende het bestuursjaar verder zult ontwikkelen. De onderstaande lijst geeft hiervan een overzicht maar is niet uitputtend:

AKKU gezind
Enthousiast
Zelfstandig en assertief
Verantwoordelijkheidsgevoel
Teamspeler
Feedback geven / ontvangen
Besluiten kunnen nemen
Actief
Prioriteiten stellen
Idealistisch
Stressbestendig
Probleemoplossend vermogen
Hulp durven vragen
Voldoende tijd beschikbaar hebben
ALV’s kunnen volhouden
Veel op kantoor willen zijn

Ten slotte zijn er een aantal eigenschappen waarvan wij denken dat deze ten minste door één persoon in het bestuur uitgedragen moeten kunnen worden, al hoeft dit niet altijd bij een specifieke functie te passen. Het kan daarom interessant zijn om alvast te kijken naar welke eigenschappen het beste bij je passen.

Kritische noot
Dossier kennis
Juridische interesse
Steunpilaar
Sfeermaker
Aanjager / Initiatiefnemer
Pietje precies
Vergadertijger
Uitvoerder / Resultaat gericht
Ervaring binnen AKKU / andere organisaties
Creatief
Lange termijn denken / Visie
Bestuur verbinden
Brede interesse
Mediator
Analytisch vermogen

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU lanceert petitie voor bouw McDonalds University

Na de verbouwing van universiteitsrestaurant de Refter zijn de prijzen van de maaltijden sterk gestegen. Zo betaal je nu voor een pizzapuntje €2 en voor een cheeseburger zonder friet of salade maar liefst €5. Voor de gemiddelde student is het hierdoor onbetaalbaar geworden om een fatsoenlijke maaltijd te kunnen nuttigen en een betaalbaar alternatief op de campus ontbreekt. Daarom lanceert studentenvakbond AKKU vandaag een petitie om het college van bestuur op te roepen een McDonalds op de campus te bouwen. Via http://www.petities24.com/mcdonalds-university is de petitie te ondertekenen.

“Een McDonalds zou een welkome toevoeging zijn op de Radboud Universiteit,” stelt Jeroen Dols, vicevoorzitter van AKKU. “We hebben namelijk diverse klachten ontvangen van studenten die moesten uitwijken naar andere eetgelegenheden buiten de universiteit omdat de Refter te duur is geworden. Bovendien worden universiteiten inmiddels toch al gedwongen tot marktwerking en rendementsdenken. Een McDonalds past prima in dat concept. Maar het mag ook een andere fastfoodketen zijn, zolang mijn hamburger maar betaalbaar is.” Joni Visser, penningmeester van de studentenvakbond, sluit zich bij die laatste woorden aan: “Als penningmeester weet ik als geen ander dat veel geld uitgeven aan voedsel niet nodig is. En voor studenten is het toch al geen vetpot, zal ik maar zeggen.”

Update: natuurlijk was de petitie voor de bouw van een McDonalds op de campus een 1 aprilgrap, maar de hoge prijzen in de nieuwe Refter zijn minder grappig. Wil jij dat de maaltijden in de Refter wel gewoon betaalbaar blijven? Stem dan op 3 juni AKKUraatd

Doe mee! Deel dit bericht.

LijstAKKU zoekt fractieleden!

Studentenvakbond AKKU komt op voor de belangen van de studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo houden wij ons bezig met onderwijs, huisvesting en vele andere zaken. Verschillende werkgroepen en commissies zijn druk bezig om onze doelen te realiseren.
Binnen AKKU werken wij met een ambitieus team van gemotiveerde studenten. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding! Daarom zien wij graag dat jij ons team komt versterken als:

Fractielid (8 uur per week)

Wat kan jíj voor LijstAKKU betekenen?
* Kandidaat voor de verkiezingen aan één van de faculteiten van de HAN

            – Faculteit Economie en Management
            – Faculteit Techniek
            – Faculteit Educatie
            – Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
* Kandidaat voor de verkiezingen van de centrale Medezeggenschapsraad van de HAN

Wat bieden wij jou?
* Een professionele werkomgeving
* De kans om je verder te ontwikkelen
* Doorgroeimogelijkheden binnen onze vereniging
* Een super gezellige tijd bij onze studentenvakbond!
* Vanuit de HAN een vergoeding voor je diensten

Wat zoeken wij in jou?
* Interesse in onderwijs
* Communicatievaardigheid
* Doorzettingsvermogen
* Probleemoplossend vermogen
* Onderzoeksvaardigheid

Enthousiast?
Neem contact met ons op via sollicitatiecommissie@lijstakku.nl, of bel ons op 024 361 5477!

Solliciteren kan tot en met 31 maart!

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU kiest nieuw bestuur!

40e Bestuur van Studentenvakbond AKKU

Van links naar rechts: Constantijn (secretaris), Miranda (voorzitter), Jeroen (vicevoorzitter) en Joni (penningmeester)

Op 13 augustus heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het 40e bestuur bestaat uit Miranda van de Burgt (voorzitter), Constantijn van der Eijk (secretaris), Joni Visser (penningmeester), Jeroen Dols (vicevoorzitter). Op 14 augustus hebben zij officieel het stokje overgenomen van hun voorgangers.

Miranda van de Burgt wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij studeert op dit moment Filosofie op de Radboud Universiteit, en heeft een achtergrond in Stedenbouwkundig Ontwerpen. Ook heeft ze science cafés georganiseerd bij Saxion Hogescholen en Universiteit Twente, en maakt ze sinds 2016 deel uit van een Nijmeegse werkgroep voor Eerlijke Handel. Miranda: “Aankomend jaar kun je van mij als voorzitter verwachten, dat ik me zal focussen op het strijden voor duurzaamheid, opkom voor toegankelijkheid en inclusiviteit van studenten en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.”

Aankomend jaar is Constantijn van der Eijk de secretaris van AKKU. Constantijn studeert zowel Politicologie en Rechten aan de Radboud Universiteit en brengt hiermee zowel politieke als juridische kennis in het (bestuurs)laatje. Als lid van het Nijmeegs Studentenkoor is hij gewend om zijn stem te laten horen, en zijn ervaring met politieke jongerenorganisaties zal daarbij de boventoon voeren.

Joni Visser vervult komend jaar de functie van penningmeester. Joni studeert Rechtsgeleerdheid op de Radboud Universiteit en heeft al ruime juridische ervaring opgedaan bij pleitgenootschap Rota Carolina. Zijn blik is gericht op het versterken van de AKKU Rechtswinkel, en als lid van zowel de opleidingscommissie en facultaire studentenraad van Rechtsgeleerdheid klopt tevens een jong medezeggenschapshart.

Ten slotte zal Jeroen Dols de positie van vicevoorzitter invullen. Hij volgt de opleiding Politicologie aan de Radboud Universiteit, waar was hij actief was van Studievereniging ismus. Door zijn ervaring als keukenhulp bij restaurant de Dromaai zijn wij benieuwd wat hij komend jaar zal bekokstoven met het bestuur.

Doe mee! Deel dit bericht.

‘ANS bezocht: Gemeenteraadsverkiezingendebat’

Afgelopen dinsdag was het Gemeenteraadsverkiezingsdebat, georganiseerd door Studentenvakbond AKKU, ANS en Ovum Novum. Vijf Nijmeegse politici (Marieke Smit (GroenLinks), Casper Soetekouw (D66), Yurre Wieken (SP), Jop Tangelder (PvdA) en Nick de Graaf (VVD)) kwamen hun partij representeren in dit debat, en ANS deed verslag op haar website. Een excerpt uit het bericht:

“Nadat de diverse sprekers zijn geïntroduceerd met een serieuze en een ludieke vraag, is het tijd voor de eerste stelling, die te maken heeft met de aanpak van huisjesmelkers. Het woord ‘malafide’ wordt herhaaldelijk in een adem genoemd met de term huisbaas. Hoe de verschillende kandidaten ook tegen het huurprobleem aankijken, de dagen van mensen als Ton Hendriks lijken geteld. Hierbij benadrukken met name Smit en Wieken dat er niet per se kwantitatief meer kamers moeten komen, maar wel kwalitatief betere, omdat veel van de kamers die er zijn te wensen overlaten. Soetekouw vindt het belangrijk om malafide pandeigenaren aan te pakken, omdat het grootste deel van de studentenkamers van particulieren is en daar dus ook de meeste problemen liggen.”

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Doe mee! Deel dit bericht.

‘Internationale student in Nijmegen en Arnhem woont relatief goed’

Nijmegen – ‘De internationale studenten wonen in Nijmegen en Arnhem relatief goed,’ dat conludeerde studentenvakbond AKKU op dinsdag 30 januari in hun rapport over de huisvesting van Internationale Studenten in Nijmegen en Arnhem. De voornaamste reden hiervoor is dat zowel de RU als de HAN relatief veel zorg dragen voor de zogenaamde ‘exchange’ studenten en hier goed over samenwerken met de SSH&, aldus AKKU. Wel herkende de studentenvakbond enkele knelpunten waar een verdere groei van internationals tot problemen gaat leiden.  De reden dat AKKU zich hierop werpt, is dat er onderhand al 4.690 internationale studenten in de steden wonen en dat er verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen. Verder lezen

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU en brandweer lanceren brandveiligheidsfilm voor studenten

Nijmegen – Er was grote belangstelling bij de Gelderse pers bij de officiële lancering van de film over de brand in het studentencomplex aan de Groesbeekseweg in 2014. Studentenvakbond AKKU en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werkte samen aan de film. Onder andere de Nijmeegse Burgemeester Bruls en Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, kwamen een kijkje nemen.

Bekijk hier de film op YouTube.

Een excerpt uit het artikel van de Gelderlander:

Een stukje bewustwording moet de film creëren, vertelt Simon de Vette, die zich vanuit de AKKU bezig heeft gehouden met de film. ,,Studenten bewust maken van brandveiligheid. Dat vinden we belangrijk. Normaal gesproken houden we ons niet bezig met bewustwording, maar meer met ludieke acties. Mooi om dat nu juist eens te doen.’’

Lees hier het verslag van de Gelderlander.

Een excerpt uit het artikel van Omroep Gelderland:

‘Voor veel studenten is het een ver van mijn bedshow’, zegt Berend Titulaer van Akku tijdens de presentatie van de film. ‘Terwijl het juist heel dicht bij huis kan komen. Gevaarlijk dicht en daar gaat deze film over.’

Bekijk hier de interview met Berend Titulaer op de site van Omroep Gelderland.

Doe mee! Deel dit bericht.